Compliance Due Diligence
Loading...

Notifications to DQS GmbH

Organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania są zobowiązane do bezzwłocznego i bezproblemowego zgłaszania DQS poważnych wypadków, incydentów i poważnych naruszeń prawa. Jako akredytowana jednostka certyfikująca, DQS jest zobowiązana do oceny raportu i możliwych korelacji z systemem zarządzania oraz do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.

Compliance Due Diligence
Loading...

Notifications to DQS CFS GmbH

Liczne systemy certyfikacji wymagają obecnie bezpośredniego informowania jednostki certyfikującej w przypadku wycofania produktu. Jest to już zapisane w specjalnych warunkach oceny certyfikacji systemów zarządzania i certyfikacji wyrobów, jak również w normach DIN EN ISO/IEC 17021 i DIN EN ISO/IEC 17065.

Dlatego prosimy o niezwłoczne informowanie nas o wycofaniu produktu za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Wówczas skontaktujemy się z Państwem. Wszystkie informacje będą oczywiście traktowane jako poufne.