Σχήμα Πιστοποίησης

H «DQS Hellas» είναι μοναδικός ιδιοκτήτης και έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Στέλεχος Ποιότητας» με την σύμφωνη γνώμη ενδιαφερομένων μερών (ΕΒΕΑ, ΕΚΠΟΙΖΩ, UNESCO, ΚΑΠΕ, ΣΕΣΜΑ κλπ)

Αυτό το Σχήμα έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Στέλεχος Ποιότητας» απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών ειδικοτήτων που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή, και έλεγχο ποιοτικού Συστήματος λειτουργίας διεργασιών σε ένα ή για ένα οργανισμό που βασίζεται στα τυποποιημένα πρότυπα (ISO 9001:2015 ISO 45001:2018, ISO 14001:2015).

Loading...

Οι κατηγορίες Συστημάτων στις οποίες εξετάζεται το Στέλεχος Ποιότητας είναι:

 • Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 9001
 • Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας κατά ISO 45001
 • Σύστημα Προστασίας Περιβάλλοντος κατά ISO 14001

Διενεργείται γραπτή ή/και πρακτική εξέταση

Loading...

Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία ο επαγγελματίας μπορεί να πιστοποιηθεί είναι τα παρακάτω:

 • L2: Υπεύθυνος Ποιότητας
 • L2+: Εσωτερικός Επιθεωρητής
 • L3: Διευθυντής Ποιότητας
 • L4: Επιθεωρητής
Business28.png
Loading...

«Στέλεχος Ποιότητας»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας.
√ ο επαγγελματίας απαιτείται να τεκμηριώνει ετησίως την ενασχόληση του στο αντικείμενο της πιστοποίησης, προκειμένου να διατηρήσει το πιστοποιητικό του για όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης.

Ανά επίπεδο διαβάθμισης, το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις και η εμπειρία διαφοροποιείται. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε επίπεδο εξέτασης.
(βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής)

Banking13.png
Loading...

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις
(βλ.κόστος συμμετοχής).

Σημείωση: Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του  νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Business2.png
Loading...

Πλεονεκτήματα

 • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του «Στελέχους Ποιότητας» στην εκάστοτε Διοίκηση της εταιρείας
 • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
 • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
 • Αυτοπεποίθηση του κάθε «Στελέχους Ποιότητας» για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά τα θέματα «Ποιότητας» στον εκάστοτε τομέα του.

 

Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@dqs.gr.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων παρακαλούμε για την άμεση αποστολή της αίτησης ενδιαφέροντος σας.