Zwei Geschäftsmänner sprechen miteinander
Loading...

Загальні комерційні умови

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА»

 

1. Загальні положення

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» надає послуги з оцінювання, сертифікації та перевірки за дорученням свого клієнта. Незалежно від індивідуальних домовленостей, клієнт приймає Загальні комерційні умови та ціни ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА», а також "Правила оцінювання та сертифікації DQS" в їх актуальній версії на час виконання замовлення. Відмінні комерційні умови клієнта або такі, що суперечать даним умовам, можуть вважатись обов'язковими тільки у випадку письмової згоди від ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА».

 

2. Надання послуг

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» проводить аудит та оцінює систему менеджменту клієнта або її частин з метою оцінки її відповідності визначеним або узгодженим вимогам, включаючи результативність системи або її частин. Клієнт отримує письмовий висновок експертизи та/або сертифікат ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА», відповідно декларацію відповідності або іншу атестацію. Згідно принципу, оцінка здійснюються на місці виконання діяльності клієнтів. ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» є незалежним, нейтральним і об'єктивним під час аудиту. Виконання послуг підпорядковується положенням, викладеним у поточній версії «Правила оцінки та сертифікації DQS», www.dqs.de, які є обов'язковими для обох сторін. Сфера та обсяг послуг, що надаються ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА», визначаються в письмовій формі під час розміщення замовлення; часткове надання послуги дозволене.

Сторони домовляються про точні терміни надання послуг окремо. Якщо в ході належного виконання замовлення були виявлені зміни та/або розширення в первісному обсязі замовлення, ці доповнення повинні бути заздалегідь узгоджені в письмовій формі обома сторонами. Оскільки зміни або доповнення роблять необгрунтованим для клієнта дотримання узгоджених положень, він має право відмовитися від договору. При цьому, однак, клієнт зобов'язаний сплатити узгоджену комісію або, якщо такої домовленості немає, відповідну комісію.

 

3. Обов’язки клієнта

Клієнт повинен надавати ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» всю інформацію та документи, необхідні для надання послуг згідно договору; в повному об'ємі,  своєчасно та належним чином. Клієнт повинен надавати інформацію про всі процеси та обставини, які можуть бути важливими для надання послуг згідно договору, без запиту. Якщо вищезгадані пункти не були дотримані, надання послуг відбуватиметься з покладанням ризиків виключно на клієнта, за умови належного поводження з боку ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА».

 

4. Конфіденційність, авторське право, захист інформації

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» дотримується комерційної конфіденційності, вживаючи запобіжні заходи для того, щоб письмові висновки експертизи або будь-які інші факти або документи, отримані в контексті надання послуг клієнту не були передані, використані або оприлюднені без його дозволу. ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» може копіювати письмові документи, які були надані йому для перегляду або під час надання послуг, для своїх власних записів. Оскільки письмові докази експертизи, результати оцінки що створені в контексті замовлення   охороняються авторським правом, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» надає клієнту не ексклюзивне право на користування без права його передачі, наскільки це необхідно у відповідності до зазначеної в контракті мети. Додаткові права не надаються; зокрема, клієнт не має права змінювати письмові документи експертизи, результати оцінки тощо.

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» також обробляє та використовує персональні дані для своїх власних цілей тільки в DQS Group. З цією метою ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» також використовує автоматичні системи обробки даних. З метою дотримання вимог безпеки даних Статті 32 Загального Регламенту про захист даних (GDPR), ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» впровадив заходи технічного та організаційного характеру, спрямовані на забезпечення безпеки збережених даних і обробки даних. Співробітники, які беруть участь у процесі обробки, взяли на себе зобов'язання щодо чіткого дотримання всіх застосовних положень GDPR та всіх відповідних правил безпеки даних.

 

5. Гарантія

Гарантія ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» поширюється лише на ті послуги, які прямо зазначені в замовленні. У разі надання послуг з сертифікації ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» зобов'язаний видати сертифікат за умови виконання відповідних умов. Оскільки ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» надає загальні послуги, сторони погоджуються, що ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» зобов'язаний лише надати послуги, а не гарантувати успіх сертифікації. Будь-які рішення, що ґрунтуються на наданих послугах, покладаються на самого клієнта, в межах їх власної сфери ризику та прийняття рішень.

