Chất lượng trong phát triển phần mềm

là một nhà phát triển phần mềm, sự thành thục của các quy trình của bạn là một tiêu chí quan trọng. Với đánh giá theo tiêu chuẩn ISO / IEC 15504, còn được gọi là SPICE, bạn có thể xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình và đưa chúng vào chu trình cải tiến. SPICE cho phép tích hợp các đánh giá dành riêng cho ngành, chẳng hạn như Automotive SPICE® 3.0, luôn phù hợp với nhu cầu của ngành. Nhưng bạn cũng có thể áp dụng SPICE cho các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm bên ngoài của mình.

Giảm rủi ro và chi phí do thất bại

Bằng chứng được công nhận về năng lực phát triển của bạn

Cải tiến liên tục các quy trình của bạn

Quan sát các phương pháp hay nhất trong mô hình đánh giá

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO / IEC 15504 (SPICE) là gì?

ISO / IEC 15504 là một tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá các quá trình kinh doanh thông qua các đánh giá tương ứng. Tên "SPICE" (Cải tiến Quy trình Phần mềm và Xác định Khả năng) là tên dự án từ thời kỳ phát triển của tiêu chuẩn. Nó được phát triển theo nhiều giai đoạn bắt đầu từ năm 1993 và có được trạng thái tiêu chuẩn vào năm 2006 dưới tên gọi ISO / IEC 15504.

SPICE một mặt xem xét việc cải tiến các quy trình trong tổ chức của chính tổ chức đó và mặt khác là xác định năng lực của quy trình. Do đó, tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu đối với mô hình tham chiếu quy trình (PRM) để mô tả quy trình cũng như mô hình đánh giá quy trình (PAM) với các tiêu chí và phương pháp đánh giá chúng. Khả năng hoặc mức độ trưởng thành, chia một quá trình phát triển thành sáu cấp độ từ "chưa hoàn thành" đến "tối ưu hóa", được coi là một thành phần đặc biệt hữu ích cho thực hành. Kể từ năm 2015, ISO đã liên tục chuyển giao bộ quy tắc gồm mười phần sang loạt tiêu chuẩn ISO / IEC 330xx mới.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao ISO / IEC 15504 lại hữu ích cho công ty của bạn?

Với đánh giá theo tiêu chuẩn ISO / IEC 15504, bạn có thể làm rõ những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình phát triển của mình. Ngoài việc tối ưu hóa liên tục các quy trình của bạn, chứng chỉ cũng mang lại cho bạn một dấu hiệu dễ thấy với thế giới bên ngoài. Trong các đánh giá thuận lợi hơn, chẳng hạn, khách hàng có thể nhận ra mức độ thành thục của quy trình.

Business28.png
Loading...

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO / IEC 15504 hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ ISO / IEC 15504 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Các quy trình có thể được chọn riêng lẻ, chẳng hạn như quy trình kỹ thuật hoặc quản lý cấu hình. Ví dụ, khi đánh giá các nhà cung cấp, sáng kiến ​​của nhà sản xuất Phần mềm trong ngành công nghiệp ô tô (HIS) đã đồng ý về 15 quy trình. Việc đánh giá mức độ thành thục của quá trình được thực hiện bằng cách sử dụng một mô hình đánh giá hợp lệ, ví dụ: ISO 15504 Part 5 hoặc Automotive SPICE® dựa trên các yêu cầu của ISO 15504. Các dịch vụ chứng nhận phụ thuộc vào

  • Phạm vi, mức độ phức tạp và địa điểm của công ty bạn
  • Số lượng các quy trình có liên quan
  • Các quy trình trên nhiều trang site

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá và xác định nhu cầu hành động và tiềm năng cải tiến của bạn. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng sau cuộc đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO/IEC 15504 là bao nhiêu?

Chi phí cho chứng nhận theo ISO / IEC 15504 tùy thuộc vào phạm vi và mức độ phức tạp của đánh giá của bạn. Do đó, không thể đưa ra một tỷ lệ cố định cho các chi phí. Chúng tôi sẽ sẵn lòng chuẩn bị một báo giá cụ thể dựa trên yêu cầu của bạn!

Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

  • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
  • Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ
  • Đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế trong ngành
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

"Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn báo giá tùy chỉnh cho chứng nhận ISO / IEC 15504