Quản lý chất lượng hiệu quả để bạn thành công

Các yêu cầu về chất lượng của thị trường toàn cầu rất đa dạng và năng động. Chỉ với một hệ thống quản lý chất lượng có hệ thống, các yêu cầu này mới có thể được đáp ứng một cách bền vững và thành công. Hơn một triệu công ty trên toàn thế giới hiện đang được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 được quốc tế công nhận. DQS đã cấp chứng chỉ ISO 9001 đầu tiên tại Đức vào năm 1986.

Các quy trình của công ty được tối ưu hóa

Tăng hiệu quả và giảm chi phí

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Xử lý có hệ thống các kỹ thuật của công ty

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng mà các công ty phải thực hiện để đáp ứng mong đợi của các bên liên quan bên trong và bên ngoài. ISO 9001 dựa trên bảy nguyên tắc quản lý chất lượng (nguồn: ISO 9000):

-Tập trung vào khách hàng và thành công bền vững
-Quản lý và lãnh đạo
-Sự tham gia của mọi người
-Phương pháp tiếp cận theo hướng quy trình
-Sự cải tiến
-Ra quyết định dựa trên bằng chứng
-Quản lý mối quan hệ

 

Năm 1986, DQS đã cấp giấy chứng nhận đầu tiên cho hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Đức - tại thời điểm đó vẫn còn trên cơ sở bản dự thảo. Kể từ đó, sự phát triển của tiêu chuẩn chất lượng thành công này và đóng góp của nó vào việc tạo ra giá trị đã gắn liền với lịch sử của DQS. Phiên bản hiện tại của ISO 9001: 2015 có trên trang web của ISO.

 

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận ISO 9001 phù hợp với ai?

Được sử dụng từ năm 1987, bộ tiêu chuẩn ISO 900Xer đã trở thành một công cụ quản lý đã được chứng minh trong ngành công nghiệp và lĩnh vực dịch vụ. Về nguyên tắc, chứng nhận phù hợp với các công ty và tổ chức thuộc mọi quy mô và trong mọi lĩnh vực. Chứng nhận ISO 9001 minh chứng cho độ tin cậy và là một công cụ hiệu quả để quản lý các quy trình chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Do đó, các công ty được chứng nhận có lợi thế quyết định khi giành được khách hàng và đấu thầu mới.

Quy trình rõ ràng và trách nhiệm được xác định rõ ràng làm cho quản lý chất lượng có hệ thống (QM) trở thành khối xây dựng trung tâm của các công ty thành công. Một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và toàn diện là yếu tố cơ bản để cải tiến hiệu suất liên tục và mang lại hiệu quả và độ tin cậy cao hơn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Điều gì làm cho việc quản lý chất lượng hiệu quả trở nên hữu ích cho tổ chức của tôi?

Một hệ thống quản lý hữu hiệu và hiệu quả được đặc trưng bởi các mục tiêu rõ ràng, các kết quả có thể đo lường được, các nguồn lực đầy đủ, các quá trình có cấu trúc và sự cải tiến liên tục của chúng. Do đó, nó giúp công ty của bạn có được những lợi thế cạnh tranh có giá trị: Tăng sự hài lòng của khách hàng, mở ra thị trường mới và cải tiến quy trình. Đồng thời, một hệ thống quản lý giúp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, đồng thời giảm thiểu các rủi ro liên quan.

Với tiêu chuẩn ISO 9001, lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý chất lượng. Trọng tâm của hệ thống quản lý chất lượng là môi trường của công ty bạn. Ngoài ra, có sự xem xét sâu sắc về rủi ro và cơ hội, điều này cho thấy tiềm năng cải tiến đáng kể trong hoạt động của doanh nghiệp. ISO 9001 tuân theo  "Cấu trúc Bậc cao" (HLS). Cấu trúc cơ bản này dựa trên việc sử dụng thống nhất các phác thảo, thuật ngữ và định nghĩa trong tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO hiện đại. Điều này giúp dễ dàng tích hợp các tiêu chuẩn khác vào hệ thống quản lý hiện có, ví dụ như ISO 27001, ISO 14001, ISO 50001 hoặc ISO 45001.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Prozessorientierung
Loading...

