Chất lượng trong ngành đường sắt

Ngày nay, vận tải đường sắt là phương tiện thân thiện với môi trường nhất và về lâu dài, cũng là cách hiệu quả nhất về mặt kinh tế để đưa con người và hàng hóa từ A đến B. Một hệ thống quản lý chất lượng theo ngành cụ thể phù hợp với ISO / TS 22163 cùng với Các quy tắc chứng nhận IRIS (Tiêu chuẩn ngành Đường sắt Quốc tế) nhằm củng cố hơn nữa những lợi thế này so với các phương tiện vận tải khác.

Danh sách nhà cung cấp có năng lực trong cơ sở dữ liệu UNIFE

Cải tiến quy trình và chất lượng

Giảm đáng kể rủi ro trách nhiệm pháp lý

Bằng chứng chất lượng được quốc tế công nhận

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý chất lượng theo ISO / TS 22163 là gì?

Tiêu chuẩn ISO / TS 22163 dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý chất lượng nổi tiếng ISO 9001, được bổ sung bởi các yêu cầu cụ thể của ngành đường sắt. Nó nhằm giúp đảm bảo rằng các yêu cầu về chất lượng và an toàn đối với các sản phẩm đường sắt được xác định, đánh giá và thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

ISO / TS 22163, cùng với các quy tắc chứng nhận IRIS ngày 1 tháng 5 năm 2020, tạo cơ sở cho quy trình phù hợp IRIS và chứng chỉ tương ứng. Tiêu chuẩn đã được xuất bản dưới dạng Thông số kỹ thuật ISO vào tháng 5 năm 2017 và đặc biệt nhắm đến các công ty trong ngành đường sắt.

Mỗi chứng nhận, chỉ có thể được thực hiện bởi các công ty chứng nhận được chấp thuận cho mục đích này, dựa trên một quy trình thống nhất. Phần mềm "IRIS Audit Tool" được sử dụng để đánh giá kết quả đánh giá. Mô hình đánh giá này cho phép trình bày quá trình cải tiến liên tục trong công ty được đánh giá.

Kết quả được nhập vào cơ sở dữ liệu của Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) dưới dạng trạng thái (mức độ lớn mạnh). Bằng cách này, các nhà quản lý chất lượng, nhà phát triển, nhà thiết kế và người mua trong ngành có thể truy cập thông tin đáng tin cậy trên nền tảng này và giảm rủi ro khi lựa chọn nhà cung cấp.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Lợi ích của chứng nhận ISO / TS 22163 là gì?

Các quy trình kinh doanh có cấu trúc, các chỉ số kiểm soát, đánh giá dự án và quản lý theo yêu cầu của ISO / TS 22163 đóng vai trò là một công cụ quản lý hữu ích cho các công ty. Chứng nhận độc lập và chuyên gia cũng cung cấp cho bạn sự đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của bạn tuân thủ tiêu chuẩn và nó phù hợp để đạt được các mục tiêu đã hoạch định. Những lợi thế khác cho công ty của bạn là rõ ràng:

Bằng cách đạt được chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn đường sắt IRIS kết hợp với ISO / TS 22163, bạn chứng minh một trình độ chuyên môn nhất định. Việc đăng ký liên kết trong cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp UNIFE dẫn đến lợi thế cạnh tranh không thể bị đánh giá thấp.

Các lợi ích khác của chứng nhận IRIS bởi DQS:

 • Đánh giá tích hợp và chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / TS 22163 và ISO 9001: 2015
 • Chứng chỉ DQS được quốc tế công nhận là tiêu chuẩn ngành
 • Đảm bảo khả năng cạnh tranh trong ngành vận tải đường sắt
 • Công bố trong cơ sở dữ liệu khách hàng DQS
Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận IRIS kết hợp với ISO / TS 22163 phù hợp với những công ty nào?

ISO / TS 22163 là một tiêu chuẩn ngành cho ngành  phương tiện giao thông đường sắt. Chứng nhận, và do đó được liệt kê như một công ty được chứng nhận trong cơ sở dữ liệu IRIS của Hiệp hội Công nghiệp Đường sắt Châu Âu (UNIFE), tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng:

 

 • Nhà điều hành đường sắt
 • Nhà sản xuất các toa tàu
 • Các nhà cung cấp loạt thiết bị ban đầu
 • Các nhà cung cấp phụ tùng thay thế
 • Công ty bảo trì
 • Các nhà cung cấp dịch vụ Nghiên cứu & Phát triển
Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao chứng chỉ IRIS lại hữu ích?

