Chất lượng của thiết bị sản xuất ô tô

Là một nhà sản xuất thiết bị sản xuất ô tô, bạn phải chứng minh năng lực chất lượng của mình với khách hàng. Không có sự thay thế nào cho chứng chỉ phù hợp với Tập 6.4 của VDA chuyên biệt - kể cả quốc tế. Các quy định bao gồm các yêu cầu đối với các nhà sản xuất máy móc, hệ thống, công cụ hoặc giá đỡ đo lường và thử nghiệm riêng lẻ và hàng loạt. Có thể đạt được chứng nhận VDA 6.4 kết hợp với ISO 9001.

Tiếp cận thị trường đối với ngành công nghiệp ô tô (Đức)

Cải tiến liên tục các quy trình

Khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn

Bằng chứng về chất lượng theo ngành cụ thể

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

VDA 6.4 là gì?

VDA Volume 6.4 là một phần của họ tiêu chuẩn VDA 6.x và được nhắm mục tiêu rõ ràng vào các nhà sản xuất thiết bị sản xuất ô tô. Bộ tiêu chuẩn của Đức được tạo ra vào năm 1999 trên cơ sở VDA Tập 6.1 và được tái bản vào năm 2017 sau khi được sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với ISO 9001: 2015. VDA 6.4 bao gồm một lĩnh vực của ngành không nằm trong tiêu chuẩn ô tô quốc tế mới IATF 16949 - tiêu chuẩn này cũng đặc biệt quan trọng đối với các nhà sản xuất hoạt động trên phạm vi quốc tế.

 Volumes VDA 6.1 (dành cho các nhà cung cấp trực tiếp và nhà thầu phụ trong ngành ô tô) và VDA 6.2 (dành cho người điều hành các đại lý ô tô hoặc chủ sở hữu các công ty hậu cần) thuộc nhóm tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức, cùng với VDA 6.4.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận VDA 6.4 hoạt động như thế nào?

Khi tất cả các yêu cầu của VDA 6.4 đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý của mình. Bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn tại DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại trong công ty, quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ VDA 6.4 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với chuyên gia đánh giá DQS của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cá nhân cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.

Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong lần đánh giá hệ thống tiếp theo (giai đoạn đánh giá 2), chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá tính hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên  DQS của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng của VDA 6.4 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Đến cuối năm thứ ba, tái chứng nhận sẽ diễn ra sau đó, phải được lên lịch đủ sớm để có đủ thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục trong trường hợp không phù hợp (khoảng tám tuần giữa ngày đánh giá cuối cùng và ngày chứng chỉ hết hạn ). Mọi cuộc đánh giá tiếp theo phải được thực hiện ít nhất hai tuần trước khi chứng chỉ kết thúc hiệu lực.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận VDA 6.4 là bao nhiêu?

Chi phí chứng nhận phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Ví dụ, nó đóng một vai trò quan trọng cho dù hệ thống quản lý được chứng nhận đã được áp dụng hay chưa. Ngoài ra, quy mô tổ chức của bạn và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý có ảnh hưởng đến thời gian đánh giá và giá cả.

 

Vì những lý do này, chi phí chứng nhận không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ DQS

  • Tất cả các cuộc đánh giá từ một nguồn
  • Hơn 80 văn phòng quốc tế
  • Sự hiện diện toàn cầu, dịch vụ địa phương
  • Khách hàng và giải pháp định hướng
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn một báo giá riêng cho chứng nhận VDA 6.4 của bạn.