Tại sao tôi cần có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001?

Với các quy trình minh bạch và trách nhiệm được xác định rõ ràng, hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một khối xây dựng quan trọng để quản lý toàn diện. Một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả là cơ sở cho một tổ chức liên tục cải tiến và do đó tạo ra lộ trình cho sự phát triển thành công của công ty.

Thực hiện có cấu trúc và có mục tiêu các yêu cầu cụ thể của khách hàng
Tiếp cận các thị trường bán hàng mới trong và ngoài nước thông qua năng lực chất lượng đã được kiểm chứng
Rủi ro kinh doanh trở nên dễ quản lý hơn; các quy trình minh bạch hỗ trợ việc thực hiện các luật và quy định
Sự tham gia của nhân viên thông qua giao tiếp, thông tin và đào tạo
Tích hợp dễ dàng hơn các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý khác (ví dụ: ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 hoặc ISO / IEC 27001)

Auditplanung
Loading...

Một cuộc đánh giá ISO 9001 thường là bao lâu?

Các cuộc đánh giá có thể kéo dài từ một ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các đánh giá viên của DQS, dựa trên kiến thức ngành của họ, tương tác một cách thành thạo và ngang tầm với tổ chức của bạn, mục tiêu của bạn, các quy trình đã xác định và hệ thống quản lý của bạn. Để đảm bảo chứng nhận thành công, chúng tôi điều chỉnh từng cuộc đánh giá cho phù hợp với công ty của bạn và lập kế hoạch cho nó một cách rõ ràng và minh bạch.

Cơ sở để lập kế hoạch là tài liệu ràng buộc của IAF (Diễn đàn Công nhận Quốc tế) để xác định thời lượng đánh giá, IAF MD05. Do đó, với kế hoạch của chúng tôi, bạn luôn biết những gì sẽ xảy ra và khi nào. Với tư cách là một chuyên gia, tổ chức chứng nhận được công nhận, chúng tôi mong muốn thuyết phục thông qua năng lực đặc biệt và các giải pháp sáng tạo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận ISO 9001 hoạt động như thế nào?

Khi tất cả các yêu cầu của ISO 9001 đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý của mình. Tại DQS, sau đó bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận gồm nhiều giai đoạn. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã được thiết lập trong công ty của bạn, thì quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, bạn sẽ thảo luận về công ty, hệ thống quản lý chất lượng và các mục tiêu của chứng chỉ ISO 9001 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một đề nghị chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn để lập kế hoạch lịch trình và việc thực hiện đánh giá cho các địa điểm hoặc phòng ban. Ngoài ra, đánh giá trước cung cấp khả năng xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến của hệ thống quản lý chất lượng của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Điều này xác định liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không. Trong bước tiếp theo ( đánh giá giai đoạn 2), chuyên gia đánh giá của bạn đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001. Kết quả đánh giá được trình bày tại cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 9001.

Với mục tiêu cải tiến liên tục và hiệu quả liên tục của hệ thống quản lý chất lượng của bạn, đánh giá tại chỗ đối với các thành phần chính trong hệ thống của bạn được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần để xác định tiềm năng cải tiến.

Chứng chỉ ISO 9001 có hiệu lực trong thời hạn tối đa là ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện tốt trước khi hết hạn sử dụng để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 9001 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 9001 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, sự tồn tại của một hệ thống quản lý đã được chứng nhận. Ngoài ra, quy mô của công ty bạn và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý chất lượng có ảnh hưởng đến thời gian của các cuộc đánh giá và giá cả. Vì những lý do này, chi phí cho chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một đề nghị cá nhân cho công ty, tổ chức hoặc cơ quan của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao bạn nên lựa chọn DQS?

Hơn 35 năm kinh nghiệm trong chứng nhận ISO 9001
Đánh giá cung cấp thông tin chi tiết gia tăng giá trị về tổ chức của bạn
Các đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao trong ngành
Chứng chỉ được công nhận với sự chấp nhận quốc tế
Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn

Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn lời đề nghị phù hợp để được cấp chứng chỉ ISO 9001.