Normy, technická pravidla a standardy by měly vždy co nejvíce odrážet současný stav techniky, vědy a dalších relevantních oborů.

Pokud například Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydá novou normu systému managementu, bude zhruba po pěti až šesti letech poprvé přezkoumána, zda je nutná úprava obsahu a/nebo jazyka. Stejně se postupuje i u norem, které jsou na trhu již desítky let.

Pokud se zjistí, že příslušná norma již není aktuální, musí být revidována. V závislosti na rozsahu a složitosti uplyne mezi zahájením revize a zveřejněním nové verze další jeden až dva roky. Pokud má revize zásadní charakter, hovoří se také o "velké revizi".

Pokud se podíváme na jednotlivé generace pravděpodobně nejznámější normy systému managementu kvality (ISO 9001), dojdeme k následující historii:

  • První vydání v roce 1987
  • První revize v roce 1994
  • Druhá revize 2000
  • Třetí revize 2008
  • Čtvrtá revize 2015

Norma ISO 9001 se tedy nyní nachází ve své páté generaci. Revize z let 2000 a 2015 byly komplexnější a zásadnější než ty ostatní, přičemž generace z roku 2015 je označována jako "velká revize" - a to právem: "velká revize" s sebou přinesla nejen dalekosáhlé obsahové inovace, ale také zcela novou strukturu a řadu nových termínů.

V roce 2021 byla norma ISO 9001 opět podrobena zkoušce. Odpovědná technická komise ISO/TC 176 však potvrdila stávající verzi ISO 9001:2015 beze změn. To znamená, že v příštích několika letech nedojde k žádné revizi nejdůležitější certifikační normy pro systémy řízení.

Autor
Ute Droege

DQS expertka pro systémy řízení kvality, dlouholetá auditorka a zkušená školitelka pro ISO 9001.

Loading...