Slovo účinnost je v mezinárodní normě ISO 9000 definováno takto:

"Vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji".

ISO 9000:2015-11 - Systémy managementu kvality - Základy a slovník

Účinnost - v kontextu managementu kvality - je tedy měřítkem například nákladové efektivnosti opatření. Nejde tedy jen o dosažení plánovaného výsledku, ale také o to, aby se tak stalo co nejefektivněji, například za účelem úspory zdrojů.

U opatření na zvýšení efektivity je však třeba mít na paměti, že tato opatření mohou být sice úspěšná v rámci vymezeného prostředí, ale jinde mohou přinést dodatečné náklady, což může vést k tomu, že celková efektivita může dokonce klesnout.

Předpokládejme, že materiál dříve používaný při výrobě výrobku je nahrazen materiálem, který stojí přibližně stejně, ale je mnohem jednodušší na zpracování. Tím podnik ušetří čas a peníze. Pokud však tento materiál způsobí po letech na konci životního cyklu výrobku výrazně dražší likvidaci, mělo by to být zahrnuto do výpočtu efektivnosti.

Další významy efektivnosti se vyskytují například v oblasti statistiky, informačních technologií a energetiky. Účinnost v oblasti hospodaření s energií znamená hospodárné využívání energie. Nejedná se však o klasickou úsporu energie, ale o poměr užitečné a dodané energie. Hodnota tohoto poměru, nazývaná také "účinnost", je z fyzikálních důvodů vždy menší než 1.

Autor
Ute Droege

DQS expertka pro systémy řízení kvality, dlouholetá auditorka a zkušená školitelka pro ISO 9001.

Loading...