FSSC 22000'in yeni versiyonu 3 Haziran 2019'da yayınlandı. Revizyonun önemli nedenlerinden biri, GFSI tarafından tanınan FSSC 22000'in temeli olarak işlev gören ISO 22000:2018 standardının yayınlanmasıdır. FSSC 22000'in yeni versiyonu ise aşağıda sunduğumuz yapısal değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Öncelikle FSSC 22000'in yapısı hakkında size bir fikir vererek başlamak istiyoruz. Standart üç bileşenden oluşuyor: ISO 22000, PRP'ler ve ek FSSC 22000 gereksinimleri. Uluslararası standart ISO 22000, FSSC 22000'in yapısını oluşturur ve gıda güvenliği sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili gereklilikleri ana hatlarıyla belirtir. Gereklilikler ISO 22000:2018 standardında açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle ISO 22000'in güncellemesi, FSSC 22000 üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Sektöre özgü önleyici programlar (PRP'ler) ile FSSC 22000, teknik şartnamelerin zorunlu olarak uygulanmasını sağlar. Bu; ürünlerde, ürün geliştirmede ve çalışma ortamında kontaminasyonun önlenmesini ve/veya azaltılmasını kolaylaştırmak içindir. Gereklilikler ISO/TS 22002-x serisinde, NEN/NTA 8059'da ve/veya BSI/PAS 221 standardında belirtilmiştir. FSSC 22000'in ek gereklilikleri; hizmet yönetimi, ürün etiketleme, gıda güvenliği ve gıda sahtekarlığının önlenmesine yöneliktir.

Yeni versiyon 5'te gönüllü kalite yönetimi modülü bulunmaktadır. ISO 9001'in entegre edilebilen unsurları bu modülde FSSC 22000 sertifikasyonunda yer almaktadır. Böylece, kalite yönetim sertifikası ile gıda güvenliği yönetim sertifikası birlikte gerçekleştirilebilir.

FSSC 22000 aşağıdaki endüstrilerde uygulanmaktadır: gıda üretimi, gıda ambalajı imalatı, hayvan yemi üretimi ve tarım, nakliye ve depolama, catering ve perakende ve toptan satış. GFSI kriterleri; gıda üretimi (gıda zinciri kategorisi C), hayvan yemi (D), nakliye ve depolama (G), paketleme (I) ve biyokimyasallar (K) için geçerlidir.

Versiyon 5 değişiklikleri

Revizyonun temel sebeplerinden biri, mevcut tüm sertifikaların en geç 29 Haziran 2021 olacak şekilde üç yıl içinde yenilenmesini şart koşan ISO 22000:2018 standardının yayınlanmasıydı. FSSC 22000 için, ISO 22000 temel oluşturduğundan revizyon kaçınılmazdı. ISO 22000'de ve dolayısıyla FSSC 22000'de yapılan değişiklikler esas olarak yapısaldır. Sizler için değişiklikleri aşağıda tekrar listeliyoruz. Ayrıca ISO 22000'deki değişikliklerle ilgili makalemizde de okuyabilirsiniz.

Üst Düzey Yapının Tanıtımı: Yakın zamanda revize edilen ISO 9001:2015ISO 14001:2015 ve ISO 22000:2018, yönetim sistemi standartları için tek tip temel yapı olan Üst Düzey Yapıyı paylaşır. Bu, ISO 22000'in entegre yönetim sistemlerine dahil edilmesini nispeten daha kolay hale getirir.

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015'te olduğu gibi, ISO 22000:2018 de risk temelli bir yaklaşımı temsil eder. Standart, bir yanda operasyonel düzeydeki (HACCP yaklaşımı) riskler ile diğer yanda yönetim sistemi düzeyindeki riskler - yani yönetim sisteminin amaçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen riskler arasında ayrım yapmaktadır.

Standart, iki farklı PDCA döngüsünü tanımlar: İlk döngü, yönetim sistemini şu şekilde oluşturur; birinci döngüde gömülü olan ikinci döngü, madde 8'de ("İşlem") açıklanan işlem adımlarını içerir. Aşağıdaki grafik iki döngüyü ve bunların etkileşimini göstermektedir.

FSSC 22000, PDCA ISO 22000

Ayrıca, FSSC 22000 versiyon 5'te, farklı kategoriler hakkında ek bilgilerin yanı sıra yeni tanımlar eklenmiştir. Yeni versiyonda gereklilikler iyileştirildi ve entegre kalite yönetim sistemi denetimini sunmak için revizyon kullanıldı. Buradan FSSC 22000 revizyonunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Geçiş süreci

  • Versiyon 4.1 denetimleri en geç Aralık 2019 sonuna kadar gerçekleştirilebilir.
  • Versiyon 5'e geçiş, yeniden belgelendirme sırasında veya gözetim denetimi sırasında yapılabilir.

    Yeniden belgelendirme sırasında geçiş: Başarılı bir denetimden sonra, versiyon 5'e göre bir sertifika düzenlenir. ve üç yıl geçerlidir.

    Gözetim denetimi sırasında geçiş: Düzenli gözetim denetiminin yerini yükseltme denetimi alır. Başarılı bir yükseltme denetiminden sonra, mevcut sertifika, versiyon 5 sertifikası ile değiştirilir. Yeni sertifikanın geçerlilik tarihi önceki sertifika ile aynı kalacaktır.
  • Tüm yükseltme denetimleri 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilmelidir. İstisnai durumlarda, yükseltme denetimi 29 Haziran 2021'e kadar gerçekleştirilebilir. Bu tarihten sonra, FSSC 22000 Ver. 4.1 sertifikaları geçersizdir. Bu tarihe kadar versiyon 5'e yükseltme yapmayan sahaların, belgelendirme süreci ilk belgelendirme şeklinde uygulanacaktır.
  • Versiyon 5'ten sonraki ilk denetim, haberli bir denetim olacaktır.
  • 29 Haziran 2021'den sonra, tüm Ver. 4.1 sertifikaları FSSC 22000 portalında geçersiz olacak ve bu nedenle artık sertifikalı şirketler listesinde görünmeyecektir.

DQS - FSSC 22000 Versiyon 5 belgelendirme partneriniz

DQS, kalite yönetim sistemleri ve sürdürülebilirlik standartları için önde gelen belgelendirme kuruluşlarından biridir. Sorunsuz denetim planlaması, deneyimli denetçiler ve ayrıntılı denetim raporları ile belgelendirme sürecinizde yanınızdayız.

Yazar
Constanze Illner

Constanze Illner sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanında Araştırma ve İletişim Sorumlusudur. Pozisyonu gereği, bu bağlamdaki tüm önemli gelişmeleri takip eder ve aylık bir bültenle bilgilendirme yapar. Ayrıca, her yıl gerçekleşen küresel Sustainability Heroes (Sürdürülebilirlik Kahramanları) konferansının moderatörlüğünü de üstlenmektedir.

Loading...

İlgili yazılar ve etkinlikler

İlgilenebilecekleriniz
Blog
Food and drink factory ISO audit quality control team working, hygiene check and process standard in
Loading...

BRCGS Food Standart İçeriği

Blog
Smiling man using tablet while standing in food factory.
Loading...

Gıda Savunması Nedir?

Blog
Food and drink factory ISO audit quality control team working, hygiene check and process standard in
Loading...

Gıda Güvenliği Kültürü Hakkında Bilmeniz Gerekenler