weltweite-dqs-shutterstock_473689093.jpg
Loading...

Chứng nhận DQS trên toàn cầu và địa phương

Chúng tôi hiểu uy tín là tài sản cao nhất của chúng tôi. Là một tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi giúp thiết lập lòng tin giữa mọi người và tổ chức.
Dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, Tập đoàn DQS cung cấp hơn 200 chương trình chứng nhận được công nhận, ủy quyền hoặc thông báo và dịch vụ đánh giá. DQS có các công nhận quốc tế như DAkkS, ANAB và nhiều hơn nữa. - tất cả đều phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ärzte gehen im Krankenhauskorridor
Loading...

Chứng nhận và thông báo DQS trong lĩnh vực y tế

zertifizierungsregel-dqs-shutterstock_2082745618.jpg
Loading...

Quy tắc đánh giá và Chứng nhận của DQS

Các quy tắc đánh giá và chứng nhận DQS áp dụng cho tất cả các dịch vụ đánh giá và chứng nhận được cung cấp và cung cấp cho khách hàng của Tập đoàn DQS quốc tế, bao gồm các công ty con và đối tác của tập đoàn.

zertifikatslogo-dqs-shutterstock_2086914889.jpg
Loading...

Logo Chứng nhận