Xác định dấu chân nước với ISO 14046 và đã được DQS kiểm tra xác nhận

Đối với nhiều công ty, tiêu thụ nước là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động của họ. Để quản lý hiệu quả việc tiêu thụ nước, cần có dữ liệu so sánh và đáng tin cậy. Tiêu chuẩn ISO 14046 cung cấp các hướng dẫn và yêu cầu để kiểm tra xác nhận dấu chân nước và báo cáo kết quả. Kiểm tra xác nhận độc lập cung cấp sự đảm bảo rằng tất cả các số liệu được trích dẫn là chính xác và đáng tin cậy.

Việc xác minh độc lập cũng giúp cải thiện kết quả xếp hạng, chẳng hạn như trong Carbon Disclosure Project's (CDP) Water Security Scoring.

Xem thêm
Hiện ít hơn

Xác nhận bên ngoài bởi một cơ quan chứng nhận được quốc tế công nhận

Cải thiện khả năng hiển thị

Mức độ tin cậy cao của dữ liệu được trích dẫn của bạn

Cải thiện kết quả xếp hạng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO 14046: Quản lý nước có trách nhiệm

Quản lý nước như một nguồn tài nguyên sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Đặc biệt, tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến sự sẵn có của nước - một yếu tố đang gia tăng áp lực lên các công ty trong việc quản lý nước một cách có trách nhiệm. Với ISO 14046, một tiêu chuẩn quốc tế hiện đã có trên thị trường giúp xác định chính xác lượng nước của các sản phẩm, quy trình và tổ chức.

Anforderungen
Loading...

Kiểm tra xác nhận độc lập dấu chân nước của bạn

Việc xác định dấu vết nước có thể được sử dụng cho các mục đích nội bộ, nhưng nhiều công ty cũng chia sẻ kết quả với các đối tác kinh doanh của họ:

  • Là một phần của báo cáo phát triển bền vững.
  • Để cho phép rút ra kết luận về hiệu quả sử dụng nước của một sản phẩm hoặc quy trình
  • Để đáp ứng nhu cầu thông tin của khách hàng
Mehrwert
Loading...

Lợi ích của việc kiểm tra xác nhận ISO 14046

Việc xác minh độc lập bởi bên thứ ba có thẩm quyền như DQS cung cấp sự đảm bảo cho tất cả các bên quan tâm rằng tất cả các số liệu được trích dẫn là chính xác và đáng tin cậy. Việc xác minh độc lập cũng giúp cải thiện kết quả xếp hạng, chẳng hạn như trong Carbon Disclosure Project's (CDP) Water Security Scoring.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Quá trình kiểm tra xác nhận diễn ra trong bối cảnh nào?

Quá trình kiểm tra xác nhận diễn ra trong bối cảnh nào?

Business28.png
Loading...

Quá trình kiểm tra xác nhận là gì?

Trước tiên, chúng tôi muốn tìm hiểu về công ty, tổ chức của bạn, nhu cầu và mong đợi của bạn. Khi các mục tiêu của việc xác minh được xác định, bao gồm các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành, bạn sẽ nhận được báo giá cho việc đánh giá trước.

Trong quá trình đánh giá trước, ví dụ, bản chất chính xác của nhiệm vụ, phạm vi áp dụng, mục tiêu và các tiêu chí khác được làm rõ. Dựa trên kết quả, DQS chuẩn bị tính toán và lập kế hoạch xác minh dấu vết nước. Thông tin này được kết hợp vào một đề xuất chi tiết phù hợp với nhu cầu cá nhân của công ty bạn. Tất cả các nội dung phân phối có liên quan và các tiêu chí kiểm tra và xác minh hiện hành đều được quy định và thống nhất.

Nhóm kiểm tra xác nhận  được phân công kiểm tra việc khai báo tương ứng trên cơ sở lập kế hoạch đã chuẩn bị trước đó, áp dụng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành. Bằng chứng được thu thập và kiểm tra, các địa điểm được truy cập, các ước tính và tính toán được tái tạo và phân tích. Nếu cần, việc xem xét trước các tài liệu sẽ bổ sung cho việc xác minh. Kết quả kiểm tra xác nhận, bao gồm tất cả các phát hiện, được trình bày cho bạn trong cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi kiểm tra xác nhận , kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được một tuyên bố kiểm tra xác nhân cho công ty của bạn.

Đối với việc xác minh một báo cáo hoặc tuyên bố khác, có thể trong giai đoạn tiếp theo, một đánh giá mới được thực hiện. Tuyên bố kiểm tra xác nhận có giá trị đối với tuyên bố về dấu vết nước tương ứng của tổ chức của bạn và do đó không có thời hạn hiệu lực.

Banking13.png
Loading...

Chi phí kiểm tra xác nhận dấu chân nước theo ISO 14046 là bao nhiêu?

Chi phí kiểm tra xác nhận  ISO 14046 phụ thuộc vào phạm vi và độ phức tạp. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho công ty hoặc tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo để kiểm tra xác nhận ISO 14046

  • Mạng lưới đánh giá viên có trình độ cao trên toàn cầu
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng
  • Trình độ chuyên môn cao trong tất cả các ngành
  • Báo giá và dịch vụ được điều chỉnh phù hợp cho tổ chức của bạn
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho chứng nhận ISO 14046.