Đưa việc quản lý chống tham nhũng của bạn lên một tầm cao mới

Năm 2016, tiêu chuẩn ISO 37001 đã được công bố. Nó thiết lập một tiêu chuẩn có giá trị quốc tế mà các công ty có thể sử dụng để chứng nhận việc quản lý chống tham nhũng của họ. Chứng nhận như vậy cho phép các công ty ngăn ngừa và chống tham nhũng hiệu quả và chứng minh cam kết này bằng chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu do một cơ quan độc lập cấp.

Giảm rủi ro tham nhũng trong công ty

Niềm tin cao hơn giữa tất cả các bên liên quan

Lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong đấu thầu

Bằng chứng được công nhận cho các cuộc điều tra của cơ quan chức năng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

ISO 37001: Một tiêu chuẩn quan trọng để chống tham nhũng

Việc xuất bản ISO 37001 vào năm 2016 đã thay thế tiêu chuẩn BS 10500 của Anh, vốn đã được sử dụng trên toàn thế giới cho đến thời điểm đó. Tiêu chuẩn ISO bao gồm tất cả các yêu cầu mà hệ thống quản lý để phòng ngừa và chống tham nhũng phải đáp ứng. Ngoài ra, tiêu chuẩn bao gồm các mô tả toàn diện về các lựa chọn hành động cho các công ty để chủ động chống tham nhũng.

Chứng nhận ISO 37001 được phát triển theo cách mà về nguyên tắc, bất kỳ công ty nào muốn chủ động phòng ngừa và chống tham nhũng đều có thể trải qua quá trình đánh giá. Vì tiêu chuẩn tuân theo cấu trúc tương tự như ISO 9001 hoặc ISO 14001, các yêu cầu có thể được đáp ứng mà tương đối ít nỗ lực bổ sung và được tích hợp vào hệ thống quản lý hiện có. Tất cả các biện pháp cần thiết tuân theo các hướng dẫn chống tham nhũng được áp dụng trên toàn cầu và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý. Nội dung của tiêu chuẩn này liên quan đến cả hành vi hối lộ của nhân viên của một công ty, của chính công ty đó và tham nhũng xuất phát từ các đối tác kinh doanh hoặc các công ty liên kết. Mục tiêu quan trọng của tiêu chuẩn ISO là đảm bảo rằng phòng chống tham nhũng trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp và làm cho doanh nghiệp trở nên minh bạch và cởi mở.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Anforderungen
Loading...

Các yêu cầu của ISO 37001

Để được chứng nhận ISO 37001, công ty hoặc tổ chức của bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Ví dụ, cần có chính sách cụ thể để chống gian lận và tham nhũng.

Ngoài ra, bạn được yêu cầu xây dựng các biện pháp chống tham nhũng cụ thể cũng như các biện pháp phòng chống gian lận. Các biện pháp này phải được giám sát bởi một người quản lý tuân thủ do bạn chỉ định. Theo đó, một vị trí như vậy cần phải có nếu chưa tồn tại trong tổ chức của bạn. Tất cả nhân viên phải được đào tạo và giáo dục về chủ đề “tham nhũng” để được cấp chứng chỉ ISO 37001. Điều này nhằm đảm bảo rằng phòng chống gian lận trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp trong trung hạn. Điều quan trọng nữa là áp dụng sự thẩm định và thận trọng trong các giao dịch hoặc dự án tiền tệ, cũng như trong việc lựa chọn các đối tác kinh doanh và nhân viên. Yếu tố cơ bản để vượt qua đánh giá ISO 37001 là kiểm soát và quy định nhất quán về tài chính trong tổ chức hoặc công ty của bạn. Điều này bao gồm các phân tích và đánh giá thường xuyên về tình hình cũng như các bộ phận riêng lẻ, các quy trình hành động và quy trình trong công ty.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận ISO 37001 phù hợp với những công ty nào?

