Công cụ sáng tạo để hỗ trợ cho quá trình đánh giá

Với công cụ quản lý đánh giá  DQS, Tập đoàn DQS cung cấp cho khách hàng và đánh giá viên của chúng tôi trên toàn thế giới một công cụ đánh giá dựa trên nền tảng web, sáng tạo để xử lý đánh giá dễ dàng và chung - từ việc lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá đến kiểm tra và theo dõi thực tế, ví dụ: quản lý hành động.

Những lợi thế

  • Xem lại dữ liệu cơ bản của bạn, thêm các quy trình, ca làm việc và dữ liệu về địa điểm 
  • Phối hợp và xử lý kịp thời lịch trình đánh giá và kế hoạch hành động với đánh giá viên của bạn
  • Bảo mật dữ liệu của bạn thông qua mã hóa SSL
  • Lưu trữ dữ liệu của bạn độc quyền trên máy chủ của DQS ở Đức

Các tiêu chuẩn có trong công cụ quản lý đánh giá

Hiện tại, các cuộc đánh giá ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001IATF 16949: 2016 có thể được xử lý thông qua công cụ quản lý đánh giá. Các tiêu chuẩn khác sẽ được tích hợp liên tiếp.

Cách sử dụng Công cụ quản lý đánh giá

Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết từ dịch vụ khách hàng của chúng tôi về cách sử dụng công cụ quản lý đánh giá khi bạn tự kích hoạt công cụ đánh giá mới để chuẩn bị cho cuộc đánh giá DQS của mình. Sau đó, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn bất cứ lúc nào.