 

6. Відповідальність

Незалежно від законодавчої бази, довірені особи та виконавці ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» можуть бути притягнуті до відповідальності за нанесення збитків, тільки у випадку прямого умислу, грубої недбалості або у разі грубого порушення договірних зобов'язань ("матеріальна відповідальність"). У разі порушення договірних зобов'язань, відповідальність ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» завжди обмежена згідно передбаченому збитку, вказаному в договорі на час його закриття.

Відповідальність за непрямі збитки виключається. В інших випадках відповідальність ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» визначається фактичним розміром завданих збитків на підставі обґрунтованих доказів, але в кожному разі ліміт відповідальності на один страховий випадок не перевищує 10,000 грн.

 

7. Порядок оплати

Для розрахунку вартості послуг застосовується відповідний і дійсний процес ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА», за винятком випадків спеціальної попередньої домовленості щодо фіксованої ставки або інших підстав для розрахунку вартості. Рахунки будуть виставлятися по кожному етапу діяльності та повинні бути повністю оплачені протягом десяти днів з моменту виставлення рахунку. У разі затримки платежу, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» має право стягувати відсотки за поточною ставкою банку.

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» переглядає свої ціни на регулярній основі. Якщо зростання цін або витрат на постачання послуг вимагає перегляду поточних цін, про підвищення буде повідомлено у письмовій формі за 4 місяці до набуття чинності. Збільшення цін або інших зборів третіми сторонами, такими як IATF, OASIS, платежі за звіти та сертифікацію або інші платежі, виключаються з правила про повідомлення за 4 місяці до набуття чинності. Існуючі ціни все ще будуть застосовуватися до послуг, які вже були підтверджені у письмовій формі.

 

8. Крайні терміни виконання

ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» і клієнт планують усі зустрічі по аудиту завчасно настільки, наскільки це можливо. Зустрічі затверджуються у письмовому вигляді. У випадку, коли затверджена зустріч не може бути проведена з вини клієнта, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» може стягувати з клієнта витрати, фактично понесені на підготовку до даної зустрічі.

 

 9. Термін дії

Договір укладається на необмежений термін від дати виконання замовлення. Клієнт може надати письмове повідомлення про розірвання договору як мінімум за шість тижнів без зазначення причин.

У випадку розірвання договору зі сторони клієнта, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» залишає за собою право стягувати платню за послуги, які вже були надані. Якщо клієнт припиняє дію договору менш ніж за вісім тижнів до дати надання послуги, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА»  стягує з клієнта 80% вартості договору, включаючи понесені транспортні витрати та комісію за скасування.

Якщо клієнт припиняє дію договору менше ніж за сім робочих днів до дати надання послуги, ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» стягує з клієнта 100% від вартості договору, включаючи понесені транспортні витрати та комісію за скасування. ТОВ «ДКС СЕРТИФІК УКРАЇНА» може розірвати контракт тільки у випадку вказання суттєвих причин.

 

10. Прикінцеві положення

Зоною юрисдикції є Франкфурт-на-Майні. Законодавство Німеччини застосовується в усіх відношеннях. Тільки німецькомовна версія цієї Комерційної пропозиції є юридично зобов'язуючою для обох сторін. Якщо будь-які конкретні положення являються або стають недійсними, решта положень даного документа залишаються чинними. В таких випадках, недійсні положення мають бути замінені на порівняно схожі положення, які якомога більше відповідають комерційній цілі договору і захищають інтереси кожної із сторін.

Додатково до вищезазначених положень, індивідуальні послуги з сертифікації являються суб’єктом специфічних вимог в їхніх поточних версіях, а також їх супровідних пояснень.

Цей документ скасовує чинність усіх наших попередніх загальних комерційних умов.

 

Версія: 12 квітня 2019