Yêu cầu quan trọng của ngành vận tải đường sắt là phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro theo yêu cầu của ISO 9001: 2015. Ngoài ra, có định hướng quy trình nhất quán và tập trung mạnh mẽ vào việc xem xét của các bên quan tâm. Các yêu cầu cốt lõi khác của chứng nhận IRIS bao gồm:

 

 • Quản lý dự án đường sắt
 • Quản lý chào hàng / đấu thầu
 • Quản lý lỗi thời
 • RAM (Độ tin cậy, Tính khả dụng, Khả năng bảo trì) và an toàn (ISO 50126ff.)
 • Chi phí vòng đời LCC
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và khả năng giao hàng
 • Phương pháp tiếp cận quản lý liên ngành và định hướng quá trình
 • Lập kế hoạch kinh doanh và quản lý chi phí
 • Quản lý rủi ro và cơ hội
 • Quy trình kiểm tra FAI 
 • Quản lý kiến thức

Tiêu chuẩn ISO / TS 22163 dựa trên cấu trúc cơ bản cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, được gọi là Cấu trúc bậc cao, giúp đơn giản hóa đáng kể việc tích hợp vào hệ thống quản lý ISO đã tồn tại.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận IRIS theo ISO / TS 22163 hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên của quy trình, chúng tôi sẽ thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý chất lượng hiện tại của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ IRIS ISO / TS 22163. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá được điều chỉnh riêng.

Các bước này chuẩn bị cho việc đánh giá thực tế để được chứng nhận. Lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn để lập kế hoạch lịch trình và thực hiện đánh giá cho các địa điểm hoặc phòng ban. Ngoài ra, đánh giá trước cung cấp cơ hội để xác định trước các điểm mạnh của hệ thống và tiềm năng cải tiến.

Chứng nhận IRIS yêu cầu công ty của bạn cung cấp cho đánh giá viên thông tin về kết quả thực hiện quá trình và sự hài lòng của khách hàng, cùng với những điều khác, 60 ngày trước mỗi cuộc đánh giá theo lịch trình. Dựa trên việc đánh giá các tài liệu này, các lĩnh vực trọng tâm đánh giá sau đó được xác định và lập lịch trình đánh giá chi tiết.

Quy trình chứng nhận IRIS dựa trên ISO / TS 22163 bắt đầu với  Đánh giá mức độ sẵn sàng, một phân tích và đánh giá hệ thống quản lý của bạn. Điều này đảm bảo rằng tất cả các điều kiện tiên quyết cho cuộc đánh giá giai đoạn 2 mở rộng hơn đều được đáp ứng và mọi trở ngại được phát hiện có thể được loại bỏ trước khi đánh giá. Với cái nhìn tổng thể về con người, quy trình và kết quả, đánh giá viên của chúng tôi sau đó cũng xác định các cơ hội và tiềm năng cải tiến trong đánh giá giai đoạn 2.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Kết quả đánh giá của bạn sẽ được công bố trong cơ sở dữ liệu UNIFE, cho biết mức độ trưởng thành được xác định. Nếu các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận. Trái ngược với các quy định khác, chứng chỉ IRIS không chỉ thể hiện sự tuân thủ tiêu chuẩn mà còn thể hiện mức độ trưởng thành của hệ thống QM của bạn (đồng, bạc, vàng). Mức độ trưởng thành chỉ có thể được tăng lên một cấp độ từ lần đánh giá này sang lần đánh giá  tiếp theo.

Hàng năm, các thành phần chính trong hệ thống của bạn được đánh giá lại tại chỗ để xác định các cải tiến tiếp theo. Chứng chỉ IRIS có giá trị trong ba năm và yêu cầu giám sát hàng năm. Để duy trì chứng chỉ, tính đầy đủ của nó phải được xác nhận trước ngày kết thúc (ngày cuối cùng của cuộc đánh giá chứng nhận) trong mỗi trường hợp.

Việc tái chứng được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi chứng chỉ hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới sẽ được cấp cho công ty của bạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO / TS 22163 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận IRIS dựa trên ISO / TS 22163 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, nó đóng một vai trò quan trọng cho dù hệ thống quản lý được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 9100 hoặc IATF 16949 đã được áp dụng hay chưa. Ngoài ra, quy mô của công ty và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý ảnh hưởng đến thời gian của các cuộc đánh giá và giá cả.

Vì những lý do này, chi phí chứng nhận theo quy trình đánh giá sự phù hợp đã được IRIS chứng minh không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể phù hợp.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

 • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
 • Đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành với trình độ chuyên môn cao
 • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về công ty của bạn từ các chuyên gia của chúng tôi
 • Chứng chỉ được công nhận với sự chấp nhận quốc tế

 

 • Hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Báo giá cụ thể  các điều khoản hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi  rất vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho ISO / TS 22163.