Đánh giá RSCI cho chuỗi cung ứng minh bạch trong ngành ô tô

Đánh giá này được phát triển dựa trên các thông số kỹ thuật của RSCI e.V.. Các nhà sản xuất và cung cấp ô tô hàng đầu đã thành lập hiệp hội này để cải thiện tính bền vững và minh bạch trong ngành công nghiệp ô tô. DQS là một trong những tổ chức chứng nhận đầu tiên được phê duyệt để thực hiện đánh giá RSCI trong công ty của bạn.

Tính bền vững có thể kiểm chứng cho các nhà cung cấp

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng với một đánh giá

Cam kết điều kiện làm việc tốt hơn

Hiệu ứng bên ngoài được tối ưu hóa

Contact-us21.png
Loading...

Ai đang thúc đẩy sáng kiến ​​RSCI?

Sáng kiến ​​chuỗi cung ứng có trách nhiệm RSCI e.V. được thành lập bởi Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) cùng với 14 thành viên khác trong lĩnh vực ô tô. Ngoài các nhà sản xuất ô tô Audi, Volkswagen, Daimler AG và BMW, các nhà cung cấp như Brose, Robert Bosch GmbH và Schaeffler cũng nằm trong số các thành viên sáng lập.

Mục đích của RSCI e.V. là đảm bảo các tiêu chuẩn cao liên quan đến tính bền vững của các nhà cung cấp trong lĩnh vực ô tô thông qua các đánh giá độc lập và tiêu chuẩn hóa chúng ở cấp quốc gia và quốc tế. Điều này nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, vì đánh giá cung cấp bằng chứng về điều kiện làm việc minh bạch và công bằng tại các nhà cung cấp. Các nhà cung cấp cũng được hưởng lợi từ đánh giá RSCI, cho phép họ tuân thủ các yêu cầu của nhiều người mua bằng một đánh giá duy nhất.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business11.png
Loading...

Đánh giá của RSCI là bằng chứng về chuỗi cung ứng bền vững

Các đánh giá dựa trên các yêu cầu của RSCI đã được phát triển để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chính về tính bền vững, môi trường và sức khỏe nghề nghiệp cũng như an toàn từ các nhà lập pháp, các bên liên quan và khách hàng.

Các đánh giá của RSCI cũng góp phần quan trọng vào việc tuân thủ các quyền cơ bản của con người trong quá trình sản xuất và cung cấp hàng hóa trong lĩnh vực ô tô.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Banking1.png
Loading...

Quy tắc ứng xử quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô

Các công ty trải qua đánh giá RSCI thực hiện các tiêu chuẩn bền vững cao trong chuỗi cung ứng ô tô.

Cụ thể, điều này liên quan đến việc tuân thủ quy tắc ứng xử đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội cũng như các yêu cầu cơ bản liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business5.png
Loading...

Đánh giá RSCI

Đánh giá RSCI là đánh giá xã hội. Chúng thường được thực hiện tại chỗ tại các cơ sở sản xuất của nhà cung cấp. Các đánh giá viên  kiểm tra trực quan địa điểm  và thực hiện các cuộc phỏng vấn với nhân viên. Họ cũng xem xét các tài liệu liên quan và so sánh chúng với các yêu cầu của RSCI.

Sau khi đánh giá, các công ty nhận được một báo cáo có thể được cung cấp cho các bên liên quan, khách hàng. Nó phục vụ để tạo ra mức độ minh bạch và khả năng so sánh cao giữa các nhà sản xuất và nhà cung cấp liên quan đến điều kiện làm việc bền vững. Tùy thuộc vào kết quả đánh giá , RSCI đưa ra cái gọi là nhãn, nhãn này có giá trị trong ba năm.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình đánh giá RSCI

Đánh giá RSCI được trao thông qua quy trình đấu thầu của RSCI. Để yêu cầu đánh giá, hãy truy cập trang web RSCI và nhấp vào "Yêu cầu đánh giá". Sau đó, DQS cũng như các cơ quan đánh giá được phê duyệt khác sẽ được RSCI yêu cầu thông qua một nền tảng trực tuyến để gửi giá thầu cho cuộc đánh giá. RSCI trao quyền đánh giá.

DQS sẽ chỉ định một nhóm đánh giá viên đủ tiêu chuẩn để đánh giá bạn. Đánh giá RSCI được tiến hành tại chỗ và có thể mất vài ngày để hoàn thành, theo hướng dẫn chi phí của RSCI. Một bảng câu hỏi gồm hơn 100 câu hỏi được xử lý thông qua, được kiểm tra và đánh giá thông qua việc xem xét tài liệu, phỏng vấn nhân viên và ban quản lý, và một chuyến thăm thực địa. Về mặt kỹ thuật, việc đánh giá được xử lý hoàn toàn thông qua cổng trực tuyến RSCI.

Nếu có sai lệch trong đánh giá RSCI, chúng có thể được phân loại là sai lệch nhỏ, lớn, nghiêm trọng hoặc không. Đối với tất cả các danh mục, quy trình CAP có thời hạn được cung cấp, trong đó bạn phải thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa để ngăn chặn sự tái diễn. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sai lệch, bạn sẽ nhận được  nhãn tạm thời hoặc nhãn RSCI bình thường sau khi loại bỏ sai lệch thành công. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết từ RSCI sau khi đăng ký.

Nhãn RSCI cho phép bạn chứng minh với khách hàng của mình và những người tham gia RSCI khác rằng địa điểm sản xuất được đánh giá của bạn hoạt động tuân theo các Yêu cầu Đánh giá RSCI.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá RSCI là bao nhiêu?

Chi phí đánh giá RSCI được xác định bởi nhiều yếu tố. Ngoài quy mô của công ty, việc phân loại rủi ro (thấp, trung bình, cao) do RSCI thực hiện đối với địa điểm sản xuất được đánh giá ảnh hưởng đến việc xác định thời gian đánh giá. Thời gian đánh giá được xác định theo cách này lại ảnh hưởng đến tổng chi phí đánh giá RSCI.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho đánh giá RSCI?

  • Mạng lưới toàn cầu với các đánh giá viên giàu kinh nghiệm
  • Chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực ô tô
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong đánh giá chứng nhận xã hội
  • Tập trung vào khách hàng và chất lượng dịch vụ cao vượt xa đánh giá
Carolin Nguyen
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào , vui lòng liên hệ với chúng tôi.