Τα πιστοποιητικά DQS και IQNet καθώς και τα αντίστοιχα προστατευμένα σύμβολα πιστοποιητικών αποτελούν τα εξωτερικά σημάδια μιας επιτυχημένης πιστοποίησης - με υψηλή αποδοχή παγκοσμίως. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα με ποικίλους τρόπους, για παράδειγμα στα επαγγελματικά σας έγγραφα ή στα φυλλάδιά σας, στα οχήματα της εταιρείας, στα περίπτερα των εμπορικών εκθέσεων ή στο Διαδίκτυο. Δώστε το στίγμα σας.

Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να αποσυμπιέσετε τα αρχεία ZIP με τα αντίστοιχα σύμβολα πριν μπορέσετε να τα δείτε και να τα επεξεργαστείτε.

Ποιότητα

ISO 9001, ISO 9001 - ISO 14001, ISO 9001 - ISO 27001

Αυτοκινητοβιομηχανία:
IATF 16949, VDA 6.1, 6.2, 6.4

Αεροδιαστημική:
EN-AS 9100ff

Βιομηχανία σιδηροδρομικών οχημάτων:
IRIS

Εκπαίδευση:
21001

Υγεία:
EN 15224

Διαχείριση αφερεγγυότητας:
GOI, διαχειριστής αφερεγγυότητας ISO 9001

Αριστεία υπηρεσιών:
DIN SPEC 77224

Τεχνολογία πληροφοριών

ISO 27001

ISO 20000-1

ISO IEC TR 27019

ISA+

ISIS12

Αειφορία

Περιβάλλον:

ISO 14001

ISO 14064-3

EfbV

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία:

ISO 45001

SCC

SCP

Ενέργεια:

ISO 50001

EN 16247

Διαχείριση κινδύνων

ISO 22301-BCM

IQNet

IQNet

IQNet-SR10

Επικαλυπτόμενα λογότυπα πιστοποιητικών

Ουδέτερο σύμβολο πιστοποιητικού

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης