Công cụ xác minh để đánh giá các hệ thống quản lý bền vững

Kiểm tra IFS ESG là một hoạt động tự đánh giá đã được xác thực trên cơ sở các công ty xây dựng hệ thống quản lý bền vững hợp lý ở bước đầu tiên và được xác minh ở bước thứ hai. Đánh giá  IFS ESG có thể được kết hợp với Đánh giá IFS khác.

Hướng dẫn thiết lập và duy trì hệ thống quản lý bền vững

Tuân thủ các yêu cầu về tính bền vững của nhà bán lẻ

Tăng sự tin tưởng giữa các đối tác kinh doanh và khách hàng

Xác nhận bên ngoài bởi một tổ chức được quốc tế công nhận

Contact-us35.png
Loading...

Hướng dẫn thiết lập và duy trì hệ thống quản lý bền vững

Các yêu cầu đặt ra đối với các công ty liên quan đến tính bền vững không ngừng tăng lên. Khách hàng và các bên liên quan mong đợi sự minh bạch hơn về các vấn đề ESG (môi trường, xã hội và quản trị), đồng thời các nhà hoạch định chính sách cũng đang áp dụng các yêu cầu báo cáo và thẩm định với tốc độ nhanh chóng. Việc hiểu các quy định khác nhau và thực hiện các biện pháp một cách trực tiếp và hiệu quả có thể đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt đối với các công ty vừa và nhỏ. Với kiểm tra IFS ESG, các công ty có thể xác định hiện trạng và đánh giá bất kỳ nhu cầu nào để bắt kịp. Điều này cung cấp cho họ một công cụ hiệu quả để thiết lập một hệ thống quản lý bền vững thành công. Kết quả của Kiểm tra IFS ESG được xác minh bởi một bên thứ ba độc lập như DQS.

Business36.png
Loading...

Kiểm tra IFS ESG phù hợp với ai?

Kiểm tra IFS ESG được điều chỉnh cho các công ty vừa và nhỏ muốn tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược kinh doanh của họ và liên tục cải thiện hệ thống quản lý bền vững của họ. Kiểm tra IFS ESG có thể được áp dụng cho các công ty đã được chứng nhận IFS hoặc được sử dụng làm nền tảng -tiêu chuẩn riêng cho các công ty không được chứng nhận IFS.

Đặc biệt, các công ty đã được chứng nhận IFS sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai Kiểm tra ESG, vì việc xác minh có thể được thực hiện trực tiếp sau khi đánh giá IFS (ví dụ: IFS Food, PACsecure hoặc HPC), nếu muốn. Bất kể tùy chọn được chọn là gì, việc xác minh có thể diễn ra tại chỗ hoặc từ xa.

Business5.png
Loading...

Kiểm tra IFS ESG hoạt động như thế nào?

Kiểm tra IFS ESG dựa trên cách tiếp cận mô-đun linh hoạt. Nó có thể được kết hợp với các mô-đun khác nhau hoặc tự triển khai. Các công ty có thể lựa chọn giữa các mô-đun tự nguyện khác nhau để tập trung vào các rủi ro chuỗi cung ứng riêng lẻ (ví dụ: rủi ro liên quan đến phát thải khí nhà kính, lãng phí thực phẩm, khan hiếm nước, rủi ro liên quan đến nhân quyền, v.v.) Mô-đun về lượng khí thải carbon hiện là tiện ích bổ sung duy nhất mô-đun. Các mô-đun về các chủ đề khác sẽ sớm xuất hiện.

Kiểm tra ESG luôn là điểm khởi đầu cho các công ty, bất kể các mô-đun được chọn. Nó bao gồm mười một yêu cầu và một danh sách các câu hỏi bắt buộc mà công ty phải hoàn thành trước khi tiến hành kiểm tra ( tự đánh giá). Thông tin mà công ty cung cấp trong bản tự đánh giá này được xác minh ít nhất hàng năm bởi một bên thứ ba độc lập. Việc xác minh đảm bảo rằng Kiểm tra ESG thể hiện tiến độ thực tế mà công ty đã đạt được.

