Đánh giá TfS như một bằng chứng về các hoạt động CSR của bạn

Bạn có muốn cung cấp cho các công ty hóa chất là thành viên của sáng kiến ​​Chung sức vì Bền vững (TfS) không? Sau đó, bạn có thể phải trải qua một cuộc đánh giá TfS. Các yêu cầu của danh mục đánh giá dựa trên các tiêu chí đánh giá thống nhất liên quan đến các khía cạnh quản lý và môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, nhân viên và quyền con người, và quản trị công ty có trách nhiệm.

Tiếp cận thị trường an toàn với tư cách là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất

Công nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá của tất cả các thành viên

Ghi chép và đánh giá trung lập các hoạt động bền vững của bạn

Phát triển thêm có hệ thống về kết quả thực hiện bền vững của bạn

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Cùng nhau vì sự bền vững - Đó là gì?

Sáng kiến ​​Cùng nhau vì Bền vững (TfS) được phát động vào năm 2011 bởi sáu công ty hóa chất BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, LANXESS và Solvay. Mục tiêu của những người sáng lập là làm cho nhận thức và hành động của các nhà cung cấp của họ trong toàn bộ chuỗi cung ứng trở nên minh bạch liên quan đến tính bền vững và liên tục cải thiện chúng.

Bất kỳ công ty nào trong ngành công nghiệp hóa chất đều có thể trở thành thành viên của sáng kiến ​​TfS. Với tư cách là nhà cung cấp cho một công ty thành viên TfS, bạn có thể được công ty yêu cầu tham gia vào việc tự công bố thông tin trực tuyến thông qua nền tảng EcoVadis và / hoặc đánh giá TfS theo một danh mục các yêu cầu được phát triển riêng cho các nhà cung cấp cho ngành công nghiệp hóa chất. Quy trình dựa trên danh sách kiểm tra hoặc định dạng đánh giá với tổng số 120 yêu cầu. Trọng tâm là an toàn quy trình và an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Các cuộc đánh giá được thực hiện độc quyền bởi các cơ quan chứng nhận được TfS công nhận như DQS.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao Cùng nhau vì Bền vững (TfS) lại có ý nghĩa đối với công ty của bạn?

Đánh giá TfS cho phép các công ty thành viên của TfS đánh giá hoạt động của các nhà cung cấp của họ trong suốt chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực môi trường, lao động và nhân quyền, đạo đức và mua sắm bền vững. Điều này thúc đẩy và thực hiện các cải tiến hữu hình, có thể đo lường được về kết quả thực hiện hiệu quả hơn, cũng như kết quả thực hiện bền vững của chính chúng.

Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu, nhà cung cấp tiềm năng phải được liệt kê với TfS và có ID Nhà cung cấp.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình đánh giá TfS là gì?

Với tư cách là nhà cung cấp của một công ty thành viên TfS, bạn có thể được công ty mời tham gia vào việc tự công bố thông tin trực tuyến thông qua nền tảng EcoVadis và / hoặc trong cuộc đánh giá TfS bởi một người chứng nhận được công nhận.

Trong bước tiếp theo, bạn sẽ trao đổi thông tin với chúng tôi với tư cách là người chứng nhận của bạn về các yêu cầu của chứng chỉ TfS. Dựa trên những cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá phù hợp với nhu cầu của công ty bạn.

Trước khi đánh giá, nhà cung cấp tiềm năng phải nhận được ID nhà cung cấp từ khách hàng và thành viên TfS của mình và đồng ý bằng văn bản về việc chuyển kết quả đánh giá cho các thành viên TFS. Trong đánh giá TFS, đánh giá viên DQS tại chỗ của bạn đánh giá việc thực hiện các yêu cầu dựa trên danh sách kiểm tra TFS. Kết quả đánh giá cũng có thể dẫn đến một kế hoạch hành động khắc phục. (Chính) Sự không phù hợp phải được theo dõi. Danh mục yêu cầu bao gồm các chủ đề về quy trình quản lý, môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, nhân viên và quyền con người, và quản trị.

Kết quả đánh giá sau đó được tải lên nền tảng TfS OASIS và có giá trị tối đa là ba năm. Với sự chấp thuận của bạn, kết quả đánh giá sẽ được cung cấp cho tất cả các thành viên TfS. Kết quả đánh giá được tất cả các thành viên TfS công nhận. Quá trình này ngăn cản một cuộc đánh giá TfS khác trong thời hạn hợp lệ bởi một thành viên TfS khác.

Banking13.png
Loading...

Chi phí đánh giá TfS là bao nhiêu?

Chi phí do TfS quy định và dựa trên số lượng nhân viên trong tổ chức. Các địa điểm phải luôn được đánh giá riêng lẻ. Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể.

Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

  • Chỉ có bốn tổ chức chứng nhận trên toàn thế giới được chấp thuận cho đánh giá TfS - DQS là một trong số đó
  • Nhiều năm kinh nghiệm và năng lực trong tất cả các ngành
  • Các báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động
  • Sự hiện diện quốc tế, dịch vụ địa phương
  • Hỗ trợ cá nhân, suôn sẻ từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
  • Báo giá cụ thể với các điều khoản hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
Xem thêm
Hiện ít hơn
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn lòng gửi báo giá cho bạn.