Tiết kiệm chi phí thông qua quản lý nước hiệu quả

Cải thiện bảng cân đối nước

Tối ưu hóa hình ảnh của công ty bạn

Dữ liệu chính xác hơn để báo cáo tính bền vững

Zielgruppe
Loading...

Đối tượng mục tiêu

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi tất cả các công ty và tổ chức. Đặc biệt, các ngành công nghiệp và các ngành sử dụng nhiều nước có thể được hưởng lợi rất nhiều từ việc áp dụng tiêu chuẩn.

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Cấu trúc và nội dung

Các yêu cầu sau đây là điều kiện tiên quyết để được chứng nhận ISO 46001.
Lập kế hoạch: WEMS phù hợp với bối cảnh công ty, các nhà quản lý và nhân viên đều tham gia, chiến lược WEMS cũng như các rủi ro và cơ hội của WEMS được xây dựng.
Thực hiện: Các quy trình và biện pháp WEMS xác định được thực hiện theo ISO 46001.
Kiểm soát: Dữ liệu, phép đo và phân tích được theo dõi và đánh giá. Các quy trình được kiểm soát bởi đánh giá nội bộ.
Tối ưu hóa: Các quy trình và biện pháp liên tục được điều chỉnh và cải tiến. Tiềm năng tiết kiệm được xác định và thực hiện bằng cách đánh giá dữ liệu.

Business28.png
Loading...

Quá trình chứng nhận

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.
Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý hiệu quả sử dụng nước của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.
Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), đánh giá viên tại chỗ của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu của ISO 46001 được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hoàn thành, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 46001 là bao nhiêu?

 

Chi phí của chứng nhận ISO 46001 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, việc bạn đã có hệ thống quản lý được chứng nhận hay chưa đóng một vai trò quan trọng. Hơn nữa, quy mô của công ty bạn cũng như lượng nước tiêu thụ có ảnh hưởng đến thời gian của cuộc đánh giá và do đó ảnh hưởng đến giá cả. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể phù hợp với công ty hay tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho chứng nhận ISO 46001

  • Mạng lưới đánh giá viên có trình độ cao trên toàn cầu
  • Định hướng khách hàng mạnh mẽ và tập trung vào giải pháp
  • Trình độ chuyên môn cao trong tất cả các ngành
  • Báo giá và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của công ty bạn
Contact-Asia-woman-shutterstock_1688965729.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất hân hạnh được cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho chứng nhận ISO 46001.