ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (Outdoor animators)

H «DQS Hellas» έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Εμψυχωτών Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (Ε.Τ.Υ.Δ.Α.)» σε συνεργασία με τον «Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» (ΣΕΤΕΥΔ) & έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.

Ως Εμψυχωτής Τ.Υ.Δ.Α, ορίζεται το στέλεχος που υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων, που συνοδεύει-εμψυχώνει μεμονωμένα άτομα-ομάδες κατά τη διάρκεια παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων.

SEO6.png
Loading...

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - Γραπτή εξέταση (εξ΄ αποστάσεως)

Παρασκευή,  23/02/2024

Τετάρτη,  28/02/2024

Πέμπτη,  29/02/2024

Τετάρτη,  13/03/2024

Πέμπτη,  14/03/2024

Τετάρτη,  27/03/2024

SEO28.png
Loading...

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - Πρακτική εξέταση

Πέμπτη,  22/02/2024

Πέμπτη,  29/02/2024 

Πέμπτη,  14/03/2024

Πέμπτη,  28/03/2024 

SEO6.png
Loading...

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ - Γραπτή εξέταση (εξ΄ αποστάσεως)

Τρίτη, 20/02/2024

Τρίτη, 27/02/2024

Τρίτη, 12/03/2024

Τρίτη, 26/03/2024

SEO28.png
Loading...

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ - Πρακτική Εξέταση

Τετάρτη, 21/02/2024

Τετάρτη, 28/02/2024

Τετάρτη, 13/03/2024

Τετάρτη, 27/03/2024

Business28.png
Loading...

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ_ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ_ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ_ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ_ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ
Γραπτή Εξέταση DQS****
Πρακτική / προσομοίωση Εξέταση****
     
Εξέταση σε 1 κατηγορία460,00 €380,00 €290,00 €0,00 €
Εξέταση σε 2 κατηγορίες790,00 €630,00 €470,00 €0,00 €
Έκδοση & χορήγηση αρχικού πιστοποιητικού  (ΕΣΥΔ, DQS)****
Χρήση λογοτύπου (ΣΕΥΤΕΔ)****
Ασφαλιστική κάλυψη**  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΉ 
Γραπτή & Προφορική Εξέταση DQS*** 
Πρακτική / προσομοίωση Εξέταση*** 
Κόστος επαναληπτικής / Εφαρμογή300,00 €225,00 €150,00 € 
Έπανέκδοση  πιστοποιητικού Χρήση λογοτύπου (ΕΣΥΔ, DQS)*** 
Χρήση λογοτύπου (ΣΕΥΤΕΔ)*** 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
Επικύρωση διατήρησης δεξιοτήτων*** 
Πρακτική Εξέταση DQS*** 
Κόστος επιτήρησης200,00 €150,00 €100,00 € 
Έπανέκδοση  πιστοποιητικού Χρήση λογοτύπου (ΕΣΥΔ, DQS)*** 
Business2.png
Loading...

Γιατί να επιλέξετε τη DQS Hellas για την Πιστοποίησή σας

  • ερισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης
  • Έμπειροι ελεγκτές και ειδικοί στον κλάδο με ισχυρές τεχνικές γνώσεις
  • Προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας
  • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή   
  • Εμπειρογνωμοσύνη και διαπιστεύσεις για όλα τα σχετικά πρότυπα
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Ατομικές προσφορές με ευέλικτους όρους συμβολαίου και χωρίς κρυφό κόστος
  • Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων βάσει του προτύπου 17024
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε μια προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.