Quản lý năng lượng hiệu quả

Tiết kiệm năng lượng và chi phí đi đôi với nhau - ít nhất là nếu bạn có hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận ISO 50001. Sử dụng cẩn trọng các nguồn năng lượng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ công ty nào hiện nay. Các biện pháp thích hợp nhằm mục đích liên tục cải thiện hiệu quả năng lượng và kết quả thực hiện liên quan đến năng lượng của tổ chức của bạn - và do đó cũng là bảo vệ khí hậu.

Tiết kiệm chi phí thông qua chính sách năng lượng hiệu quả

Dòng năng lượng rõ ràng, có thể tối ưu hóa

Cải thiện cân bằng năng lượng và bảo vệ khí hậu

Hưởng lợi từ trợ cấp hoặc giảm thuế, nếu có

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 là gì?

ISO 50001 là cơ sở cho việc giới thiệu hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Thành phần trung tâm của tiêu chuẩn là một quá trình lập kế hoạch năng lượng xác định các mục tiêu năng lượng và kế hoạch hành động và ghi lại tất cả các dòng năng lượng một cách chi tiết. Trên cơ sở này, các công ty được chứng nhận có thể liên tục cải thiện kết quả thực hiện liên quan đến năng lượng của họ. Việc thực hiện các yêu cầu pháp lý mang lại sự an toàn bổ sung cho hành động.

Các điều kiện tiên quyết quan trọng nhất để quản lý năng lượng thành công là việc ghi lại một cách có hệ thống các dòng năng lượng, đánh giá năng lượng và các cơ chế giám sát phù hợp. Khi triển khai ISO 50001, tổ chức của bạn có nhiệm vụ điều chỉnh các yêu cầu trong lĩnh vực quản lý năng lượng cho phù hợp với nhu cầu của chính bạn, thực hiện các biện pháp một cách có mục tiêu và cải tiến chúng liên tục.

Tiêu chuẩn ISO 50001 hiện tại đã được xuất bản vào năm 2018. Giống như tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO quen thuộc, tiêu chuẩn này dựa trên chu trình PDCA (Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động) và Cấu trúc Bậc cao. Điều này đảm bảo mức độ tương thích cao với các tiêu chuẩn ISO khác, ví dụ như ISO 9001 (chất lượng) hoặc ISO 14001 (môi trường). Một hệ thống quản lý tích hợp cho phép khai thác sự phối hợp và các yêu cầu giữa các quy định được thực hiện cùng nhau.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận ISO 50001 phù hợp với ai?

Tiết kiệm năng lượng là điều quan trọng đối với mọi công ty - bất kể loại hình và quy mô. Do đó, chứng chỉ ISO 50001 phù hợp cho các công ty và nhà cung cấp dịch vụ trong tất cả các ngành công nghiệp muốn tối ưu hóa việc quản lý năng lượng của họ, do đó tiết kiệm chi phí và cắt giảm phát thải khí nhà kính.

ISO 50001: 2018 không nhằm vào bất kỳ ngành cụ thể nào. Tuy nhiên, sẽ có ý nghĩa đặc biệt nếu bạn là một công ty sử dụng nhiều năng lượng. Chúng thường phải tuân theo nhiều yêu cầu pháp lý và có thể đáp ứng các điều kiện khung bắt buộc với hệ thống quản lý năng lượng được chứng nhận. Bằng cách này, họ không chỉ bảo vệ khí hậu mà còn có thể tận dụng các khoản trợ cấp và tiết kiệm thuế trong các điều kiện nhất định, chẳng hạn với mức bồi thường cao nhất theo SpaEV của Đức hoặc Đạo luật độc lập Năng lượng (EDL-G).

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao chứng nhận theo ISO 50001 lại có ý nghĩa?

Thông qua việc sử dụng và chứng nhận EnMS, tiềm năng tiết kiệm đáng kể và hầu như không tốn kém và thường đạt được thông qua các biện pháp tổ chức đơn giản. Ngoài ra, việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU) của các nhà máy, hệ thống và cơ sở được quy định lại trong phạm vi chứng nhận, trong đó các tiêu chí cụ thể phải được xác định cho từng khu vực.

Đối với các công ty đạt được chứng nhận, tiêu chuẩn quốc tế cung cấp nhiều lợi thế cạnh tranh hơn nữa:

Cải tiến liên tục kết quả liên quan đến năng lượng
Theo dõi liên tục các dòng năng lượng
Giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí năng lượng một cách có hệ thống
Tuân thủ nhất quán các yêu cầu pháp lý
Giảm phát thải khí nhà kính một cách dài hạn
Giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng
Cơ sở được công nhận cho các ưu đãi thuế có thể có

Xem thêm
Hiện ít hơn
Anforderungen
Loading...

Với ISO 50001 những mục tiêu chiến lược nào có thể được theo đuổi ?

