Chất lượng và an toàn thực phẩm

Được công bố lần đầu tiên vào năm 1998, Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS mang đến cho các nhà sản xuất, nhà cung cấp thực phẩm và nhà máy chế biến thực phẩm cơ hội được chứng nhận. Chứng nhận BRCGS Food được quốc tế công nhận. Nó cung cấp bằng chứng rằng công ty của bạn tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm

Tiếp cận đơn giản thị trường Vương quốc Anh

Phòng ngừa lỗi trong chế biến thực phẩm

Tăng niềm tin giữa các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác kinh doanh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng cao: BRCGS Food

BRCGS "Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn Thực phẩm" được phát triển bởi tổ chức độc lập "Thương hiệu Uy tín Thông qua sự Tuân thủ" và được sửa đổi lần cuối trong lần xuất bản thứ 8 vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Mục đích của tiêu chuẩn là đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm.

Zielgruppe
Loading...

Các tiêu chí quan trọng của Tiêu chuẩn Thực phẩm BRCGS

Để được chứng nhận theo các yêu cầu BRCGS, các công ty phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Trong số đó, cần phải tuân theo các nguyên tắc của HACCP (Phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn) và Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Ngoài ra, phải có cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đã được thực hiện. Để tuân thủ an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn, việc phân loại các nguy cơ tiềm ẩn trong công ty hoặc nhà máy là cần thiết. Tương tự như vậy, tất cả các phương pháp và công nghệ sản xuất hoặc chế biến thực phẩm phải được phân tích. Các cuộc đánh giá cũng bao gồm việc xem xét để xác định xem tất cả các yêu cầu pháp lý về chất lượng và vệ sinh thực phẩm có được tuân thủ hay không. Vì mục đích này, nhân viên cũng như cơ sở và máy móc được kiểm tra. Trình độ của nhân viên cũng phải được phân tích.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Chứng nhận BRCGS Food có liên quan đến ai?

Chứng nhận BRCGS Food rất quan trọng đối với tất cả các công ty chế biến hoặc làm việc với thực phẩm mở. Họ có thể là nhà sản xuất có thương hiệu cũng như nhà cung cấp hoặc công ty đóng gói thực phẩm.

Vì chứng nhận là điều kiện tiên quyết để thâm nhập thị trường ở Vương quốc Anh cũng như các quốc gia nói tiếng Anh khác, chứng nhận BRCGS Food là điều cần thiết cho các công ty chế biến thực phẩm muốn kinh doanh ở đó.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Wer darf zertifizieren
Loading...

BRCGS đã được phát triển như thế nào?

Tiêu chuẩn Chất lượng và An toàn Thực phẩm BRCGS được phát triển cùng với các công ty và hiệp hội thương mại Châu Âu và được công bố lần đầu tiên vào năm 1998. BRCGS là sự kế thừa của British Retail Consortium, hiệp hội thương mại của Anh.

Ấn bản thứ 8 hiện tại của BRCGS Food đã được xuất bản vào ngày 1 tháng 8 năm 2018. Việc đăng ký của nó là bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2019.

Tiêu chuẩn dựa trên hệ thống HACCP, hệ thống này có tính đến các yêu cầu của Codex Alimentarius được áp dụng trên toàn cầu. Ngoài ra, Tiêu chuẩn Thực phẩm BRCGS giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống an toàn thực phẩm có thể được chứng nhận. Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001.

Phiên bản 8 của Tiêu chuẩn Toàn cầu BRCGS về An toàn Thực phẩm đã giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn bằng cách tối ưu hóa các quy trình kiểm soát. Ngoài ra, một hệ thống tố giác đã được thiết lập.

Các bước chuẩn bị đầu tiên cho việc sửa đổi phiên bản 8 của Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS đã được bắt đầu vào tháng 5 năm 2021. Phiên bản 9 dự kiến ​​được xuất bản vào tháng 10 năm 2022 và từ tháng 2 năm 2023, tất cả các cuộc đánh giá sẽ chỉ được thực hiện theo phiên bản 9 mới.

