DQS cung cấp các dịch vụ khác nhau trong lĩnh vực thiết bị y tế  được phê duyệt và chứng nhận hệ thống quản lý trong chăm sóc sức khỏe.

ISO 13485

ISO 13485: 2016 xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng để chứng minh khả năng của tổ chức trong việc cung cấp thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan đáp ứng nhất quán yêu cầu của cả khách hàng và các quy định pháp lý hiện hành.

 

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Chúng tôi là ai- DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Thay đổi tổ chức chứng nhận và / hoặc Notified Body

Chứng nhận chăm sóc sức khỏe

ISO 9001, ISO 13485, MDSAP, ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Chúng tôi là ai- DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Slides giới thiệu DQS MED

Blog
medizinprodukte-zertifizierungsdokumente
Loading...

Những điều cần xem xét khi gửi tài liệu kỹ thuật của bạn

Vật liệu đóng gói chính cho các sản phẩm thuốc

ISO 15378

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Chúng tôi là ai- DQS Medizinprodukte GmbH

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Slides giới thiệu DQS MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Thay đổi tổ chức chứng nhận và / hoặc Notified Body

MDSAP-Chương trình kiểm tra thiết bị y tế

Chương trình Kiểm tra Đơn lẻ Thiết bị Y tế (MDSAP) mang đến cơ hội chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu quy định của tối đa năm quốc gia tham gia thông qua quy trình chứng nhận: Úc, Brazil, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Ưu điểm của chương trình không chỉ là sự công nhận kết quả trong việc đăng ký trang thiết bị y tế mà còn giảm thiểu việc kiểm tra tại chỗ của các cơ quan tham gia.

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Slides giới thiệu DQS MED

Blog
header-join-dqs-ein mann spricht mit dem team
Loading...

Thay đổi tổ chức chứng nhận và / hoặc Notified Body