Đánh giá nhà cung cấp - bảo mật hơn trong chuỗi cung ứng

Bảo mật trong mạng lưới nhà cung cấp đã trở thành chìa khóa trọng tâm cho khả năng cạnh tranh. Đánh giá nhà cung cấp là một khối  quan trọng trong quản lý nhà cung cấp. Các cuộc đánh giá hỗ trợ việc thực hiện các hướng dẫn thống nhất của công ty và tạo ra sự minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Chúng ổn định các quy trình nội bộ của bạn và cải thiện bền vững khả năng tồn tại trong tương lai của công ty bạn.

Các kết quả khách quan, dễ hiểu và những hỗ trợ đáng kể cho việc ra quyết định

Xác định có mục tiêu các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn

Ngăn chặn rủi ro, tính chắc chắn về mặt pháp lý và trình độ

Cứu trợ ngắn hạn trong trường hợp gián đoạn nguồn lực nội bộ

Đánh giá nhà cung cấp - thông tin về phương pháp đánh giá

Đánh giá nhà cung cấp cho phép bạn đơn giản hóa việc lựa chọn và đánh giá các nhà cung cấp mới hoặc hiện tại. Nó cũng cho phép bạn xác định các cơ hội và rủi ro trong công ty của bạn. Với một cuộc đánh giá, chúng tôi không chỉ đánh giá hoạt động tổ chức và kỹ thuật của các nhà cung cấp bên ngoài của bạn. Chúng tôi cũng cho biết mức độ đáp ứng các quy trình đã thỏa thuận hoặc các yêu cầu cụ thể về quy tắc.

Phương pháp đánh giá "đánh giá nhà cung cấp" đã trở nên quan trọng một cách rộng rãi bởi vì, với quá trình toàn cầu hóa, các công ty đang thuê ngoài các thành phần quan trọng trong chuỗi giá trị của họ ở một mức độ lớn hơn bao giờ hết. Do đó, việc quản lý các mối quan hệ với nhà cung cấp và kiến thức về hoạt động hiện tại của nhà cung cấp có tầm quan trọng lớn.

Một khía cạnh khác là cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). Đánh giá nhà cung cấp ở đây là sự so sánh các khía cạnh bền vững có liên quan và không thể thiếu đối với tổ chức của bạn với cách tiếp cận và quy trình tương ứng của các nhà cung cấp của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi phát triển các tiêu chí, phương pháp và công cụ riêng cho công ty của bạn phù hợp để đánh giá nhà cung cấp CSR.

Các phương pháp tiếp cận để đánh giá kết quả hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài của bạn cũng nảy sinh trong bối cảnh hệ thống QM trong khuôn khổ tiêu chuẩn nổi tiếng ISO 9001: 2015.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Có những loại đánh giá nhà cung cấp nào?

Đánh giá nhà cung cấp có thể được chia thành đánh giá quá trình và đánh giá tuân thủ. Trong đánh giá quá trình, các thủ tục và quy trình hoạt động được đánh giá cụ thể. Trọng tâm ở đây là tuân thủ các quy trình đã xác định trước đó. Trong đánh giá tuân thủ, mức độ đáp ứng các yêu cầu đã xác định của nhà cung cấp được kiểm tra.

Quy trình đánh giá cũng có thể dùng như một phân tích điểm yếu cho công ty của bạn, đặc biệt là trong đánh giá rủi ro. Điều này áp dụng, ví dụ, đối với gián đoạn nguồn cung cấp hoặc sự cố có thể xảy ra của một nhà cung cấp. Ngoài ra, kiểm tra và đánh giá các nhà cung cấp mới tiềm năng là một cách tốt để xác định họ đủ điều kiện theo yêu cầu của khách hàng và ổn định quy trình sản xuất của chính bạn.

Việc tiếp cận chi tiết các quy trình tạo ra giá trị của nhà cung cấp thường bộc lộ những lỗ hổng và tiềm năng cải tiến. Các biện pháp rút ra từ điều này cung cấp cho công ty của bạn những lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Đánh giá sự tuân thủ  tập trung vào việc tuân thủ các nghĩa vụ quy định của bạn. Tuy nhiên, các yêu cầu liên quan đến các vấn đề bền vững như quyền con người và quyền của người lao động, an toàn lao động hoặc bảo vệ môi trường cũng là những ví dụ phù hợp với thị trường. Danh mục các yêu cầu có thể có các nhân tố  sau:

 • khách hàng cụ thể
 • liên quan đến tiêu chuẩn hoặc
 • theo luật định
Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Tại sao việc đánh giá nhà cung cấp lại hữu ích cho công ty của bạn?

