Thực hành sản xuất tốt sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm gia dụng và chăm sóc cá nhân

Tiêu chuẩn ISO 22716 mô tả các yêu cầu đối với quy trình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm. Thực hành Sản xuất Tốt, hay GMP, có nghĩa là phát triển và duy trì thích hợp việc đảm bảo chất lượng trong sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm có yêu cầu vệ sinh tương tự. Chứng nhận GMP mỹ phẩm theo ISO 22716 chứng minh rằng các quy trình trong công ty của bạn tuân thủ thực hành sản xuất tốt.

Các quy trình sản xuất được tối ưu hóa

Tăng độ an toàn và chất lượng sản phẩm

Giảm rủi ro trách nhiệm pháp lý

Tăng niềm tin của khách hàng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng chỉ ISO 22716 - cho mức độ an toàn cao của sản phẩm và chất lượng của mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia dụng

Tiêu chuẩn ISO 22716 được phát triển cho và bởi ngành công nghiệp mỹ phẩm. Mục đích của chứng nhận là đảm bảo tính an toàn và chất lượng của các sản phẩm mỹ phẩm trên cơ sở các thông số kỹ thuật thống nhất và minh bạch.
ISO 22716 bao gồm các thông số kỹ thuật liên quan đến sản xuất, giám sát, bảo quản và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Những khía cạnh này đều được bao gồm trong một cuộc đánh giá.

Anforderungen
Loading...

ISO 22716 được áp dụng cho những lĩnh vực nào của ngành mỹ phẩm?

Chứng nhận ISO 22716 đặc biệt thích hợp cho các nhà sản xuất mỹ phẩm thành phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các nhà sản xuất nguyên liệu thô cho các sản phẩm mỹ phẩm.

Mehrwert
Loading...

Mục đích của chứng nhận ISO 22716 là gì

Mục tiêu ban đầu của ISO 22716 là tuân thủ Quy định về mỹ phẩm của EU. Điều này nhằm thiết lập mức độ an toàn cao hơn của sản phẩm cho người tiêu dùng. Cơ sở cho điều này là "Thực hành Sản xuất Tốt".

Thực hành sản xuất tốt (GMP) có nghĩa là có sự đảm bảo chất lượng nhất quán. Do đó, các công ty thực hiện đánh giá và đánh giá rủi ro sản phẩm tiềm ẩn bằng các phương pháp khoa học. Từ đó, họ đưa ra các bước thích hợp để giảm thiểu rủi ro về chất lượng hoặc an toàn. Một thành phần quan trọng của GMP là tài liệu về tất cả các biện pháp và kết quả.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận ISO 22716 là gì?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận với chúng tôi về công ty, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên cũng như phát triển một chương trình đánh giá phù hợp cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.
Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý chất lượng của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.
Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), đánh giá viên sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ ISO 22716 có hiệu lực tối đa là ba năm. Tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 22716 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 22716 phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình . Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận ISO 22716 với DQS?

  • Tất cả các cuộc đánh giá quản lý chất lượng quan trọng từ một nguồn
  • Các đánh giá viên có trình độ cao trong ngành và nhiều năm kinh nghiệm
  • Thông tin liên hệ tại nhiều địa điểm trên thế giới
  • Định hướng khách hàng và dịch vụ vượt qua ngoài khuân khổ của một cuộc đánh giá
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất hân hạnh được  cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho chứng nhận ISO 22716.