Chứng nhận VDA 6.1

Công ty của bạn đang hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô? Nếu bạn sản xuất hàng loạt, chứng chỉ theo VDA 6.1 của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) được công nhận là bằng chứng về năng lực chất lượng của bạn và là giải pháp thay thế tốt cho IATF 16949. Với tiêu chuẩn ô tô VDA 6.1, bạn với tư cách là nhà cung cấp tiếp cận với ngành công nghiệp ô tô, thúc đẩy việc tránh các khuyết điểm, tăng hiệu quả trong chuỗi cung ứng và quyết định tăng sự hài lòng của khách hàng của bạn.

Phòng ngừa lỗi được nhắm mục tiêu và giảm thiểu sự từ chối

Tăng cường đáng kể độ tin cậy và khả năng xử lý

Bằng chứng về chất lượng theo ngành cụ thể

Tăng sự hài lòng của khách hàng và nhân viên

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng nhận VDA 6.1 - Thông tin về tiêu chuẩn

VDA Tập 6.1 được xuất bản lần đầu tiên bởi Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA) vào năm 1996, và tiếp tục được phát triển thêm cho đến nay. VDA 6.1 là tiêu chuẩn phù hợp nếu công ty của bạn sản xuất hàng loạt. VDA 6.1 cung cấp khuôn khổ cho một hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho ô tô, thúc đẩy việc ngăn ngừa lỗi và tăng cường độ tin cậy và khả năng xử lý trong chuỗi giá trị của công ty bạn.

VDA 6.1 cũng bao gồm các khía cạnh của mô hình EFQM Châu Âu. Định hướng quy trình tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc tích hợp các hệ thống quản lý cũng quan trọng đối với bạn, chẳng hạn như ISO 9001: 2015 (chất lượng) hoặc ISO 14001 về quản lý môi trường. Ngoài tập 6.1, tập VDA 6.2 (dành cho các nhà cung cấp dịch vụ như đại lý ô tô hoặc công ty hậu cần) và VDA 6.4 (các nhà sản xuất thiết bị sản xuất riêng lẻ và hàng loạt như máy móc, hệ thống, công cụ hoặc giá đo và kiểm tra) bổ sung các quy định của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận VDA 6.1 hoạt động như thế nào?

Trước tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ VDA 6.1 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể  cho tất cả các lĩnh vực và địa điểm liên quan.

Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong lần đánh giá hệ thống tiếp theo (giai đoạn đánh giá 2), chuyên gia đánh giá DQS của bạn sẽ đánh giá tính hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc thảo luận cuối cùng, đánh giá  viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng đối với chứng nhận VDA 6.1 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hoàn thành, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận VDA 6.1 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận VDA 6.1 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ: quy mô và mức độ phức tạp của công ty bạn ảnh hưởng đến giá cả. Vì những lý do này, chi phí chứng nhận theo VDA 6.1 không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ DQS

 

  • Tất cả các cuộc đánh giá từ một nguồn
  • Kinh nghiệm và năng lực trong tất cả các ngành
  • Sự hiện diện toàn cầu, dịch vụ địa phương
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng.
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng chỉ VDA 6.1 của bạn.