Chứng minh sản xuất thép bền vững - với ResponsibleSteel

Chứng nhận ResponsibilitySteel mang đến cho các công ty trong ngành thép cơ hội được xác minh độc lập về tính bền vững của các sản phẩm của họ. DQS là đối tác đánh giá và chứng nhận được công nhận của ResponsibleSteel Initiative. Đánh giá viên có trình độ cao trên toàn thế giới.

Tuân thủ yêu cầu bền vững của khách hàng

Giảm rủi ro ESG trong chuỗi cung ứng

Nâng cao nhận thức về thép như một vật liệu bền vững

Góp phần sản xuất thép bền vững

Business5.png
Loading...

Hướng dẫn thiết lập và duy trì hệ thống quản lý bền vững

Tiêu chuẩn ResponsibleSteel được xuất bản lần đầu vào ngày 05 tháng 11 năm 2019. Tổ chức "ResponsibleSteel" đã tạo ra tiêu chuẩn để chứng nhận các nhà sản xuất thép hành động bền vững. Bản thân tiêu chuẩn bao gồm 12 nguyên tắc, bao gồm các chủ đề về quản trị xã hội cũng như bảo vệ môi trường hoặc tương tác xã hội với nhân viên.

Business36.png
Loading...

Chứng chỉ ResponsibleSteel có phù hợp với bạn không?

Chứng chỉ ResponsibilitySteel phù hợp với tất cả các công ty từ ngành thép sản xuất các sản phẩm thép hay gia công nguyên vật liệu để sản xuất thép. Các nhà cung cấp dịch vụ, mỏ hoặc nhà sản xuất sản phẩm cuối cùng có chứa thép nhưng không còn được chuyển đổi, chẳng hạn như xe cộ, vỏ xây dựng và vật liệu đóng gói, không đủ điều kiện để được chứng nhận.

Vì được quốc tế công nhận nên chứng nhận này phù hợp với bất kỳ công ty nào trong ngành thép có đối tác thương mại toàn cầu. Giấy chứng nhận không chỉ cung cấp bằng chứng về tính bền vững trong việc sử dụng thép như một nguồn tài nguyên quý giá. Thay vào đó, các công ty chế biến thép trong ngành có thể góp phần tạo ra việc làm có trách nhiệm với xã hội và sản xuất các sản phẩm có quan tâm đúng mức đến hệ sinh thái và nền kinh tế. Không quan trọng công ty lớn hay nhỏ, chứng chỉ phù hợp với các công ty thuộc mọi quy mô.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business11.png
Loading...

Tại sao chứng nhận ResponsibleSteel được đề xuất?

Trong thời kỳ cạn kiệt tài nguyên và nâng cao nhận thức của các bên liên quan và khách hàng về nhu cầu bền vững, ngành thép nói riêng nhận thấy mình là một ngành sử dụng nhiều năng lượng. Với chứng nhận ResponsibleSteel, các công ty có thể chứng minh rằng họ đáp ứng tất cả các tiêu chí bền vững quan trọng và do đó chứng minh rằng họ là những người tham gia có trách nhiệm trong lĩnh vực thép.

Business23.png
Loading...

Über ResponsibleSteel™

ResponsibleSteel™ là một tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các thành viên từ ngành thép và các lĩnh vực khác. Ví dụ, các tổ chức phi chính phủ về phát triển bền vững là thành viên của ResponsibilitySteel™. Với chứng nhận ResponsibilitySteel, tổ chức độc lập này đã tạo ra tiêu chuẩn đa bên có giá trị toàn cầu đầu tiên cho ngành thép. Tiêu chuẩn chứng nhận dựa trên Quy tắc Thực hành Tốt của ISEAL.

Business28.png
Loading...

Thủ tục chứng nhận

Đầu tiên, công ty tiến hành tự đánh giá theo các yêu cầu chứng nhận. Sau đó, công ty liên hệ và phê duyệt cơ quan chứng nhận như DQS.

Trong bước này, tài liệu tự đánh giá và địa điểm được xem xét. Tổ chức chứng nhận cũng xem xét đầu vào của các bên liên quan và thực hiện phân tích phương tiện truyền thông.

Giai đoạn 2 bao gồm chuyến thăm thực địa của chuyên gia đánh giá DQS, phỏng vấn ban quản lý công trường, công nhân và các bên liên quan bên ngoài

Sau khi báo cáo đánh giá được chuẩn bị bởi DQS ,một đánh giá được thực hiện bởi Assurance Panel

Nếu cuộc đánh giá được thông qua, các công ty sẽ nhận được chứng chỉ, chứng chỉ này sau đó cũng được công bố trên trang web của ResponsibleSteel. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn được giám sát liên tục và các cuộc đánh giá giám sát sẽ được thực hiện sau đó. Tái chứng nhận diễn ra sau ba năm.

Banking13.png
Loading...

Chi phí cho chứng nhận ResponsibleSteel là bao nhiêu?

Chi phí cho chứng nhận ResponsibleSteel tùy thuộc vào phạm vi quy trình và quy mô công ty của bạn. Chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị báo giá phù hợp cho công ty và sản phẩm của bạn

Business2.png
Loading...

Tại sao chọn DQS cho chứng nhận ResponsibleSteel của bạn?

  • Đánh giá viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép.
  • Chúng tôi đã phê duyệt các đánh giá viên Thép có trách nhiệm trên toàn thế giới.
  • Bạn được hưởng lợi từ những người liên hệ có thẩm quyền và cá nhân.
  • Chúng tôi làm việc theo phương thức hướng đến giải pháp và khách hàng cao.
Carolin Nguyen
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp để được chứng nhận ResponsibleSteel.