Sigurnost tereta za transport i logistiku

Za proizvođače visokovrijednih proizvoda sklonih krađi, sigurnost tereta jedan je od najvećih izazova unutar lanca nabavke. Kao firma u teretnoj i logističkoj industriji, želite li osigurati sigurnost robe i proizvoda? Onda je TAPA certifikacija pravi standard za vas!

Poboljšana zaštita robe visoke vrijednosti, sklone krađi

Smanjenje sigurnosnih prijetnji i rizika odgovornosti

Povećana svijest o mogućim opasnostima

Konkurentske prednosti iz transparentnosti i povjerenja

Business10.png
Loading...

TAPA certifikacija - informacije o propisima

Udruženje za zaštitu imovine u transportu (TAPA - Transported Asset Protection Association) razvilo je tri međunarodno važeća sigurnosna standarda posebno za transportnu i logističku industriju: TAPA FSR (Facility Security Requirements - Zahtjevi za sigurnost objekata), TAPA TSR (Trucking Security Requirements - Zahtjevi za sigurnost u cestovnom prevozu) i TAPA PSR (Parking Security Requirements - Zahtjevi za sigurnost pri pakovanju u cestovnom prevozu).

Sva tri standarda predstavljaju veću transparentnost i sigurnost u industriji i mogu se certificirati. Glavni fokus TAPA-e je na sprječavanju krađe korištenjem informacija u stvarnom vremenu i najnovijim mjerama prevencije.

TAPA je koalicija više od 600 vodećih svjetskih proizvođača, pružatelja logističkih usluga, prevoznika tereta, tijela za provedbu zakona i drugih sudionika. Zajednički interes svih: smanjiti gubitak i krađu tereta unutar globalnog lanca nabavke.

Članovi TAPA-e uključuju međunarodne firme u industriji tehnologije i visoke tehnologije, farmaceutskim i automobilskim industrijama, industrijama odjeće, obuće, kozmetike, higijene, hrane, pića, namještaja, aparata i metala, kao i njihove logističke partnere.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA FSR - Zahtjevi za sigurnost objekata

TAPA FSR - Zahtjevi za sigurnost objekata uključuje minimalne zahtjeve koji se odnose na sigurno, zaštićeno skladištenje i privremeno skladištenje imovine povezano u kontekstu transporta. Sa sigurnosnim standardom TAPA FSR identificirate i procjenjujete potencijalne rizike unutar cijelog procesa skladištenja.

Procjena rizika stvara transparentnost i omogućuje ranu primjenu odgovarajućih i učinkovitih mjera kontrole. Zahtjevi za sigurnost objekata primjenjuju se: 

 • U skladu sa potrebama, riziku i zahtjevima kupca ili pružatelja logističkih usluga na svim lokacijama koje čine dio globalnog lanca nabavke
 • U prostorijama u vlasništvu ili kojima upravlja pružatelj logističkih usluga
 • U prostorijama u vlasništvu kupca ili u kojima kupac posluje

Certifikacija se provodi na tri nivoa sigurnosti: A, B i C. Odgovarajući auditi prema međunarodnim sigurnosnim zahtjevima za poslovne prostore mogu se odvijati na svim lokacijama u međunarodnom lancu nabavke.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA TSR - Zahtjevi za sigurnost u cestovnom prevozu

TAPA TSR - Zahtjevi za sigurnost u cestovnom prevozu specificira zahtjeve za siguran transport robe visoke vrijednosti unutar lanca nabavke. Sa sigurnosnim standardom TAPA TSR identificirate i procjenjujete potencijalne rizike duž cijelog transportnog lanca.

Ova holistička i sistemska procjena rizika stvara transparentnost i omogućuje ranu primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera. Standard definiše minimalne zahtjeve za sljedeća područja:

 • Oprema tegljača i prikolica
 • Procesi i njihova kontrola unutar poduzeća
 • Posebna komunikacijska infrastruktura

Uz tri nivoa sigurnosti (nivo 1-3), TAPA TSR razlikuje tri kategorije, Veliki, Srednji i Mali, prema broju kamiona u transportnoj firmi.

 • Kategorija Veliki = više od 100 kamiona
 • Kategorija Srednji = 31 do 100 kamiona
 • Kategorija Mali = 3 do 30 kamiona
Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

TAPA PSR - Zahtjevi za sigurnost pri pakovanju u cestovnom prevozu

TAPA PSR - Zahtjevi za sigurnost pri pakovanju u cestovnom prevodu navodi minimalne zahtjeve za parkinge i teretna dvorišta, jer često predstavljaju veliku opasnost kada nisu osigurana. Sigurnosni standard TAPA PSR namijenjen je suzbijanju sve veće krađe tereta na nezaštićenim parkinzima.

