Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế và chẩn đoán in vitro

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485 tạo cơ sở cho việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong các công ty sản xuất hoặc phân phối thiết bị y tế - hoặc các công ty tham gia vào quá trình sản xuất như một phần của chuỗi cung ứng.

Về nội dung, nó đề cập đến các yêu cầu mà các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị y tế phải đáp ứng trong việc phát triển, triển khai và duy trì các hệ thống quản lý cho ngành thiết bị y tế.

Xem thêm
Hiện ít hơn

Độ tin cậy của quy trình thông qua các thủ tục được lập thành văn bản

Bằng chứng về việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Tăng tính an toàn của sản phẩm cho bệnh nhân và người dùng

Tăng sự hài lòng của khách hàng và nhân viên

Làm nổi bật năng lực của công ty

Mehrwert
Loading...

Hệ thống quản lý chất lượng cho thiết bị y tế và chẩn đoán trong ống nghiệm (SCC)

Hệ thống quản lý chất lượng tạo thành xương sống cho các hoạt động và nhiệm vụ của nhà sản xuất trang thiết bị y tế. Nó đảm bảo rằng các quy định nội bộ và bên ngoài cần tuân thủ được tính đến và tuân thủ một cách đáng tin cậy.

Chứng nhận phù hợp cho phép nhà sản xuất xây dựng niềm tin vào các quy trình và sản phẩm của mình và thể hiện cam kết về an toàn và chất lượng.

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO 13485 là gì?

ISO 13485 là một tiêu chuẩn độc lập cho hệ thống quản lý chất lượng dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc chẩn đoán trong ống nghiệm, bắt nguồn từ loạt tiêu chuẩn EN ISO 9000 được quốc tế công nhận và chấp nhận. ISO 13485 tiếp tục phương pháp tiếp cận theo định hướng quá trình của ISO 9001 và bổ sung cho nó các khía cạnh cụ thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc thiết bị y tế chẩn đoán in vitro.

Grundsätze
Loading...

Nội dung của ISO 13485 là gì?

ISO 13485 hỗ trợ các nhà sản xuất phát triển hệ thống quản lý chất lượng cho phép các quá trình an toàn và hiệu quả. Các quy trình này được thiết kế để đảm bảo thiết kế nhất quán, phát triển, sản xuất, lắp đặt, phân phối, giám sát, theo dõi và tiêu hủy thiết bị y tế, bao gồm toàn bộ vòng đời sản phẩm của chúng.

Điều này nhằm đảm bảo rằng các thiết bị y tế và thiết bị y tế chẩn đoán trong vitro có thể được sử dụng một cách an toàn cho mục đích dự định của chúng.

Gesetze
Loading...

Ý nghĩa pháp lý của ISO 13485 là gì?

Các chương trình phê duyệt theo quy định đối với thiết bị y tế hoặc thiết bị y tế chẩn đoán in vitro thường dựa trên các yêu cầu của ISO 13485. Các yêu cầu chung của ISO 13485 được mở rộng và điều chỉnh cho phù hợp với các yêu cầu cụ thể của thị trường pháp lý thông qua việc cụ thể hóa và bổ sung.

Welche Arten
Loading...

Sự khác biệt giữa ISO 13485 và EN ISO 13485 là gì?

Mặc dù ISO 13485 là phiên bản tiêu chuẩn cơ bản được quốc tế công nhận, nhưng nó đã được cơ quan tiêu chuẩn hóa Châu Âu hài hòa thành tiêu chuẩn Châu Âu để xem xét trong các thủ tục phê duyệt theo quy định của Châu Âu.

Bằng cách tuân thủ tiêu chuẩn hài hòa, nhà sản xuất có thể chứng minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của mình tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của luật liên quan của Liên minh Châu Âu và, nếu cần, cũng yêu cầu được gọi là giả định về sự phù hợp.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận theo (EN) ISO 13485 hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của mình và các mục tiêu của chứng chỉ (EN) ISO 13485 với chúng tôi. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một đề nghị cá nhân phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Sau khi chấp nhận báo giá và trước khi đánh giá thực tế, một cuộc họp tiền đánh giá hoặc lập kế hoạch dự án có thể hữu ích để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Đánh giá trước tạo cơ hội tốt để xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Một cuộc họp lập kế hoạch dự án có thể hữu ích, đặc biệt đối với các dự án lớn hơn, để lập kế hoạch và điều phối lịch trình kết hợp các đánh giá viên từ một số địa điểm.

Việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của bạn được thực hiện theo từng giai đoạn bằng cách sử dụng phân tích hệ thống (giai đoạn 1) dựa trên tài liệu QMS của bạn và đánh giá hệ thống tại chỗ tiếp theo (giai đoạn 2), trong đó một người đánh giá có kinh nghiệm sẽ đánh giá hiệu quả của các quy trình của bạn đối với tuân thủ các yêu cầu hiện hành. Kết quả được trình bày cho bạn tại cuộc họp bế mạc, cùng với các bước tiếp theo trên con đường đạt được chứng chỉ . Bạn sẽ nhận được một báo cáo chi tiết tóm tắt kết quả sau khi quyết định chứng nhận bước tiếp theo được đưa ra.

Kết quả từ đánh giá hệ thống của bạn được đánh giá bởi một hội đồng chuyên gia độc lập, những người xác nhận hoặc từ chối đề xuất chứng nhận của người đánh giá. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Nếu bạn có thể chứng minh rằng tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO (EN) của mình.

Để duy trì chứng nhận của bạn, chúng tôi phải thực hiện các hoạt động giám sát của mình định kỳ dưới hình thức đánh giá giám sát hàng năm.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hệ thống quản lý chất lượng của bạn trong một chu kỳ chứng nhận, chúng tôi sẽ điều chỉnh các hoạt động giám sát của mình cho phù hợp và đưa chúng vào chu trình đánh giá.

Chứng nhận theo (EN) ISO 13485 có thời hạn tối đa là ba năm, nhưng bạn có thể kết hợp liền mạch với chu kỳ đánh giá tiếp theo bằng cách đăng ký tái chứng nhận

Banking13.png
Loading...

Chứng nhận theo (EN) ISO 13485 có chi phí bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận theo ISO 13485 phụ thuộc chủ yếu vào quy mô công ty của bạn, mà còn vào mức độ phức tạp của các quy trình và cơ cấu tổ chức của bạn. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể 

Business2.png
Loading...

Tại sao công ty của bạn nên được chứng nhận (EN) ISO 13485 với DQS MED?

  • Chuyên môn được công nhận về thiết bị y tế trong hơn 20 năm
  • Tham gia tích cực vào các ủy ban tiêu chuẩn và kỹ thuật
  • Danh mục sản phẩm đa dạng gồm các chương trình chứng nhận quy chuẩn và pháp lý khác nhau từ một nguồn
  • Mạng lưới toàn cầu với hơn 200 đánh giá viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm

 

Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

"Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho chứng chỉ ISO 13485 (EN)."