MyDQS cung cấp sự minh bạch và kiểm soát trạng thái của thủ tục chứng nhận của bạn cho mỗi địa điểm . Mô-đun báo cáo hiển thị cho người dùng được ủy quyền trạng thái đánh giá riêng lẻ tại các địa điểm bạn chọn chỉ với một vài cú nhấp chuột. Nhận cập nhật trạng thái về đánh giá, thông tin về đánh giá viên của bạn và các tùy chọn liên hệ với dịch vụ khách hàng của bạn. Chỉ một vài cú nhấp chuột sẽ cho phép bạn tạo các đánh giá về kết quả đánh giá của mình: xem các điểm không tuân thủ và cơ hội cải thiện (OFI) của các vị trí riêng lẻ được chia nhỏ theo các chương tiêu chuẩn và so sánh chúng với các vị trí khác. Hoặc phân tích và chuẩn kết quả đánh giá từ Người quản lý đánh giá với các cuộc đánh giá khác trong tổ chức của bạn. Tất cả các báo cáo có thể được tải xuống để xử lý thêm. Với nền tảng đáp ứng mới, việc bảo mật dữ liệu khách hàng là điều tối tân. Tuân thủ GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) là ưu tiên hàng đầu của DQS. Theo đó, tất cả dữ liệu được lưu trữ độc quyền trên các máy chủ của chúng tôi tại Đức để đảm bảo tuân thủ và bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của bạn. Nếu bạn đã là khách hàng và cần quyền truy cập, vui lòng liên hệ với chuyên gia dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm của bạn tại văn phòng DQS địa phương của bạn. Nếu bạn muốn trở thành khách hàng của DQS, vui lòng liên hệ với một trong các văn phòng địa phương của chúng tôi để biết thông tin và báo giá phù hợp cho tổ chức của bạn. Cổng thông tin khách hàng MyDQS: mydqs.com

 

Điều khoản sử dụng

 

1. Phạm vi

Việc sử dụng các trang web được cung cấp bởi DQS GmbH, một công ty của Đức chứng nhận (thủ tục  xác minh bằng văn bản của bên thứ ba về sản phẩm, quy trình, hệ thống hoặc con người) hệ thống quản lý, (sau đây gọi là “DQS”) và cổng thông tin khách hàng MyDQS (sau đây gọi là “ MyDQS ”) được cho phép độc quyền trên cơ sở các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các quy định sau đây trước khi sử dụng các trang web này hoặc cổng thông tin khách hàng lần đầu tiên. Sự phát triển hiện tại có thể yêu cầu các điều khoản được cập nhật bất kỳ lúc nào. Vui lòng mở trang này mỗi khi bạn quay lại các trang web của chúng tôi để tìm hiểu về các thay đổi. Bằng cách đăng nhập vào cổng khách hàng MyDQS, đăng ký trong Trung tâm người dùng và / hoặc bắt đầu sử dụng cổng khách hàng MyDQS và Trung tâm người dùng, bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này vì chúng có thể thay đổi theo thời gian.

 

2. CÁC DỊCH VỤ

2.1
DQS cung cấp thông tin, tệp hoặc tài liệu nhất định để truy cập hoặc tải xuống trên các trang web, trong Trung tâm người dùng và trong MyDQS.

2.2

DQS có thể ngừng hoạt động một số hoặc tất cả các trang web, Trung tâm người dùng hoặc MyDQS bất kỳ lúc nào. Với bản chất của internet và hệ thống máy tính, DQS không đảm bảo rằng các trang web hoặc MyDQS sẽ liên tục khả dụng.

 

3. ĐĂNG KÝ, MẬT KHẨU

3.1

Các trang của MyDQS và Trung tâm người dùng được bảo vệ bằng mật khẩu. Để bảo vệ sự an toàn cho các mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi chỉ cấp cho những người dùng đã đăng ký quyền truy cập vào các trang này. DQS phải kích hoạt người dùng trước khi người đó có thể truy cập MyDQS ban đầu. Người dùng được DQS cấp quyền quản trị viên có thể đăng ký và kích hoạt thêm người dùng cho công ty của họ. Bất kỳ ai truy cập các trang web của DQS đều có thể đăng ký Trung tâm Người dùng. Đăng ký được hoàn thành theo quyết định của DQS. Đặc biệt, DQS có quyền đăng ký bắt buộc đối với các trang web trước đây có thể truy cập tự do. DQS có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào bằng cách vô hiệu hóa thông tin đăng nhập mà không cần đưa ra lý do, đặc biệt nếu người dùng (i) đã tuyên bố sai vào thời điểm đăng ký, (ii) hành vi vi phạm các điều khoản hiện tại hoặc của họ trách nhiệm cẩn trọng trong việc xử lý thông tin đăng nhập, (iii) vi phạm luật hiện hành trong quá trình đăng nhập hoặc sử dụng, (iv) đã không sử dụng MyDQS trong một thời gian dài hoặc (v) đã chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với DQS hoặc với một công ty liên kết với DQS (chỉ áp dụng cho MyDQS).

