زمینه های تخصصی ما در خدمت موفقیت شماست

با ممیزی های خود، امنیت بیشتر و کیفیت فرآیند بالاتر را در تمام صنایع ایجاد می کنیم. کار ما از صدور گواهینامه سیستم های مدیریت تا ممیزی مربوط به دستگاه های پزشکی، امنیت اطلاعات یا پایداری را شامل می شود.