Quản lý với trách nhiệm xã hội

Bạn có muốn cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình không? Tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000 là một hướng dẫn trên diện rộng về mặt kỹ thuật và phương pháp để xem xét các yêu cầu xã hội đối với các công ty và tổ chức và phục vụ người sử dụng như là định hướng cho sự phát triển bền vững.

Cam kết rõ ràng về trách nhiệm xã hội

Minh bạch rõ ràng trong các lĩnh vực hành động quan trọng nhất

Hiểu rõ hơn về các bên liên quan của bạn và nhu cầu của họ

Cơ sở tốt để mở rộng thông qua các tiêu chuẩn có thể chứng nhận

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Tại sao lại là ISO 26000? Thông tin về hướng dẫn

ISO 26000 có giá trị quốc tế, không chỉ chứng nhận đóng vai trò là định hướng và hướng dẫn cho công ty hoặc tổ chức của bạn nếu bạn muốn điều chỉnh hệ thống quản lý của mình với các cơ hội thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR / Corporate Social Responsibility) và các tiêu chuẩn bền vững tương ứng.

Hướng dẫn tóm tắt các nguyên tắc, thực hành quan trọng nhất, các chủ đề cốt lõi và các lĩnh vực hành động của trách nhiệm xã hội, nêu bật các yêu cầu của các bên liên quan rất khác nhau như khách hàng, nhà đầu tư, chính phủ hoặc hiệp hội.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) được thực hiện hiệu quả cho phép thực hành lao động đúng đắn, sử dụng có trách nhiệm các nguồn lực và các điều kiện công bằng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, ISO 26000 không phải là tiêu chuẩn hệ thống quản lý và không thể so sánh với các tiêu chuẩn quản lý khác như ISO 14001.

Hướng dẫn đã được xuất bản dưới tên ISO 26000: 2010 vào tháng 11 năm 2010 và có sẵn trên trang web của ISO. Nó không nhằm mục đích cũng như không phù hợp để chứng nhận hoặc các ứng dụng pháp lý. Bất kỳ tuyên bố nào để được chứng nhận ISO 26000 đều trái với mục đích và mục đích của tiêu chuẩn quốc tế này.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Hướng dẫn ISO 26000 có liên quan cho những công ty nào?

ISO 26000 không chỉ dành cho các doanh nghiệp thương mại thuần túy mà còn cho các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô. Trách nhiệm phát triển bền vững được chia đều bởi tất cả các công ty và tổ chức: Ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể tác động đến các nhóm bên liên quan khác nhau, và ít nhất là nhân viên và khách hàng của chính họ. Nhận thức của họ có thể có tác động trực tiếp đến sự thành công của công ty.

Do đó, ngay cả các công ty nhỏ cũng nên thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng cách tuân theo các khuyến nghị của ISO 26000. Điều quan trọng là họ phải giữ vững trách nhiệm xã hội của mình một cách chiến lược. Bằng cách này, hướng dẫn cũng có thể hữu ích trong khu vực công hoặc phi lợi nhuận. Các doanh nghiệp thương mại lớn hơn ngày càng yêu cầu các nhà cung cấp của họ đóng góp vào sự phát triển bền vững.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Grundsätze
Loading...

Bảy nguyên tắc và chủ đề cốt lõi của ISO 26000

Bảy nguyên tắc về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức theo ISO 26000 là:

 • Trách nhiệm giải trình
 • Minh bạch
 • Hành vi đạo đức
 • Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan
 • Tôn trọng pháp quyền
 • Tôn trọng các tiêu chuẩn ứng xử quốc tế
 • Tôn trọng nhân quyền

Một số khuyến nghị về các lĩnh vực cốt lõi được đề cập trong hướng dẫn đã là một phần của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chung, có thể chứng nhận, chẳng hạn như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 45001 (an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) hoặc ISO 37301 (tuân thủ ban quản lý). Do đó, một chứng chỉ như vậy có thể là bằng chứng một phần cho cam kết xã hội của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận ISO 26000 có được không?

Chúng tôi hỗ trợ bạn bằng các phân tích hệ thống có thẩm quyền tại chỗ, nơi các đánh giá của chúng tôi đưa ra các lĩnh vực hành động quan trọng có thể nhìn thấy theo ISO 26000 trong các quy trình của công ty bạn. Điều này giúp bạn có thể đáp ứng trước các yêu cầu của các điều kiện khung trong tương lai.

Các yêu cầu đó bao gồm, ví dụ, quản lý rủi ro hoặc chủ động đối thoại với các bên liên quan. Các yêu cầu pháp lý cũng có thể được đáp ứng tốt theo hướng dẫn, ví dụ như đối với luật chuỗi cung ứng mới của Đức. Các mô-đun có thể có cho việc này là:

 • Phân tích trọng yếu
 • Phân tích các bên liên quan
 • Đánh giá CSR dành riêng cho khách hàng

Chúng tôi có thể cho bạn thấy hệ thống quản lý hiện tại, ví dụ theo ISO 9001 hoặc ISO 14001, có thể được sử dụng ở mức độ nào để cố định khái niệm CSR và xác định các tiêu chuẩn CSR có thể chứng nhận có thể là một phần mở rộng hữu ích cho sự phát triển bền vững của công ty bạn .

Đánh giá rủi ro CSR là cách tiếp cận thích hợp cho các công ty và tổ chức muốn giải quyết một cách có ý thức những thách thức cụ thể của công ty trong việc quản lý tính bền vững ngoài nhu cầu chung của thị trường.

Chúng tôi lọc ra các khía cạnh và yêu cầu có liên quan đến bạn từ các quy định và quy tắc quan trọng và phổ biến trên toàn thế giới về tính bền vững theo hướng rủi ro. Là một hướng dẫn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, ISO 26000 cung cấp những động lực có giá trị cho việc đánh giá.

Hiệp hội các nhà chứng nhận trên toàn thế giới, Hiệp hội IQNet, đưa ra tiêu chuẩn có thể chứng nhận SR 10, dựa trên ISO 26000, để quản lý tính bền vững. Tiêu chuẩn được quốc tế công nhận này hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi quy mô và mọi ngành công nghiệp trong việc duy trì các nguyên tắc cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quá trình làm việc của họ và ghi chép chúng ra bên ngoài. Đối với quy trình chứng nhận, bạn thực hiện quy trình chứng nhận của DQS, vì bạn có thể biết nó từ các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá hệ thống ISO 26000 là bao nhiêu?

Phương pháp tiếp cận cá nhân

Đánh giá hệ thống ISO 26000 yêu cầu một cách tiếp cận riêng lẻ. Điều này cũng áp dụng cho Đánh giá rủi ro CSR để xác định các vấn đề về tính bền vững của tổ chức cụ thể và các rủi ro liên quan. Tất cả các lựa chọn để đánh giá hoặc chứng nhận đều cần có sự chuẩn bị tốt. Bạn có muốn phát triển hơn nữa việc quản lý tính bền vững của mình không?

Chúng tôi sẽ rất vui khi đưa ra một báo giá đáng tin cậy cho bạn ngay khi chúng tôi biết thêm về công ty và mục tiêu của bạn.

Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

 • Đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành trên toàn cầu
 • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về các hành động xã hội của bạn
 • Hỗ trợ cụ thể, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Báo giá cụ thể với các điều khoản hợp đồng linh hoạt và không có chi phí ẩn
Contact-middle-east-man-shutterstock_1135132556.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

"Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho Hướng dẫn ISO 26000".