An toàn và chất lượng trong vận chuyển

Các yêu cầu về chất lượng và an toàn đối với các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần hóa chất ngày càng trở nên phức tạp. Không chỉ các yêu cầu từ chính quyền và các tổ chức công liên tục tăng lên mà các yêu cầu từ phía khách hàng cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn. Để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển, Hội đồng Công nghiệp Hóa chất Châu Âu (CEFIC) đã phát triển hệ thống SQAS để đánh giá hoạt động của các nhà cung cấp tham gia.

SQAS là công cụ trọng tâm để quản lý rủi ro trong các quy trình hậu cần. Đánh giá bao gồm các khía cạnh thiết yếu của đánh giá công ty: Chất lượng, an toàn, sức khỏe, tác động môi trường và trách nhiệm xã hội.

Xem thêm
Hiện ít hơn

Bằng chứng được công nhận về vận chuyển an toàn

Tuân thủ nhất quán các yêu cầu pháp lý

Giảm đáng kể nguy cơ tai nạn

Không có nhiều cuộc đánh giá tốn kém chi phí của các công ty hậu cần

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

SQAS - Hệ thống đánh giá chất lượng và an toàn cho ngành công nghiệp hóa chất

Hệ thống Đánh giá Chất lượng và An toàn (SQAS) là một hệ thống đánh giá của Hội đồng Công nghiệp Hóa chất Châu Âu (CEFIC). Nó được sử dụng để đánh giá các khía cạnh về chất lượng, an toàn, sức khỏe và khả năng tương thích với môi trường cũng như trách nhiệm xã hội tại các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.

Các nhà cung cấp và phân phối dịch vụ hậu cần, tập trung vào hàng hóa nguy hiểm, được đánh giá theo một quy trình chuẩn hóa bằng cách sử dụng một bảng câu hỏi đã được tiêu chuẩn hóa. Tất cả các công ty phải sử dụng bảng câu hỏi cơ bản. Ngoài ra, ít nhất một trong năm bảng câu hỏi cụ thể được sử dụng. Kết quả đánh giá được công bố trên trang chủ của CEFIC. Tại đó, khách hàng tiềm năng có thể tìm hiểu về chứng nhận SQAS của nhà cung cấp dịch vụ hậu cần của họ.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Anforderungen
Loading...

Bảng câu hỏi SQAS

CEFIC đã phát triển sáu bảng câu hỏi SQAS cụ thể cho các nhà cung cấp dịch vụ logistics khác nhau. Tất cả các công ty đều sử dụng bảng câu hỏi cơ bản. Ngoài ra, có năm bảng câu hỏi đặc biệt. Chúng đã được phát triển với sự hợp tác giữa các khách hàng từ ngành công nghiệp hóa chất và các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Một trong những bảng câu hỏi này được phát triển đặc biệt cho các công ty tập trung vào lưu trữ, vận chuyển và phân phối hóa chất.

Không giống như ISO 9001, SQAS / ESAD chú trọng nhiều hơn đến tính tương thích về an toàn, sức khỏe và môi trường. Đánh giá SQAS / ESAD không dẫn đến chứng chỉ. Thay vào đó, có một báo cáo chi tiết. Dựa trên điều này, các khách hàng từ ngành công nghiệp hóa chất có thể đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và đưa ra lựa chọn.

Các đánh giá tương ứng được thực hiện bởi các đánh giá viên được CEFIC đào tạo và công nhận trực tiếp. Sự giám sát của các đánh giá viên  cũng được CEFIC đảm bảo. Điều này đảm bảo chất lượng đánh giá cao liên tục và đồng đều trên toàn Châu Âu. Trong khuôn khổ đánh giá SQAS, việc quản lý nhà cung cấp chuyên nghiệp cũng được chú trọng đặc biệt.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Đánh giá SQAS hoạt động như thế nào?

Bạn đăng ký đánh giá SQAS sẽ được thực hiện cho công ty của bạn trên trang web SQAS. Đồng thời, bạn chọn đánh giá viên DQS phù hợp từ danh sách các đánh giá viên SQAS được công nhận.

Trong bước này, bạn hoàn thành Tài liệu Đánh giá Trước (PAD) trên trang web SQAS và gửi cho người đánh giá đã chọn của bạn. Dựa trên PAD, người đánh giá sẽ xác định khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành bài đánh giá.

Đối với bạn, đánh giá theo SQAS trước hết có nghĩa là trả lời một bảng câu hỏi bắt buộc có chứa các yêu cầu cơ bản. Điều này được bổ sung bởi ít nhất một trong năm bảng câu hỏi cụ thể về các chủ đề vận tải (Transport), lưu trữ (Kho hàng), trạm làm sạch bồn chứa (Tank Cleaning) và vận tải bằng đường sắt (Rail), cũng như bảng câu hỏi với các yêu cầu đặc biệt dành cho các đại lý trong việc xử lý hóa chất (SQAS / ESAD).

Sau khi đánh giá, kết quả được đánh giá và đánh dấu các tiềm năng tối ưu hóa có thể có. Báo cáo được chuẩn bị cho cơ sở dữ liệu CEFIC SQAS. Đánh giá SQAS / ESAD không dẫn đến chứng chỉ. Thay vào đó, một báo cáo chi tiết được đưa ra. Kết quả đánh giá có sẵn trực tuyến.

Để đảm bảo sự tuân thủ tiếp tục, tía đánh giá phải được tiến hành chậm nhất sau ba năm.

Banking13.png
Loading...

Chi phí Đánh giá SQAS là bao nhiêu?

Đối với Đánh giá SQAS, các chuyên gia đánh giá DQS sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể công ty của bạn. Chúng tôi lập kế hoạch cho từng cuộc đánh giá theo yêu cầu của công ty bạn. Do đó, việc đánh giá có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá cụ thể 

Business2.png
Loading...

Đây là những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

  • Hơn 80 văn phòng quốc tế
  • Đánh giá viên và người đánh giá có kinh nghiệm trong ngành
  • Sự hiện diện toàn cầu, dịch vụ địa phương
  • Khách hàng và giải pháp định hướng
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho đánh giá SQAS của bạn.