Thành công của chúng tôi dựa trên các đánh giá viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Họ đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn và / hoặc bằng đại học, có nhiều kinh nghiệm với các kỹ thuật quản lý và hệ thống quản lý, và đã chứng minh được kinh nghiệm thực tế trong các ngành khác nhau mà họ đánh giá. Điều quan trọng là chúng tôi phải phân công các chuyên gia và nhà quản lý có kinh nghiệm thực tế về đánh giá. Để được bổ nhiệm làm đánh giá viên tại DQS, bạn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định, đây chủ yếu là đào tạo đánh giá viên và đào tạo chuyên môn và kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Bạn có muốn tham gia vào đội ngũ đánh giá viên năng động và mở rộng hơn nữa thành công của DQS không?