Vzdialené audity sa stali neoddeliteľnou súčasťou digitalizácie a agilnej práce. Myslí sa tým výrazná schopnosť virtuálnych tímov a zamestnancov pracujúcich z domu byť produktívni na vysokej úrovni - aj pri audite systémov riadenia a procesov. Najmä v súvislosti s pandémiou Corona, vedenie spoločností a riadiaci pracovníci ch "remote excellence" čoraz častejšie hodnotia ako kritický faktor úspechu, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti. A pri ich plánovaní a realizácii musia byť aj certifikačné audity vysoko výkonné bez ohľadu na to, či sa vykonávajú na mieste alebo na diaľku ako "audity na diaľku". A predsa si takýto audit na diaľku vyžaduje ďalšie zručnosti a ďalší stupeň dokonalosti zo strany všetkých zúčastnených.

Loading...

Audity na diaľku: Čo hovorí norma ISO 19011

Hoci sa už v norme ISO 19011:2011 hovorilo o vzdialených auditoch ako o "alternatívnej metóde auditu", nebolo to bližšie vysvetlené. Revízia z roku 2018 potom vniesla do tejto problematiky viac podnetov s oveľa presnejším uznaním tejto metódy auditu. V súčasnosti už usmernenie nemohlo ignorovať možnosti rastúcej digitalizácie.

"Audity na diaľku: reakcia na digitalizáciu - ale aj na časy krízy"

Autor
Julian König

Julian König, vedúci oddelenia riadenia produktov a akreditácie v spoločnosti DQS a zároveň expert pre normu ISO 50001, je zodpovedný za podporu a vývoj produktov v súlade s akreditáciou pre produkty, na ktoré sa spoločnosť DQS zameriava. Spojenie know-how v jeho tíme vytvára silné prepojenie s potrebami trhu. Vďaka svojim odborným znalostiam v oblasti noriem je aj vyhľadávaným autorom a moderátorom.

Loading...
<p>DQS-Experte Energiemanagement und Leiter Produktmanagement &amp; Akkreditierung</p>