Về cơ bản, ISO 37001 là một tiêu chuẩn xuyên ngành áp dụng cho các công ty thuộc mọi loại hình và quy mô. Bất kỳ công ty nào cũng có thể được chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

Tất cả các công ty có uy tín đều muốn tích cực chống tham nhũng và từ chối các  hành vi gian dối. Điều này áp dụng trong nội bộ đối với nhân viên, giám đốc điều hành và ban quản lý cũng như đối với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp. Tuy nhiên, chứng nhận ISO 37001 mang đến cho các công ty cơ hội truyền đạt các tiêu chuẩn tuân thủ cao của họ ra thế giới bên ngoài theo cách có thể xác minh một cách khách quan. Điều này giúp lấy được lòng tin của các đối tác kinh doanh và khách hàng.Danh tiếng tích cực có thể có tác động thuận lợi đến sự phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của công ty. Nhờ sự công nhận quốc tế về ISO 37001, cam kết tích cực đấu tranh và ngăn ngừa tham nhũng cũng có lợi trong các mối quan hệ kinh doanh toàn cầu.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Welche Arten
Loading...

Yêu cầu chi tiết

Tiêu chuẩn ISO 37001 dựa trên cấu trúc bậc cao và do đó tuân theo cấu trúc tương tự như các tiêu chuẩn ISO khác. Vì lý do này, việc chứng nhận có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn nếu đã tồn tại một hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp.

Các công ty phải đáp ứng cụ thể những gì đối với ISO 37001:

  • Môi trường tổ chức: Các công ty cần xác định phạm vi của hệ thống quản lý chống tham nhũng đã được chứng nhận. Điều này bao gồm xác định rủi ro tham nhũng cho công ty hoặc các bộ phận riêng lẻ. Ngoài ra, các biện pháp phải được xác định để thực hiện hành động ngăn chặn hành vi hối lộ. Phân tích và đánh giá rủi ro là một phần không thể thiếu của công việc phải được thực hiện để một cuộc đánh giá thành công.
  • Người điều hành: Ban quản lý phải chịu trách nhiệm giới thiệu, duy trì và tối ưu hóa hệ thống quản lý chống tham nhũng. Điều này bao gồm việc chỉ định các vai trò và trách nhiệm cố định trong hệ thống này.
  • Lập kế hoạch: Tất cả các biện pháp chống tham nhũng đòi hỏi phải lập kế hoạch toàn diện, kèm theo các định nghĩa mục tiêu và hoạch định nguồn lực (tài chính và con người).
  • Hoạt động: Trong phần này, ISO 37001 chủ yếu chỉ rõ rằng các quy trình thẩm định được thực hiện.
  • Kết quả thực hiện và đánh giá: Hệ thống chống tham nhũng được triển khai phải làm cho các biện pháp và quy trình có thể đo lường được. Bằng cách này, việc đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý sau đó có thể diễn ra. Đánh giá nội bộ có thể được thực hiện cho mục đích này.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 37001

Khi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý chống tham nhũng của mình. Khi làm như vậy, bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn tại DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã được thiết lập trong công ty, thì quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của bạn cũng như phát triển một chương trình đánh giá cá nhân cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.

Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý chống tham nhũng của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không. Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), chuyên gia đánh giá tại chỗ DQS của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý. Trong cuộc họp bế mạc họ sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và những cải tiến tiềm năng cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu của ISO 37001 được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hoàn thành, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 37001 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 37001 phụ thuộc vào một số yếu tố. Ví dụ, nó đóng một vai trò quan trọng cho dù hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại hay chưa. Ngoài ra, quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của hệ thống quản lý chống tham nhũng có ảnh hưởng đến thời gian của đánh giá và do đó ảnh hưởng đến giá cả. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể  cho công ty hoặc tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao DQS là đối tác hoàn hảo của bạn để được chứng nhận ISO 37001

  • Chúng tôi có một mạng lưới toàn cầu gồm các đánh giá viên được công nhận cho tiêu chuẩn ISO 37001
  • Chúng tôi cung cấp một đội ngũ giàu kinh nghiệm với các địa chỉ liên hệ phù hợp trong khu vực của bạn.
  • Chúng tôi đồng hành cùng bạn trong từng bước để đạt được chứng chỉ ISO 37001 - một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
  • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong tất cả các ngành.
  • Chúng tôi chuyên chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một  báo giá phù hợp cho chứng nhận ISO 37001