Sử dụng năng lượng hiệu quả được đền đáp theo nghĩa chân thực nhất của từ này: Giảm tiêu thụ tài nguyên và giảm chi phí năng lượng liên quan góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể. Nhưng hiệu quả năng lượng cũng là động lực cho các mô hình kinh doanh mới, công nghệ và dịch vụ sáng tạo, có thể có nghĩa là một lợi thế thị trường bổ sung.

Bạn đang theo đuổi chiến lược nào?

Tiết kiệm chi phí

 • Xác định loại năng lượng đang được sử dụng, ở đâu và ở mức độ nào.
 • Thiết lập các kiểm soát để quản lý việc sử dụng năng lượng.
 • Xác định các khu vực bị lãng phí năng lượng.
 • Cải thiện các thủ tục mua sắm của bạn.

Uy tín

 • Định vị bản thân bằng một hình ảnh đạo đức nhưng đáng tin cậy.
 • Giảm lượng khí thải CO2 của bạn.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh của bạn.
 • Mở ra nhiều thị trường mới.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

 • Tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng cho tổ chức của bạn.
 • Tránh bị phạt, giảm phí bảo hiểm.
 • Cung cấp thông tin pháp lý có liên quan cho nhân viên của bạn và các bên liên quan
 • Chuẩn bị cho những thay đổi trong luật và tận dụng các chương trình ưu đãi thuế có thể có.

Tính liên tục

 • Được thông báo về các năng lượng thay thế.
 • Tìm hiểu tổng quan về thị trường năng lượng quốc gia.
 • Sử dụng ngày càng nhiều năng lượng tái tạo.
 • Hành động theo cách tiết kiệm năng lượng một cách dài hạn.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Wer darf zertifizieren
Loading...

Ai được phép thực hiện chứng nhận ISO 50001?

Giống như các chứng nhận khác, chứng nhận ISO 50001 chỉ có thể được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã được Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) công nhận cho mục đích này. DQS có sự công nhận cần thiết theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17021 và được phép cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018.

Tiêu chuẩn ISO 50003: 2016 nêu rõ - ngoài các yêu cầu của ISO 17021 - các yêu cầu về năng lực và tính công bằng trong đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng cho các tổ chức chứng nhận. Để cung cấp sự đảm bảo cho các công ty tìm kiếm chứng nhận và để đảm bảo tính hiệu quả của các cuộc đánh giá EnMS, tiêu chuẩn công nhận đề cập đến quá trình đánh giá, các yêu cầu đối với thủ tục chứng nhận, thời hạn đánh giá và lấy mẫu nhiều địa điểm.

Do đó, các yêu cầu của ISO 50003 ảnh hưởng gián tiếp đến công ty của bạn, đặc biệt trong việc xác định thời lượng đánh giá và cung cấp bằng chứng về việc cải tiến kết quả thực hiện liên tục. Bằng chứng về cải tiến liên quan đến năng lượng cũng phải được cung cấp phù hợp với tiêu chí chứng nhận ISO 50003.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Thủ tục để được chứng nhận ISO 50001 là gì?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn và các mục tiêu của chứng nhận ISO 50001 với chúng tôi. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một đề nghị cụ thể phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên  cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể  cho tất cả các lĩnh vực và địa điểm liên quan. Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý năng lượng của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Chứng nhận bắt đầu bằng việc phân tích và đánh giá hệ thống quản lý của bạn. Trong đánh giá giai đoạn 1 này, đánh giá viên của bạn xác định mức độ hoàn thành cho đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 (đánh giá hệ thống). Trong bước tiếp theo, đánh giá viên của bạn đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, bạn sẽ nhận được một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá EnMS, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 50001.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của ISO 50001 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Bằng cách này, việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý năng lượng và các quy trình kinh doanh của bạn được đồng hành một cách hiệu quả.

Chứng chỉ ISO 50001 sẽ hết hạn muộn nhất sau ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tuân thủ liên tục các yêu cầu tiêu chuẩn. Nếu các yêu cầu được đáp ứng, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 50001 là bao nhiêu?

Chứng chỉ ISO 50001 có giá trị trong ba năm.

Chi phí của chứng nhận ISO 50001 phụ thuộc phần lớn vào các mục tiêu cụ thể, quy mô và mức độ phức tạp của công ty bạn cũng như nỗ lực liên quan. Ngoài ra, các điều kiện tiên quyết chung của công ty bạn như tình hình năng lượng và số lượng địa điểm có ảnh hưởng đến thời lượng đánh giá và giá cả.  Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một đề nghị cụ thể phù hợp với tổ chức của bạn

Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi?

Hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
Các đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành kết hợp kiến thức chuyên môn với trí tuệ cảm xúc
Giá trị gia tăng hiểu biết sâu sắc về công ty của bạn thông qua các cuộc kiểm tra ISO 50001
Chứng chỉ được quốc tế chấp nhận
Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
Ưu đãi  với các điều khoản hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
Các báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động.

Loading...

Yêu cầu báo giá

Xin vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một ưu đãi tùy chỉnh cho chứng nhận ISO 50001.