Primjenom TAPA PSR zahtjeva želi se povećati broj sigurnih parkinga. To je jedini način zaštite robe, vozila i ljudi. Koristeći aplikaciju Secure Parking Online Tool, članovi mogu identificirati sigurne i certificirane lokacije i na temelju toga odrediti rute prevoza duž najbližih PSR parkinga.

Prikaži više
Prikaži manje
Business11.png
Loading...

Zašto TAPA certifikacija ima smisla za vašu organizaciju?

Različiti TAPA standardi nude brojne prednosti i mogu se vrlo korisno integrisati u vaše poslovanje u logističkim i transportnim industrijama. TAPA certifikacijom poboljšavate zaštitu od krađe za rizičnu robu visoke vrijednosti u cijelom lancu nabavke. Rizici, odgovornosti i sigurnosne prijetnje sistemski se smanjuju.

Transparentnošću i izgradnjom povjerenja stječete konkurentske prednosti i jačate imidž svoje firme. Osim toga, možete imati koristi od sinergijskih učinaka uz istovremenu primjenu drugih standarda, na primjer: ISO 9001 ili EU GDP. Intenzivna obuka omogućuje vama i vašim zaposlenicima da u ranoj fazi prepoznate moguće opasnosti i postupite u skladu s njima.

 

Prikaži više
Prikaži manje
Business36.png
Loading...

Ko može provoditi TAPA certifikaciju?

TAPA certifikaciju provode isključivo akreditirane certifikacijske firme kao što je DQS. Osim toga, mora ih odobriti Udruženje za zaštitu imovine u transportu (TAPA - Transported Asset Protection Association) za certifikaciju u skladu s tri sigurnosna standarda TAPA FSR, TAPA TSR i TAPA PSR.

DQS posjeduje potrebnu akreditaciju prema ISO/IEC 17021 njemačkog akreditacijskog tijela DAkkS. To omogućuje usklađenost sa standardima, međunarodnu usporedivost i priznavanje certifikata. Akreditacija TAPA-e postoji od 2016. godine.

Kao akreditirano certifikacijsko tijelo, raspolažemo stručnim znanjima specifičnim za industriju. Poznajemo trenutne izazove i nudimo održiva rješenja za sva područja unutar lanca nabavke.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako izgleda proces TAPA certifikacije?

U prvom koraku s nama razgovarate o svojoj firmi, svojim trenutnim izazovima i ciljevima TAPA certifikacije. Na temelju tog razgovora dobit ćete individualnu ponudu prilagođenu potrebama vaše firme.

Planiranje projekta može biti korisno za veće projekte za planiranje rasporeda i pojedinačnih programa audita za lokacije ili odjele. Osim toga, predaudit nudi priliku da se unaprijed identificiraju jake strane i prilike za poboljšanje.

U sklopu TAPA audita sva područja relevantna za sigurnost ocjenjuju se prema kontrolnoj listi koju je posebno izradilo udruženje TAPA. Ako su ispunjeni svi primjenjivi zahtjevi prema TAPA pravilima, DQS izdaje certifikat koji vrijedi tri godine.

Certifikat dokumentira provedbu svih TAPA zahtjeva i potvrđuje certificiranu sigurnost tereta. Svi certifikati registrovani su TAPA bazi s brojem za praćenje kako bi se osigurala sljedivost i transparentnost.

Nakon što dobijete certifikat, od vas se zahtijeva da svake godine, do ponovne certifikacije - recertifikacije u trećoj godini, radite samoprocjenu. Rezultati samoprocjene mogu se zatražiti od TAPA-e.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta TAPA certifikacija?

Naša prilagođena ponuda za vas

Cijena TAPA certifikacije ovisi o brojnim faktorima. Na primjer, veličina i složenost vaše firme igraju važnu ulogu i utječu na cijenu. Iz tih razloga, trošak TAPA certifikata ne može se dati kao paušalni iznos. Rado ćemo vam izraditi individualnu ponudu za vašu firmu.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

 • Više od 35 godina iskustva u certificiranju sistema upravljanja i procesa
 • Auditori s iskustvom u industriji i odobreni od strane TAPA-e
 • Globalne certifikacije i procjene iz jednog izvora
 • Međunarodno priznati certifikati 
 • Vrijedni uvidi u vašu firmu kroz TAPA audite
 • Lična podrška naših stručnjaka - na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Prilagođene ponude s fleksibilnim rokovima ugovora bez skrivenih troškova
Prikaži više
Prikaži manje
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za TAPA certifikaciju.