3.2

Người dùng MyDQS và Trung tâm người dùng phải cung cấp thông tin trung thực trong quá trình đăng ký và thông báo cho DQS (trực tuyến, nếu được chỉ định) về bất kỳ thay đổi nào mà không có sự chậm trễ quá mức. Người dùng phải đảm bảo rằng họ có thể nhận được email theo địa chỉ email mà họ đã cung cấp.

3.3

Sau khi đăng ký trong Trung tâm người dùng hoặc sau khi kích hoạt MyDQS bởi DQS / quản trị viên của người dùng, người dùng sẽ nhận được tên người dùng và mật khẩu (sau đây còn được gọi là “Dữ liệu người dùng”). Dữ liệu Người dùng cho phép người dùng truy cập dữ liệu của họ, tải xuống tài liệu hoặc tệp và thay đổi Dữ liệu Người dùng của họ.

3.4

Người dùng phải ngăn không cho bên thứ ba truy cập Dữ liệu người dùng và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hoạt động được thực hiện theo Dữ liệu người dùng.

Cùng với những điều khác, người dùng có thể cấp cho nhân viên của công ty họ quyền truy cập vào cổng thông tin khách hàng cũng như dữ liệu và tài liệu trang web cụ thể trong MyDQS. Khi cấp / xóa quyền truy cập và quyền truy cập, người dùng phải tuân thủ GDPR cũng như các yêu cầu bảo vệ dữ liệu của DQS, công ty của người dùng và quốc gia thích hợp.

Người dùng phải rời khỏi khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu vào cuối mỗi phiên. Nếu người dùng biết rằng các bên thứ ba đang sử dụng sai Dữ liệu Người dùng, người dùng phải thông báo cho DQS bằng văn bản ngay lập tức và cung cấp thông báo trước bằng email nếu cần thiết.

3.5

Sau khi nhận được thông báo theo mục 3.4, DQS sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập vào khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu với Dữ liệu người dùng này. Quyền truy cập sẽ không được kích hoạt lại cho đến khi người dùng tham khảo lại với DQS.

3.6

Người dùng Trung tâm Người dùng có thể đăng xuất khỏi Trung tâm Người dùng trực tuyến hoặc bằng văn bản, do đó xóa đăng ký của họ bất kỳ lúc nào. Sau đó, DQS sẽ xóa tất cả Dữ liệu người dùng và tất cả dữ liệu cá nhân khác liên quan đến người dùng mà DQS đã lưu trữ ngay khi dữ liệu không còn cần thiết nữa.

 

4. GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THÔNG TIN, LỌC VÀ TÀI LIỆU

4.1

Các điều khoản này chi phối việc sử dụng thông tin, tệp và tài liệu có sẵn trên các trang web, trong Trung tâm người dùng và trong MyDQS.

4.2

DQS cấp cho người dùng giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng thông tin, tệp và tài liệu đã cung cấp trong phạm vi đã thỏa thuận hoặc, nếu không đạt được thỏa thuận như vậy, trong phạm vi mục đích mà DQS theo đuổi trong việc cung cấp và cung cấp thông tin, tệp và tài liệu đó.

 

5. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

5.1

Trong khi sử dụng các trang web, Trung tâm Người dùng và MyDQS, người dùng không được: gây thiệt hại cho mọi người, đặc biệt là trẻ vị thành niên, hoặc vi phạm quyền riêng tư của họ; vi phạm các tiêu chuẩn lễ phép thông thường với hành vi sử dụng của họ; vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả hoặc các quyền tài sản khác; truyền tải nội dung có vi rút, ngựa Trojan hoặc các chương trình khác có thể làm hỏng phần mềm; nhập, lưu trữ hoặc gửi các siêu liên kết hoặc nội dung mà họ không có quyền, đặc biệt nếu các siêu liên kết hoặc nội dung đó vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc bất hợp pháp; hoặc phân phối quảng cáo hoặc email không được yêu cầu (“spam”) hoặc cảnh báo vô căn cứ về vi rút, trục trặc và những thứ tương tự hoặc lôi kéo tham gia rút thăm trúng thưởng, kế hoạch tiếp thị đa cấp, thư dây chuyền, kế hoạch kim tự tháp hoặc các chiến dịch tương tự.


5.2

DQS có thể đình chỉ quyền truy cập vào các cổng thông tin web bất kỳ lúc nào nếu các điều khoản này bị vi phạm.

