Sự lãnh đạo của chúng tôi

Với các quy trình đáng tin cậy, minh bạch và được hỗ trợ kỹ thuật số, chúng tôi giảm thiểu nỗ lực của khách hàng và tạo ra trải nghiệm liền mạch và giá trị gia tăng có ý nghĩa. Cùng với các nhân viên và chuyên gia đánh giá của chúng tôi ở khoảng 60 quốc gia, chúng tôi phát triển các giải pháp sáng tạo và công cụ kỹ thuật số để giúp khách hàng dễ dàng thực hiện công việc mà không làm giảm chất lượng chứng nhận của chúng tôi. Chúng tôi mang đến cho khách hàng trải nghiệm về những khoảnh khắc tuyệt vời. 
DQS Holding
Loading...
Ingo M. Rübenach
Giám đốc điều hành
Chịu trách nhiệm chính về các lĩnh vực thương mại, số hóa & CX, tài chính và quản lý con người trong DQS , nơi ông và các nhóm của mình tạo ra nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững bằng các giải pháp kỹ thuật số và sáng tạo.
DQS Holding
Loading...
Michael Drechsel
Giám đốc điều hành
Chịu trách nhiệm về các lĩnh vực liên quan đến chứng nhận và công nhận của Tập đoàn DQS, đặc biệt là quản lý đánh giá viên và hệ thống quản lý doanh nghiệp, cũng như tính bền vững. Ông cùng với các nhóm của mình đảm bảo sự tuân thủ trên toàn thế giới với các yêu cầu chứng nhận và công nhận quốc tế, do đó đảm bảo chất lượng và năng lực của các đánh giá viên đảm bảo sự phát triển của chúng tôi.

Trung tâm xuất sắc

Chúng tôi tập trung năng lực của mình cùng các chuyên gia về thực phẩm và tính bền vững, thiết bị y tế và bảo mật CNTT trong ba Trung tâm xuất sắc toàn cầu của chúng tôi.
DQS CFS
Loading...
Guido Eggers
Trung tâm Thực phẩm Xuất sắc & Bền vững
Trong hai phân đoạn này, các chuyên gia của chúng tôi tại DQS CFS sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường kiểm tra và đánh giá liên quan đến các chủ đề về tính bền vững và thực phẩm.
DQS Med
Ms Uhlemann
Loading...
Sigrid Uhlemann
Trung tâm xuất sắc về thiết bị y tế
Chúng tôi tập trung chuyên môn cao nhất của mình trong việc chứng nhận và thông báo các hệ thống quản lý và sản phẩm cho ngành y tế tại đây.
DQS GmbH
Loading...
Christian Gerling
Trung tâm Bảo mật CNTT & An ninh Thông tin
Để bảo mật cho khách hàng của chúng tôi, DQS GmbH cung cấp các sản phẩm chứng nhận trong lĩnh vực bảo mật CNTT và các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu.