Trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Với chứng nhận SA8000, bạn chứng minh rằng công ty của bạn tôn trọng nhân quyền, coi trọng quyền của người lao động và tạo điều kiện tốt nhất tại nơi làm việc. Là một công ty được chứng nhận SA8000, bạn chứng minh một hệ thống quản lý đảm bảo hành động có trách nhiệm với xã hội phù hợp với các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và Tuyên ngôn Nhân quyền, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.

Bằng chứng quốc tế về trách nhiệm xã hội

Tuân thủ các yêu cầu tuân thủ liên quan

Sự tín nhiệm đối với tất cả các bên quan tâm

Tăng khả năng cạnh tranh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Tiêu chuẩn SA8000 là gì?

SA8000 được phát triển vào cuối những năm 1990 bởi tổ chức phi lợi nhuận SAI (Social Accountability International) làm cơ sở cho chứng nhận tự nguyện liên quan đến giả định về trách nhiệm xã hội của một công ty. Ngoài ra, các yêu cầu tập trung vào các vấn đề xã hội như lao động trẻ em, làm việc dưới sự ép buộc, sức khỏe và an toàn, tự do liên kết, phân biệt đối xử, kỷ luật, giờ làm việc và lương thưởng. Mặt khác, trọng tâm là hệ thống quản lý của công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quốc tế có thể dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý hiện có.

Business28.png
Loading...

Đánh giá SA8000 tiến hành như thế nào?

DQS chứng nhận trên toàn thế giới theo SA8000 thay mặt cho mạng chứng nhận quốc tế IQNet. Trước khi đánh giá thực tế, bạn có thể xác định mức độ trưởng thành của hệ thống quản lý của mình trực tuyến với cái gọi là Tự đánh giá Dấu vân tay Xã hội. Sau khi đặt hàng, chúng tôi cung cấp cho bạn một cuộc kiểm tra trước tùy chọn.

Việc đánh giá chứng nhận thực tế diễn ra tại chỗ, bằng ngôn ngữ địa phương và có tính đến luật lao động quốc gia

Sau khi đánh giá thành công, bạn sẽ nhận được chứng chỉ có giá trị trong ba năm. Đánh giá giám sát diễn ra hàng năm. Sau ba năm, cuộc đánh giá tái chứng nhận sẽ diễn ra.

Với chứng chỉ, bạn có thể sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký "IQNet" như một từ đồng nghĩa được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng và bạn sẽ được đăng ký với SAAS như một địa điểm được chứng nhận.

Banking13.png
Loading...

Các chi phí cho chứng nhận SA8000 là gì?

Mặc dù việc đánh giá SA8000 phải được thực hiện theo các nguyên tắc có cấu trúc, nhưng chi phí phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức độ phức tạp của công ty bạn. Do đó, không có một báo giá nào phù hợp với tất cả các công ty mà tùy thuộc vào tình hình cụ thể của bạn.

Business2.png
Loading...

Đây là lý do tại sao DQS là đối tác mà bạn lựa chọn:

  • Thành viên của mạng IQNet quốc tế
  • Kinh nghiệm và năng lực trong tất cả các ngành
  • Tất cả các cuộc đánh giá từ một nguồn
  • Sự hiện diện toàn cầu, dịch vụ địa phương
Contact-Africa-woman-shutterstock_offset_2000643158-min.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá tùy chỉnh cho chứng nhận SA8000.