Bạn có thực hiện đánh giá nội bộ trong tổ chức của mình không? Nếu vậy, bạn chắc chắn đã trải qua những tình huống như sau: Lãnh đạo cao nhất do dự trong việc xác định các mục tiêu đánh giá, chủ sở hữu quá trình chuẩn bị kém hoặc thậm chí có thể không có mặt, hoặc các đối tác phỏng vấn khác im lặng vì lo sợ. Không có điều nào trong số này là nền tảng tốt để đánh giá nội bộ gia tăng giá trị. 
Chúng là viết tắt của "Kiểm tra" trong Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động và là yêu cầu bắt buộc trong Chương 9 của Cấu trúc bậc cao: Đánh giá nội bộ. Đối với những người lập kế hoạch và tiến hành chúng, chúng có thể là một thách thức khá lớn, bởi vì chúng hiếm khi được hưởng sự phổ cập lớn.
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đánh giá nội bộ có thể trở thành nguồn cảm hứng và nguồn cơ hội phát triển hơn nữa cho tất cả mọi người tham gia - và thậm chí chúng có thể trở nên thú vị như thế nào!
Các chuyên gia hàng đầu về hệ thống quản lý với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ và sản xuất sẽ chỉ cho bạn cách thức từ chuẩn bị đến tiến hành và theo dõi các cuộc đánh giá nội bộ thành công.

Mục tiêu

Hội nghị quốc tế của chúng tôi "đánh giá nội bộ - Từ nghi thức đến truyền cảm hứng" là nơi gặp gỡ của tất cả các cán bộ hệ thống quản lý, những người phải thực hiện và hưởng lợi từ đánh giá nội bộ.

Lưu ý: Hội nghị quốc tế "đánh giá nội bộ" sẽ diễn ra trực tuyến tại một số quốc gia trên toàn cầu. Để tạo điều kiện cho nhiều bên quan tâm tham gia nhất có thể và theo các múi giờ khác nhau, đại hội sẽ được tổ chức thành hai phần:

Phần 1: Ngày 29 tháng 11 năm 2022, từ 03:00 p. m. đến 06:30 p. m. (CET)
Phần 2: Ngày 30 tháng 11 năm 2022 từ 03:00 p. m. đến 06:30 p. m. (CET)
Ngôn ngữ  là tiếng Anh.

Nội dung
Chương trình nghị sự

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa bạn vào chương trình hoàn chỉnh của đánh giá nội bộ - từ chuẩn bị đến tiến hành và theo dõi.

Dưới đây là một số mẫu từ các chủ đề khác nhau:

Chuẩn bị đánh giá:

ISO 19011 và các nguyên tắc đánh giá: Thế giới có cần hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá không?
Tiêu chí đánh giá là gì?
Những loại phương pháp tiếp cận nào được sử dụng để hướng dẫn lập kế hoạch chương trình đánh giá?
Những trở ngại trong quá trình chuẩn bị đánh giá nội bộ
 
Thực hiện đánh giá :

Các phương pháp đánh giá thay thế là gì - và chúng hoạt động như thế nào?
Giao tiếp : Bắt đầu - lắng nghe tích cực - tài liệu - phản hồi
 
Theo sát:

Làm cách nào để đánh giá các phát hiện đánh giá ?
Làm thế nào để tôi hình thành các biện pháp một cách có ý nghĩa?
Ai chịu trách nhiệm về việc đóng các biện pháp?
Phương pháp 5W là gì?

International Congress on Internal Audits

Được tổ chức

online

Ngôn ngữ 

Tiếng Anh

Ngày 

Ngày 29 tháng 11 , 2022
Ngày 30 tháng 11 , 2022
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể 

Email : ngocdiep@dqs.com.vn

Khái quát

Loading...

headline

alt
headline
body_copy
# label