Đánh giá xã hội theo chương trình VAP của Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA).

Liên minh Doanh nghiệp Có trách nhiệm (RBA) là một liên minh của hơn 150 công ty hàng đầu đã đồng ý với một quy tắc ứng xử và thủ tục đánh giá thống nhất cho các nhà cung cấp của họ. Đánh giá xã hội được thực hiện dưới tên "Chương trình Đánh giá Hợp lệ" (VAP) để đảm bảo tuân thủ Quy tắc Ứng xử RBA.

Xác nhận bên ngoài bởi một cơ quan chứng nhận được quốc tế công nhận

Mức độ minh bạch cao trong chuỗi cung ứng

Bằng chứng về kết quả thực hiện và cam kết

Cải thiện hình ảnh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA)

Bắt đầu vào năm 2004 với một nhóm nhỏ các công ty điện tử giờ đây đã trở thành một liên minh toàn cầu gồm hơn 150 công ty với tổng doanh thu hàng năm trên 5 nghìn tỷ Euro. Tất cả các công ty đã tham gia Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm không chỉ cam kết tuân thủ Quy tắc ứng xử mà còn mong muốn các nhà cung cấp của họ cũng làm như vậy.

Anforderungen
Loading...

Chương trình VAP: Thể hiện sự tuân thủ Quy tắc ứng xử RBA

Tuy nhiên, những lời hứa không thể tạo nên sự khác biệt - chúng phải được tuân theo bằng các hành động. Đây là lúc Chương trình Đánh giá Đã được Xác thực ra đời: RBA đã phát triển một quy trình đánh giá đảm bảo tuân thủ Quy tắc Ứng xử. DQS là một trong số ít các công ty đánh giá được chấp thuận để thực hiện đánh giá xã hội RBA.

Grundsätze
Loading...

Quy tắc ứng xử RBA

Các cuộc đánh giá dựa trên quy tắc ứng xử bao gồm các chủ đề sau:

 • Tiêu chuẩn xã hội
 • Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
 • Môi trường
 • Đạo đức kinh doanh
 • Hệ thống quản lý

Bộ Quy tắc Ứng xử có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Ngoài ra còn có một hướng dẫn để đảm bảo giải thích nhất quán các yêu cầu .

Welche Arten
Loading...

Đánh giá RBA VAP

Đánh giá xã hội được thực hiện để xác minh rằng các nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu của Bộ Quy tắc Ứng xử. Là một phần của cuộc đánh giá, đánh giá  viên của chúng tôi phỏng vấn nhân viên, kiểm tra cơ sở vật chất và tiến hành xem xét tài liệu ngẫu nhiên.

Nếu phát hiện có sai lệch phải phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Khi không còn những điểm không phù hợp mở nữa, bạn có thể tham gia vào Chương trình Công nhận VAP. Chương trình Công nhận cung cấp cho các nhà cung cấp cơ hội để làm nổi bật kết quả thực hiện  và cam kết của họ. Có ba mức kết quả thực hiện:

 • Bạch kim cho các địa điểm có tối thiểu 200 điểm .
 • Vàng cho các địa điểm có tối thiểu 180 điểm
 • Bạc cho các địa điểm có tối thiểu 160 điểm.
Business28.png
Loading...

Đánh giá RBA hoạt động như thế nào?

Đánh giá RBA VAP được trao thông qua quy trình đấu thầu của RBA. Để thực hiện việc này, hãy truy cập https://www.rba-online.org/portal/sign-on.jsp. DQS và tất cả các cơ quan được phê duyệt khác, được gọi là công ty đánh giá bên thứ ba độc lập, sau đó được RBA yêu cầu thông qua một nền tảng trực tuyến để gửi giá thầu cho cuộc đánh giá và RBA sẽ trao quyền đánh giá.

Bạn điền vào một bảng câu hỏi trực tuyến,  Bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ). Với thông tin từ SAQ, nhóm đánh giá có thể làm việc với bạn để hoàn thiện kế hoạch đánh giá.

Việc đánh giá VAP đối với một cơ sở sản xuất riêng lẻ thường mất từ 2 đến 5 ngày, tùy thuộc vào quy mô của công ty và bao gồm việc xem xét tài liệu kỹ lưỡng, thảo luận với ban quản lý và nhân viên cũng như thăm quan địa điểm chi tiết. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên DQS của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải thiện có thể có cho công ty của bạn.

Nếu các điểm không tuân thủ được xác định trong quá trình đánh giá, chúng được phân loại là nhỏ, lớn hoặc ưu tiên, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chúng. Thời hạn được thiết lập cho ba danh mục, trong đó bạn phải thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa để ngăn chặn sự tái diễn. Khi các hành động khắc phục đã được thực hiện, chúng được nhóm đánh giá chấp thuận.

Kết quả kiểm tra của bạn sẽ dẫn đến một báo cáo chi tiết cho cơ sở dữ liệu RBA. Ở đó, bạn có thể cung cấp cho nhóm khách hàng của mình thông tin chi tiết về kết quả đánh giá và do đó đáp ứng được các yêu cầu của nhóm khách hàng của bạn một cách rõ ràng.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá RBA là bao nhiêu?

Chi phí của một RBA VAP Audit phụ thuộc chủ yếu vào quy mô của công ty. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo để đánh giá RBA

 • Mạng lưới văn phòng toàn cầu và các đánh giá  viên giàu kinh nghiệm
 • Kiến thức về luật pháp và quy định quốc gia cũng như văn hóa và ngôn ngữ địa phương
 • Trình độ chuyên môn cao trong tất cả các ngành
 • Lập kế hoạch đánh giá phù hợp và báo cáo đánh giá chuyên sâu
Contact-middle-east-man-shutterstock_1135132556.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn báo phù hợp cho đánh giá RBA VAP