Thông tin về ISO 37301

Các công ty không có rủi ro tuân thủ? Tìm kiếm của bạn không có kết quả. Dù là một tập đoàn lớn hay một doanh nghiệp vừa và nhỏ, rủi ro tuân thủ luôn tồn tại - điều quan trọng là quản lý chúng. Việc triển khai và chứng nhận hệ thống quản lý tuân thủ theo ISO 37301 giúp bạn giải quyết việc tuân thủ các yêu cầu và quy tắc pháp lý một cách có hệ thống, có cấu trúc và chủ động.

Cải thiện hình ảnh và tăng độ tin cậy

Bằng chứng về việc tuân thủ trách nhiệm giải trình của công ty

Tích hợp dễ dàng với các hệ thống quản lý khác

Cải thiện hiệu quả của CMS

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO 37301 - Chứng nhận hệ thống quản lý tuân thủ

Trở lại năm 2014, ISO 19600 đã được xuất bản; một tiêu chuẩn mô tả cách tổ chức có thể thực hiện và duy trì hệ thống quản lý tuân thủ (CMS). ISO 19600 được thiết kế như một hướng dẫn và hỗ trợ - nó rõ ràng không phải là một tiêu chuẩn chứng nhận. Tuy nhiên, người ta nhanh chóng nhận ra rằng điều này không mang lại cho các công ty cơ hội chứng minh tính hiệu quả của hệ thống quản lý tuân thủ của họ.

ISO 37301 hiện đã thu hẹp khoảng cách này: nó không chỉ thay thế ISO 19600 mà còn là tiêu chuẩn chứng nhận đặt ra các yêu cầu rõ ràng và có thể kiểm chứng được đối với hệ thống quản lý tuân thủ. Do đó, nó cung cấp cho các tổ chức cơ hội để chứng minh việc triển khai một hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả thông qua chứng nhận.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Welche Arten
Loading...

Hệ thống quản lý tuân thủ là gì?

Hệ thống quản lý tuân thủ (CMS) là một tập hợp các quy trình được thiết kế để đảm bảo rằng một tổ chức tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc ứng xử hiện hành. Do tính chất luôn thay đổi của luật pháp và quy định ở các quốc gia và khu vực khác nhau, nên bắt buộc phải liên tục cập nhật các quy định hiện hành. Một CMS hiệu quả cho phép bạn xác định các yêu cầu liên quan, đảm bảo sự tuân thủ trong toàn bộ tổ chức của bạn, đồng thời giám sát và tối ưu hóa sự tuân thủ.

Mehrwert
Loading...

Mục đích của ISO 37301 là gì?

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 37301 cung cấp các hướng dẫn về hệ thống quản lý tuân thủ hiệu quả. Dựa trên các nguyên tắc quản trị tốt, tương xứng, minh bạch và bền vững, nó mô tả các thành phần và quy trình chính của một CMS hiệu quả. Tiêu chuẩn này là một chuẩn mực quan trọng cho các công ty muốn triển khai hệ thống quản lý tuân thủ hoặc tiêu chuẩn hóa hệ thống của họ.

Chancen und Risiken
Loading...

ISO 37301 liên quan như thế nào với các tiêu chuẩn khác?

ISO 37301 và ISO 37001

ISO 37301, tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý tuân thủ và ISO 37001, tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chống tham nhũng, đều dựa trên các nguyên tắc ISO cho hệ thống quản lý. Ngoài những điều khác, điều này có nghĩa là cả hai tiêu chuẩn đều yêu cầu cách tiếp cận dựa trên rủi ro và cả hai đều tuân theo chu trình quy trình Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA). Trong khi ISO 37301 có cách tiếp cận toàn diện để quản lý tuân thủ, thì ISO 37001 tập trung vào một khía cạnh: Quản lý chống tham nhũng. Vì cả hai tiêu chuẩn đều dựa trên các nguyên tắc giống nhau nên chúng có thể dễ dàng kết hợp và tích hợp.

ISO 37301 vầ ISO 19600

ISO 37301 thay thế ISO 19600, ban đầu được xuất bản vào năm 2014. Không giống như ISO 19600, ISO 37301 không phải là một hướng dẫn, mà là một tiêu chuẩn chứng nhận.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận ISO 37301 là gì?

Trước tiên, bạn trao đổi thông tin với chúng tôi về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên cũng như phát triển một chương trình đánh giá cụ thể cho tất cả các bộ phận và địa điểm liên quan. Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với phân tích hệ thống ( đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban quản lý và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý tuân thủ của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không. Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), chuyên gia đánh giá DQS sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, chuyên gia sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu của ISO 37301 được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hoàn thành, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 37301 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 37301 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại hay chưa. Ngoài ra, quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các yêu cầu tuân thủ có ảnh hưởng đến thời gian của cuộc đánh giá và do đó ảnh hưởng đến giá cả. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho công ty hoặc tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo cho chứng nhận ISO 37301 của bạn

  • Mạng lưới đánh giá viên có trình độ cao trên toàn cầu
  • Định hướng giải pháp cao và tập trung vào khách hàng
  • Trình độ chuyên môn cao trong tất cả các ngành
  • Báo giá và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của công ty bạn
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn báo giá cá nhân cho chứng nhận ISO 37301.