Kết quả của Kiểm tra IFS ESG không ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ chứng chỉ IFS nào khác mà công ty có.

Business28.png
Loading...

Đây là cách hoạt động của Kiểm tra IFS ESG

Công ty phải điền vào bản tự đánh giá và trong bối cảnh này phải giải quyết chuyên sâu nhiều khía cạnh của tính bền vững và việc thực hiện chúng trong công ty.

Danh sách hoàn chỉnh phải được gửi cho đánh giá viên ít nhất mười bốn ngày trước khi kiểm tra xác nhận. Xin lưu ý: Danh sách được hoàn thành càng kỹ lưỡng thì quá trình xác minh càng được thực hiện nhanh hơn.

Nếu công ty đã chọn mô-đun lượng khí thải carbon bổ sung, việc tính toán lượng khí thải carbon phải được thực hiện trước khi kiểm tra xác minh.

Khi công ty của bạn đã sẵn sàng, ngày đánh giá sẽ được ấn định với bạn và những đánh giá viên được phê duyệt có năng lực và kinh nghiệm cần thiết trong ngành của bạn sẽ được chọn. Trong quá trình kiểm tra xác minh, đánh giá viên của chúng tôi sẽ xem xét tài liệu và dữ liệu được trình bày trong quá trình tự đánh giá. Các cuộc phỏng vấn với nhân viên được lựa chọn cũng được tiến hành. Ngoại trừ các mô-đun bổ sung, quá trình đánh giá dự kiến ​​kéo dài từ hai đến bốn giờ. Trong cuộc họp bế  mạc, đánh giá viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn bản trình bày chi tiết về kết quả. Việc đánh giá có thể được tiến hành tại chỗ hoặc từ xa.

Kết quả kiểm tra xác minh được đo bằng điểm. Tổng số điểm dẫn đến điểm cuối cùng, từ A đến E, phản ánh kết quả cuối cùng: từ sơ cấp đến trung cấp đến cao cấp. Hệ thống này thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục và mang đến cho công ty cơ hội cải thiện kết quả hàng năm.

Các kết quả trong các mô-đun khác nhau của Kiểm tra IFS ESG độc lập với nhau. Kết quả của Kiểm tra IFS ESG không ảnh hưởng đến các chứng chỉ IFS khác.

Đánh giá xác minh và kết quả của nó được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS, quyết định về việc cấp thư xác nhận. Kết quả của Kiểm tra IFS ESG được ghi lại trong báo cáo và kế hoạch hành động cải tiến được ban hành. Kế hoạch hành động phải được thực hiện trong vòng tối đa 4 tuần sau khi nhận được và gửi cho đánh giá viên. Việc thực hiện các biện pháp sẽ được kiểm tra trong lần kiểm tra ESG tiếp theo. Khách hàng cũng nhận được thư xác nhận có thời hạn một năm.

Sau một năm, hiệu lực của thư xác nhận hết hạn và phải tiến hành đánh giá lại.

Banking13.png
Loading...

Chi phí xác minh bên ngoài của kiểm tra IFS ESG là bao nhiêu?

Ngoài những yếu tố khác, chi phí xác minh Kiểm tra IFS ESG phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn, việc lựa chọn các mô-đun bổ sung và mức độ phức tạp của các quy trình của bạn. Nếu không có các mô-đun bổ sung, quá trình kiểm tra sẽ mất từ ​​​​hai đến bốn giờ. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá riêng cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên yêu cầu DQS Kiểm tra xác minh IFS ESG?

- Tất cả các cuộc kiểm tra IFS từ một nguồn.
- Kinh nghiệm và kiến ​​thức ngành cao của các đánh giá viên.
- Nhân sự và người liên hệ có thẩm quyền.
- Mức độ cao của giải pháp và định hướng khách hàng.

Contact-middle-east-man-shutterstock_1135132556.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn báo giá phù hợp để xác minh IFS ESG.