Các chứng chỉ DQS và IQNet cũng như các ký hiệu chứng chỉ được bảo vệ tương ứng là những dấu hiệu bên ngoài của một chứng nhận thành công - với sự chấp nhận cao trên toàn thế giới. Sử dụng các biểu tượng theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như trên giấy tờ kinh doanh hoặc tài liệu quảng cáo của bạn, trên xe của công ty, tại các gian hàng hội chợ thương mại hoặc trên Internet. Tạo dấu ấn của bạn. Xin lưu ý rằng bạn cần giải nén các tệp ZIP bằng các ký hiệu tương ứng trước khi có thể xem và xử lý tệp.

Eine Gruppe arbeitet in einem Büro zusammen
Loading...

Logo chứng nhận DQS và IQNet

gesundheitswesen-header-dqs-krankenhausstation mit patientenbetten
Loading...

Logo MED DQS chuyên dụng

Conditions for the use of DQS certification logos

Communicate your success and show the public that you have reliable, high-quality and customer-oriented processes.

Download