Những đổi mới của phiên bản 9 sẽ không quá sâu rộng; trọng tâm chính sẽ là tuân thủ các yêu cầu GFSI hiện hành để đảm bảo sự công nhận trên toàn thế giới về BRC GS ATTP. Chủ đề “Văn hóa an toàn thực phẩm” sẽ được xây dựng theo hướng đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và mang tính hoạt động cao hơn nhằm thực hiện công bằng tầm quan trọng to lớn của chủ đề này. Các lựa chọn đánh giá  cho đến nay chỉ được xác định trong điều kiện đại dịch sẽ được mở rộng để có thể thực hiện "đánh giá hỗn hợp" trong tương lai ngay cả khi không có điều kiện đại dịch. Cụ thể đối với các công ty trong ngành công nghiệp thịt, sẽ có các yêu cầu được xây dựng rõ ràng hơn nhằm đảm bảo rằng quá trình giết mổ được thực hiện theo cách an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền lợi động vật, đồng thời cung cấp các yêu cầu rõ ràng hơn cho các công ty liên quan.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Thủ tục để được chứng nhận BRCGS Food là gì?

Trong bước đầu tiên, chúng tôi trao đổi thông tin về công ty của bạn, hệ thống quản lý và lĩnh vực hoạt động của bạn trong một cuộc họp cá nhân hoặc qua e-mail. Vì thời gian của cuộc đánh giá phụ thuộc vào quy mô và mức độ phức tạp của công ty bạn, chúng tôi cần một số thông tin từ bạn, chẳng hạn như số lượng nhân viên. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đánh giá trước tạo cơ hội để kiểm tra trước việc tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn và xác định tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh. Đặc biệt là trong trường hợp chứng nhận ban đầu, có thể hữu ích nếu có được đánh giá của đánh giá viên đủ điều kiện của DQS trong hoặc sau khi thực hiện các yêu cầu tiêu chuẩn.

Ngay sau khi công ty của bạn sẵn sàng, ngày đánh giá sẽ được thiết lập cùng với bạn và các đánh giá viên được chấp thuận với năng lực và kinh nghiệm cần thiết trong ngành của bạn sẽ được chọn. Trong quá trình đánh giá chứng nhận, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu công ty của bạn có đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm BRCGS hay không và xác định tiềm năng cải tiến. Trong cuộc họp bế mạc, bạn sẽ nhận được bản trình bày chi tiết về kết quả từ đánh giá viên của mình, bao gồm cả mô tả về tiềm năng cải tiến cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Việc đánh giá và kết quả của nó được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS, hội đồng quyết định việc cấp chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, bạn sẽ có cơ hội sửa chữa chúng và thực hiện hành động thích hợp vào thời điểm đó. Nếu tất cả các yêu cầu hiện hành được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ với thời hạn hiệu lực là một năm. Chứng chỉ của bạn sẽ được hiển thị trong cơ sở dữ liệu BRCGS.

Sau một năm, chứng chỉ của bạn sẽ hết hạn. Để đảm bảo chứng chỉ của bạn có hiệu lực liên tục, chúng tôi sẽ lên lịch sớm cho cuộc đánh giá tiếp theo của bạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí cho chứng nhận BRCGS là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận BRCGS Food phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của bạn. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá chi tiết cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho chứng nhận BRCGS Food

  • Nhiều năm kinh nghiệm là tổ chức chứng nhận được công nhận chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm có thẩm quyền
  • Sự hiện diện toàn cầu với thông tin liên hệ tại hơn 80 địa điểm
  • Trình độ chuyên môn cao đối với tất cả các danh mục sản phẩm
  • Ưu đãi và báo giá phù hợp cho công ty của bạn
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp để được chứng nhận BRCGS Food.