Socijalni auditi prema VAP programu Odgovorne poslovne alijanse (RBA).

Odgovorna poslovna alijansa (RBA) je savez više od 150 vodećih kompanija koje su pristale na jedinstveni kodeks ponašanja i audit procedure za svoje dobavljače. Društveni auditi se provode pod nazivom „Validirani programi procjene“ (VAP) kako bi se osigurala usklađenost sa Kodeksom ponašanja RRA.

Eksterna potvrda od strane međunarodno priznatog certifikatora

Visok nivo transparentnosti u lancu nabavke

Dokaz o učinku i predanosti

Poboljšana vidljivost javnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Odgovorna poslovna alijansa (RBA)

Ono što je počelo 2004. godine sa malom grupom kompanija za elektroniku sada je globalni savez od preko 150 kompanija sa kombinovanom godišnjom prodajom od preko 5 triliona eura. Sve kompanije koje su pristupile Odgovornoj poslovnoj alijansi ne samo da su se obavezale da će se i same pridržavati Kodeksa ponašanja, već to očekuju i od svojih dobavljača.

Anforderungen
Loading...

VAP program: Dokazivanje usklađenosti sa Kodeksom ponašanja RBA

Međutim, sama obećanja ne mogu napraviti razliku - ona moraju biti praćena akcijama. Ovdje dolazi program validirane procjene: RRA je razvila audit protokol koji osigurava usklađenost sa Kodeksom ponašanja. DQS je jedna od rijetkih audit kuća odobrenih za obavljanje RBA socijalnih audita.

Grundsätze
Loading...

RBA Kodeks ponašanja

Auditi su zasnovani na kodeksu ponašanja koji pokriva sljedeće teme:

 • Socijalni standardi
 • Zdravlje i sigurnost na radu
 • Životna sredina
 • Poslovna etika
 • Sistem upravljanja

Kodeks ponašanja dostupan je na više od 20 jezika. Postoji i vodič koji osigurava dosljedno tumačenje zahtjeva.

Welche Arten
Loading...

RBA VAP Auditi

Socijalni auditi se provode kako bi se potvrdilo da su dobavljači usklađeni sa zahtjevima Kodeksa ponašanja. Kao dio audita, naši auditori intervjuišu zaposlene, pregledaju objekte i provode nasumični pregled dokumenata.

Ukoliko se otkriju bilo kakva odstupanja, potrebno je analizirati uzroke i poduzeti korektivne i preventivne mjere. Kada više nema otvorenih neusklađenosti, možete učestvovati u VAP programu prepoznavanja. Program prepoznavanja pruža dobavljačima priliku da istaknu svoj učinak i predanost. Postoje tri nivoa performansi:

 • Platinum za lokacije sa minimalno 200 bodova.
 • Zlato za lokacije sa minimalno 180 poena.
 • Srebro za lokacije sa minimalno 160 bodova.
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše RBA audit?

U prvom koraku želimo saznati više o vašoj kompaniji, vašim aktivnostima i očekivanjima. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Popunjavate online upitnik, takozvani Upitnik za samoprocjenu (SAQ). Uz informacije iz SAQ-a, audit tim može raditi s vama na finalizaciji plana audita.

VAP audit pojedinačnog proizvodnog pogona obično traje 2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine kompanije, i uključuje detaljan pregled dokumenata, razgovore sa menadžmentom i zaposlenima i detaljnu posetu gradilištu. U završnoj diskusiji, vaš DQS auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije.

Ako se neusklađenosti utvrde tokom audite, one se klasifikuju kao manje, veće ili prioritetne, u zavisnosti od njihove ozbiljnosti. Rokovi su postavljeni za tri kategorije, u okviru kojih morate provesti korektivne i preventivne radnje kako biste spriječili ponavljanje. Kada se korektivne radnje provedu, odobrava ih audit tim.

Nalazi vašg audita rezultirat će detaljnim izveštajem za bazu podataka RRA. Tu možete svojoj klijenteli pružiti uvid u rezultate audita i na taj način dokazano ispuniti zahtjeve svoje klijentele.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta RBA audit?

Troškovi RBA VAP audita uglavnom zavise od veličine kompanije. Sa zadovoljstvom ćemo Vam bez obaveza napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za RBA audit

 • Globalna mreža ureda i iskusnih auditora
 • Poznavanje nacionalnih zakona i propisa, kao i lokalnih kultura i jezika
 • Visok nivo stručnosti u svim industrijama
 • Glatko planiranje audita i detaljni audit izvještaji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Bit će nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za RBA VAP audit