Xác nhận Đánh giá Vòng đời (LCA) theo ISO 14040 và ISO 14044

Để đánh giá tác động của một số sản phẩm đối với môi trường, Đánh giá Vòng đời (LCA) là công cụ được lựa chọn. Phương pháp luận được tiêu chuẩn hóa và dựa trên khoa học này ngày càng tạo cơ sở cho các quá trình phát triển và chiến lược tiếp thị liên quan đến hoạt động môi trường. LCA cũng ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh pháp lý. Để đảm bảo độ tin cậy của LCA trong dài hạn, việc xác minh của họ bởi một cơ quan độc lập như DQS là không thể thiếu.

Đánh giá quan trọng bên ngoài bởi một cơ quan chứng nhận được quốc tế công nhận

Cải thiện hình ảnh

Độ tin cậy cao về dữ liệu được trích dẫn của bạn

Cho phép so sánh

Zielgruppe
Loading...

Đánh giá vòng đời: Một sự phát triển không thể ngăn cảnĐánh giá vòng đời: Một sự phát triển không ngừng

Trong một thời gian dài, ít nhất là trong mắt công chúng, trọng tâm của các phân tích môi trường liên quan đến sản phẩm là tính toán CO2. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhận thức cho rằng việc tập trung một chiều vào khí nhà kính sẽ không đáp ứng được yêu cầu của nhiều khía cạnh môi trường quan trọng. Nếu bạn muốn phân tích tác động môi trường của một sản phẩm, bạn không thể tự giới hạn ở riêng khí nhà kính, mà phải bao gồm tất cả các khía cạnh môi trường trong toàn bộ vòng đời.

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO 14040 và ISO 14044

Để đảm bảo tính so sánh được của các đánh giá vòng đời, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã đưa ra hai tiêu chuẩn bổ sung: các nguyên tắc và khuôn khổ của đánh giá vòng đời được mô tả trong ISO 14040; bản thân các yêu cầu được quy định trong ISO 14044. LCA tuân thủ tiêu chuẩn thường bao gồm bốn giai đoạn: xác định mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, chuẩn bị đánh giá vòng đời (kiểm tra đầu vào và đầu ra), đánh giá tác động và cuối cùng là đánh giá.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Đánh giá quan trọng: Đánh giá độc lập về LCA

Đặc biệt đối với việc công bố đánh giá vòng đời, khuyến nghị nên xác nhận bên ngoài bởi các chuyên gia. DQS đồng hành cùng bạn trong quá trình xác nhận và tập hợp một ủy ban gồm các chuyên gia phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 14040 và ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Trình tự đánh giá quan trọng của đánh giá vòng đời

Bước đầu tiên là tìm hiểu về công ty, tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bạn. Khi các mục tiêu của việc xác minh, bao gồm các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành, được xác định, bạn sẽ nhận được báo giá cho việc đánh giá trước.

Trong quá trình đánh giá trước, chẳng hạn, bản chất chính xác của nhiệm vụ, phạm vi áp dụng, mục tiêu và các tiêu chí khác được làm rõ. Dựa trên kết quả, DQS chuẩn bị tính toán và lập kế hoạch đánh giá (các) LCA. Thông tin này được kết hợp vào một đề xuất chi tiết phù hợp với nhu cầu cá nhân của công ty bạn. Tất cả các dịch vụ liên quan và các tiêu chí kiểm tra và xác minh hiện hành đều được quy định và thống nhất.

Dựa trên kế hoạch đã chuẩn bị trước đó, nhóm xác minh được giao sẽ kiểm tra tuyên bố tương ứng bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành.Bằng chứng được thu thập và kiểm tra, các địa điểm được xem xét, các ước tính và tính toán được tái tạo và phân tích. Nếu cần, việc xem xét trước tài liệu sẽ bổ sung cho việc xác minh. Kết quả xác minh, bao gồm tất cả các phát hiện, được trình bày cho bạn trong cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi xác minh, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được một tuyên bố xác minh cho công ty của bạn.

Đối với việc xác minh một báo cáo hoặc tuyên bố khác, ví dụ cho giai đoạn sau, một đánh giá mới được thực hiện. Tuyên bố xác minh có giá trị đối với LCA tương ứng và do đó không có thời hạn hiệu lực.

Banking13.png
Loading...

Chi phí xác minh đánh giá vòng đời sản phẩm theo ISO 14044 là bao nhiêu?

Chi phí xác minh đánh giá vòng đời phụ thuộc vào phạm vi và mức độ phức tạp của đánh giá vòng đời. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty hoặc tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo để đánh giá CA của bạn

  • Kiến thức chi tiết về các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, cũng như nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cụ thể
  • Mạng lưới đánh giá viên có trình độ cao toàn cầu
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng
  • Báo giá và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể và phù hợp