Thông tin về đánh giá SEDEX

(SEDEX) là một nền tảng nổi tiếng thế giới để chia sẻ thông tin về sản xuất bền vững về mặt đạo đức trong chuỗi cung ứng. Cơ sở dữ liệu SEDEX cho phép các thành viên hỗ trợ quản lý nhà cung cấp và giảm thiểu rủi ro thông qua trao đổi thông tin. Điều này dẫn đến những cải tiến trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm về mặt đạo đức.

Thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn cao về điều kiện làm việc và nhân quyền.

Tính minh bạch của cam kết xã hội đối với các đối tác tiềm năng

Trao đổi thông tin trên cơ sở dữ liệu được quốc tế công nhận

Các phương thức kinh doanh có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi giá trị

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Thông tin cơ bản về SEDEX

SEDEX (Trao đổi dữ liệu đạo đức nhà cung cấp) đại diện cho nền tảng lớn nhất cho tính bền vững trong chuỗi cung ứng. Thông tin trong nền tảng này dựa trên định dạng đánh giá độc quyền, đánh giá  Đạo đức Thương mại Thành viên SEDEX ( đánh giá SMETA). Các chủ đề như quyền con người, quyền của người lao động, sức khỏe và an toàn lao động, môi trường và đạo đức kinh doanh được truy vấn, tập trung vào chủ đề quyền của người lao động.

Đồng thời, SMETA chỉ định một định dạng báo cáo thống nhất để đảm bảo rằng thông tin có ý nghĩa và có thể so sánh được. Báo cáo đánh giá kết quả từ cuộc đánh giá SMETA của bạn được đăng lên cơ sở dữ liệu SEDEX. Nền tảng được quốc tế công nhận này đóng góp quan trọng vào sự minh bạch trong trách nhiệm xã hội bền vững của doanh nghiệp và hỗ trợ các thành viên SEDEX trong việc quản lý nhà cung cấp và giảm thiểu rủi ro.

Bộ luật ETI (Sáng kiến Đạo đức thương mại ) làm cơ sở. Theo quy luật, động lực cho một cuộc đánh giá SEDEX đến từ khách hàng của nhà cung cấp. Đối với quy trình này, phải hoàn thành Bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ)

Xem thêm
Hiện ít hơn
Welche Arten
Loading...

Tư cách hôi viên của SEDEX là gì?

Các công ty đăng ký trong cơ sở dữ liệu SEDEX với tư cách là Thành viên A, B hoặc AB, tùy thuộc vào loại hình của họ.

  • Thành viên A: Phần cuối của chuỗi cung ứng, thường là các nhà bán lẻ, những người muốn quản lý các nhà cung cấp của họ thông qua SEDEX.
  • Thành viên B: Thường là những người sản xuất ở đầu chuỗi cung ứng, những người được yêu cầu chia sẻ dữ liệu về hoạt động bền vững của họ với người mua.
  • Thành viên AB: các nhà chế biến và thương nhân ở giữa chuỗi cung ứng. Một mặt, họ nhận thông tin từ các nhà cung cấp, nhưng họ cũng cung cấp thông tin về hoạt động bền vững của họ cho khách hàng.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao SEDEX lại có ý nghĩa đối với công ty của tôi?

Với hơn 30.000 thành viên trên toàn thế giới, cộng đồng SEDEX cung cấp cho công ty của bạn sự đảm bảo rằng đối tác SEDEX của bạn đáp ứng các yêu cầu thực hành tốt nhất của danh mục SMETA về tính bền vững trong chuỗi cung ứng.

Các công ty có đánh giá SEDEX được thực hiện theo hướng dẫn của SMETA và chia sẻ thông tin này trong cơ sở dữ liệu có thể cho người mua của họ thấy rằng họ tôn trọng các nguyên tắc bền vững về đạo đức và xã hội trong sản xuất. Mặt khác, người mua có cơ hội quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng của họ theo những nguyên tắc này và do đó giảm thiểu rủi ro.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Partner
Loading...

DQS : Các cuộc đánh giá SEDEX

DQS là một phần của hệ thống SEDEX với tên gọi là Công ty đánh giá Liên kết (AAC). Điều này cho phép chúng tôi thực hiện các cuộc đánh giá SEDEX trên toàn thế giới theo danh mục SMETA và quản lý chúng một cách tập trung. Cơ sở của đánh giá SEDEX của bạn là sự tự đánh giá của bạn liên quan đến tất cả các địa điểm sẽ được đánh giá.

Business28.png
Loading...

Đánh giá SEDEX hoạt động như thế nào?

Một thành viên đã đăng ký của SEDEX mời bạn tham gia một cuộc đánh giá SMETA. Khi làm như vậy, bạn đồng ý được đánh giá. Ngoài ra, bạn phải đăng ký hoặc trở thành thành viên của SEDEX với một khoản phí.

Tiếp theo là quá trình đánh giá tại chỗ, trong đó chúng tôi tại DQS sẽ kiểm tra thông tin của bạn xem có tuân thủ các tiêu chí của danh mục SMETA hay không.

Đồng thời, đánh giá viên của chúng tôi ghi lại mọi thiếu sót và phát triển một khái niệm với bạn để thực hiện tiềm năng cải tiến đã xác định thông qua các biện pháp phù hợp.

Kết quả đánh giá của bạn được sử dụng để tạo báo cáo chi tiết cho cơ sở dữ liệu SEDEX. Ở đó, bạn có thể cung cấp cho nhóm khách hàng của mình thông tin chi tiết về kết quả đánh giá và do đó đáp ứng một cách rõ ràng các yêu cầu của nhóm khách hàng của bạn.

Đánh giá SMETA rõ ràng không phải là một chứng nhận. Việc đánh giá tiếp theo có nên diễn ra hay không và khi nào tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng của bạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá SEDEX SMETA là bao nhiêu?

Chi phí của một cuộc đánh giá SEDEX SMETA phụ thuộc chủ yếu vào quy mô của công ty. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể.

Business2.png
Loading...

Bạn có thể mong đợi gì từ chúng tôi?

  • DQS là thành viên được phê duyệt của các Công ty đánh giá Liên kết SEDEX và sáng kiến APSCA
  • Trên toàn thế giới, chuyên môn đa văn hóa
  • Các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành với cái nhìn sâu sắc về thị trường địa phương
  • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá riêng cho các cuộc đánh giá SEDEX SMETA.