Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế trong môi trường quốc tế

Chương trình đánh giá một lần Thiết bị Y tế (MDSAP) mang đến cơ hội chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu quy định của tối đa năm quốc gia tham gia trong quá trình chứng nhận: Úc, Brazin, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Ưu điểm của chương trình không chỉ là sự công nhận kết quả trong việc đăng ký trang thiết bị y tế mà còn giảm thiểu việc kiểm tra tại chỗ của các cơ quan chức năng tham gia.

Hài hòa các yêu cầu quy định

Một thủ tục để tiếp cận thị trường gấp năm lần

Chấp nhận rộng rãi các báo cáo đánh giá MDSAP

Nội dung đánh giá có thể lập kế hoạch

Ít ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

Partner
Loading...

Cơ quan quản lý tham gia

Các cơ quan quản lý tham gia vào chương trình MDSAP và việc sử dụng đáng kể kết quả đánh giá MDSAP của họ:

Loading...

Úc: TGA (Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu).

TGA coi các báo cáo đánh giá MDSAP như một đầu vào quan trọng trong việc đánh giá để cấp hoặc duy trì giấy phép lưu hành. Các thiết bị y tế bị loại khỏi chương trình vì một số lý do nhất định sẽ được miễn.

Loading...

Brazil: ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ANVISA sử dụng kết quả đánh giá MDSAP làm đầu vào quan trọng cho các đánh giá thị trường trước và sau.

Loading...

Canada: HC (Health Canada)

Bộ Y tế Canada công nhận MDSAP là phương tiện duy nhất mà các nhà sản xuất thiết bị y tế Class ll, lll và lV có thể chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu quy định của thị trường Canada.

Loading...

Nhật Bản: MHLW (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi) & PMDA (Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế)

MHLW và PMDA sử dụng báo cáo đánh giá MDSAP như một phần của đánh giá thị trường  trước và sau ,  với những lợi ích sau:

  • Miễn kiểm tra tại chỗ đối với địa điểm sản xuất và / hoặc
  • Thay thế một phần đáng kể tài liệu bắt buộc trong quá trình kiểm tra Người đại diện Nhật Bản và Người sở hữu ủy quyền tiếp thị (MAH).
Loading...

Hoa Kỳ : FDA (Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ)

FDA công nhận các báo cáo đánh giá MDSAP như một sự thay thế cho các cuộc kiểm tra định kỳ của chính nó. Tuy nhiên, kiểm tra để tìm nguyên nhân hoặc kiểm tra theo dõi tuân thủ không thể được thay thế bằng báo cáo đánh giá MDSAP.

Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận MDSAP là gì?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của mình và các mục tiêu của chứng chỉ MDSAP với chúng tôi. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Sau khi chấp nhận báo giá và trước khi đánh giá thực tế, một cuộc họp tiền đánh giá hoặc lập kế hoạch dự án có thể hữu ích để chuẩn bị các bước tiếp theo trong quy trình. Đánh giá trước tạo cơ hội tốt để xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng. Một cuộc họp lập kế hoạch dự án có thể hữu ích, đặc biệt đối với các dự án lớn hơn, để lập kế hoạch và điều phối lịch trình liên quan đến việc kiểm tra nhiều địa điểm.

Việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của bạn được thực hiện theo từng giai đoạn bằng cách phân tích hệ thống (giai đoạn 1) dựa trên tài liệu QMS của bạn và đánh giá hệ thống tại chỗ tiếp theo (giai đoạn 2), trong đó một người đánh giá có kinh nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của các quy trình của bạn để tuân thủ các yêu cầu hiện hành. Kết quả được trình bày với bạn tại cuộc họp bế mạc và được tóm tắt trong một báo cáo đánh giá. Nếu kết quả đánh giá khả quan, báo cáo đánh giá bao gồm khuyến nghị của người đánh giá để cấp chứng chỉ MDSAP.

Sau khi đánh giá, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS Medizinprodukte GmbH (DQS MED). Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, đề xuất chứng nhận của người đánh giá được xác nhận và bạn sẽ nhận được chứng chỉ MDSAP của mình.

Nửa năm hoặc hàng năm, các thành phần chính của hệ thống được đánh giá lại tại chỗ để có những cải tiến hơn nữa. Chứng chỉ sẽ hết hạn muộn nhất sau ba năm, nhưng tái chứng nhận  được thực hiện trước khi hết hạn để đảm bảo tuân thủ liên tục.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận MDSAP là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận phụ thuộc chủ yếu vào các quy trình MDSAP và số lượng các yêu cầu cụ thể của từng quốc gia cần được đánh giá trong quá trình đánh giá. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể.

Business2.png
Loading...

Tại sao công ty của tôi phải được chứng nhận bởi DQS MED theo MDSAP?

  • Chuyên môn được công nhận về thiết bị y tế trong hơn 20 năm
  • Tham gia tích cực vào các ủy ban tiêu chuẩn và kỹ thuật
  • Danh mục sản phẩm đa dạng gồm các chương trình chứng nhận quy chuẩn và pháp lý khác nhau từ một nguồn
  • Mạng lưới rộng khắp với hơn 200 đánh giá viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm

Basic data for the Medical Device Single Audit Program (MDSAP)

If you are interested in certification based on the Medical Device Single Audit Program, you have come to the right place.

We are pleased that you are interested in our certification and assessment services. We would be happy to provide you with a free, no-obligation quote.

To do so, we need some information about your organization. Please fill in the basic MDSAP data and send it to us. You can find more information in the document "Explanation of basic data MDSAP".

Download now
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng chỉ MDSAP của bạn.