Đánh giá nhà cung cấp dẫn đến những lợi thế có thể đo lường được cho công ty của bạn. Điều này trở nên rõ ràng trong các lĩnh vực đánh giá nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp, phát triển nhà cung cấp và chất lượng và sự tuân thủ với các thông số kỹ thuật cụ thể. Điều này giúp bạn đi trước đối thủ một bước.

Lợi ích của bạn từ việc đánh giá nhà cung cấp đặc biệt đáng chú ý thông qua định hướng thực hiện ở mức độ cao. Kết quả từ các cuộc đánh giá nhà cung cấp dẫn đến những phát hiện khách quan, dễ hiểu và hỗ trợ đáng kể cho việc ra quyết định. Điều này dẫn đến những cải tiến cụ thể với lợi ích lâu dài.

Lợi ích của việc đánh giá nhà cung cấp là kết quả của:

 • Danh mục tiêu chí được phối hợp riêng và hệ thống đánh giá
 • Các thủ tục có phương pháp và có thể lặp lại để đánh giá nhà cung cấp
 • Xác định có mục tiêu các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn
 • Hạn chế rủi ro, tính chắc chắn về mặt pháp lý và trình độ chuyên môn đối với khách hàng của bạn
 • Quá trình cải tiến liên tục trong mối quan hệ với nhà cung cấp
 • Bảo vệ mục tiêu cho quá trình sản xuất của riêng bạn
 • Cứu trợ ngắn hạn trong trường hợp nghẽn nguồn lực nội bộ, trong nước và quốc tế
 • Thiết lập mạng lưới đối tác lâu dài, linh hoạt
Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Đánh giá nhà cung cấp mất bao lâu?

Quản lý nhà cung cấp rất phức tạp. Tùy thuộc vào phạm vi và độ sâu của danh mục đánh giá, việc đánh giá nhà cung cấp có thể mất một ngày hoặc vài tuần. Quyết định của bạn về tần suất lặp lại đánh giá nhà cung cấp cũng đóng một vai trò quan trọng.

Ngay sau khi chúng tôi biết việc quản lý chuỗi cung ứng và ý tưởng của bạn, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình một cách chính xác và cụ thể phù hợp với các nguồn lực và yêu cầu của công ty bạn. Trên cơ sở này, các cuộc đánh giá của chúng tôi đưa ra nhiều điểm khởi đầu khác nhau để đưa ra các quyết định đúng đắn và thực hiện các cải tiến.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quá trình đánh giá nhà cung cấp là gì?

Trong bước đầu tiên, chúng tôi thảo luận về công ty của bạn, cơ cấu nhà cung cấp và mục tiêu của bạn liên quan đến đánh giá nhà cung cấp. Do đó, đề nghị của chúng tôi được điều chỉnh riêng cho phù hợp với các yêu cầu và nguồn lực của công ty bạn.

Việc chuẩn bị chi tiết đặc biệt hữu ích cho các dự án lớn hơn nhằm hoạch định lịch trình và thực hiện các cuộc đánh giá tại các địa điểm của nhà cung cấp. Việc lập kế hoạch cũng bao gồm các tương tác đối với các nhà cung cấp của bạn, bao gồm cả sự tham gia của các đánh giá viên nội bộ của bạn.

Mạng lưới đánh giá viên và chuyên gia toàn cầu của DQS trong toàn bộ vòng đời của nhà cung cấp được sử dụng để thực hiện đánh giá. Điểm cộng lớn của chúng tôi dành cho bạn: Ngoài năng lực kỹ thuật và năng lực theo ngành cụ thể, các đánh giá viên địa phương của chúng tôi cũng quen thuộc với văn hóa và ngôn ngữ của bạn.

Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết kết quả cho bạn trong một cuộc họp cụ thể. Các kết quả này cũng được ghi lại trong một báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá nhà cung cấp là gì?

Các khía cạnh quyết định

Chi phí đánh giá nhà cung cấp hoặc hàng loạt cuộc đánh giá nhà cung cấp phụ thuộc vào một số yếu tố. Một yếu tố là phạm vi và độ sâu của cuộc đánh giá và số lượng nhà cung cấp bạn muốn được đánh giá. Việc tập trung vào các cuộc đánh giá quốc gia hoặc quốc tế cũng tạo ra sự khác biệt.

Vì những lý do này, chi phí cho việc đánh giá nhà cung cấp không thể được đưa ra chung chung. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: Chúng tôi sẽ rất vui khi đưa ra báo giá riêng cho công ty của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành từ mạng DQS toàn cầu hiểu về văn hóa và ngôn ngữ của bạn
 • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về quản lý nhà cung cấp của bạn
 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong các quy trình đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý
 • Các báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động
 • Hỗ trợ cá nhân, suôn sẻ từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Ưu đãi cá nhân với các điều khoản hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất hân hạnh khi được cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp để đánh giá nhà cung cấp.