 

6. HYPERLINKS

Các trang web và MyDQS có thể chứa các siêu liên kết đến các trang web của bên thứ ba. DQS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung của các trang web này cũng như không xác nhận các trang web này và nội dung của chúng, vì nó không kiểm soát thông tin được liên kết và cũng không chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin được cung cấp ở đó. Việc sử dụng chúng được thực hiện với rủi ro của chính người dùng (ảnh hưởng của sự không chắc chắn (nguồn: ISO 19011)).

 

7. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC KHOẢN MỤC TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG

Trong trường hợp thông tin, tệp hoặc tài liệu được cung cấp miễn phí, bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các khiếm khuyết về tiêu đề hoặc chất lượng của thông tin, tệp và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, liên quan đến tính đúng đắn, chính xác, không có quyền tài sản của bên thứ ba hoặc bản quyền, tính đầy đủ và / hoặc phù hợp với mục đích, bị loại trừ ngoại trừ các trường hợp liên quan đến hành vi sai trái có chủ ý hoặc có ý định gian lận.

 

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC, VIRUSES

8.1

Trách nhiệm pháp lý của DQS đối với các khiếm khuyết về tiêu đề và chất lượng được điều chỉnh bởi mục 7 của các điều khoản sử dụng này. DQS không có trách nhiệm pháp lý nào trong bất kỳ trường hợp nào khác trừ khi luật pháp yêu cầu, ví dụ: theo luật về trách nhiệm sản phẩm của Đức (ProdHaftG) hoặc trong các trường hợp cố ý làm trái, sơ suất nghiêm trọng, thương tật đến tính mạng, chân tay hoặc sức khỏe, không cung cấp các đặc điểm được đảm bảo, gian lận che giấu khuyết điểm hoặc trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng. Tuy nhiên, thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng quan trọng, không cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, sẽ được giới hạn ở mức thiệt hại có thể lường trước được điển hình cho hợp đồng.

8.2

Bất chấp những nỗ lực không ngừng của DQS, DQS không đảm bảo rằng các trang web và MyDQS không có vi-rút, ngựa Trojan hoặc các hệ thống chủ động gây hại khác. Trước khi tải xuống thông tin / dữ liệu, người dùng phải có đầy đủ các biện pháp bảo mật và phần mềm chống vi-rút để đảm bảo khả năng bảo vệ của chính họ và ngăn chặn vi-rút trên trang web DQS.

8.3

Các quy định trên trong phần 8.1 và 8.2 không thay đổi nghĩa vụ chứng minh gây thiệt hại cho người dùng.

 

9. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

9.1

DQS tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu khi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Bằng cách gửi dữ liệu, người dùng đồng ý rõ ràng với việc xử lý dữ liệu điện tử. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Hơn nữa, người dùng có quyền kiểm tra sự hiện diện và mức độ dữ liệu được lưu trữ của mình sau khi thông báo cho DQS bằng văn bản hoặc điện tử. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật riêng biệt trên trang web.

9.2

DQS chỉ ra rằng internet, với tư cách là một hệ thống truyền thông công cộng, luôn có xu hướng tạo ra các lỗ hổng bảo mật chưa được biết đến cho đến khi chúng xuất hiện và điều đó, theo hiện đại, cũng không có lý do gì để được biết đến. DQS sẽ thực hiện các biện pháp phòng thủ khi cần thiết sau khi biết và điều tra các lỗ hổng bảo mật.

 

10. CÁC THỎA THUẬN MẶT BẰNG, QUYẾT ĐỊNH, LUẬT ÁP DỤNG

10.1

Các thỏa thuận bên phải được lập thành văn bản.

10.2

Nếu người dùng là một thương gia (“Kaufmann”) theo nghĩa của Bộ luật Thương mại Đức, thì địa điểm có thẩm quyền là Frankfurt am Main.

10.3

DQS hoạt động và chịu trách nhiệm về các trang cá nhân của MyDQS. Các trang đáp ứng các yêu cầu của Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu người dùng truy cập MyDQS từ các địa điểm bên ngoài nước Đức, họ có trách nhiệm duy nhất là tuân thủ các quy định có liên quan của luật và quy định quốc gia của họ. Không được phép truy cập thông tin, tệp và / hoặc tài liệu trong MyDQS từ các quốc gia nơi quyền truy cập đó là bất hợp pháp. Trong trường hợp này, người dùng nên liên hệ với DQS nếu họ muốn tham gia vào mối quan hệ kinh doanh với DQS.

10.4

Luật của Đức được áp dụng. Việc áp dụng Công ước về Mua bán Hàng hóa Quốc tế (UN CISG) bị loại trừ.