Chất lượng cung cấp dịch vụ (CNTT)

Chất lượng quản lý dịch vụ CNTT của bạn được liên kết chặt chẽ với chất lượng của các quy trình CNTT của bạn và từ lâu đã đứng đầu danh sách các quy trình cốt lõi hoặc hỗ trợ không thể thiếu. Với hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) phù hợp với ISO / IEC 20000-1: 2018, bạn tối ưu hóa độ tin cậy của tài nguyên CNTT và đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận dịch vụ của mình.

Bằng chứng được công nhận về quản lý dịch vụ có cấu trúc

Cải thiện tính minh bạch trong các quy trình của dịch vụ

Liên tục cải thiện sự hài lòng của khách hàng

Nhận dạng có hệ thống các rủi ro và cơ hội

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý dịch vụ dựa trên CNTT theo ISO 20000-1 là gì?

Nguồn gốc của tiêu chuẩn ISO 20000-1 nằm ở dịch vụ CNTT. Vì lý do này, tiêu chuẩn này cũng đề cập đến bảo mật thông tin trong ngữ cảnh dịch vụ và đề cập đến ISO 27001, tiêu chuẩn có các yêu cầu bao gồm bảo mật CNTT có thể chứng minh được. Cấu trúc cơ bản chung giúp dễ dàng lập bản đồ các yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau trong một hệ thống quản lý tích hợp chung.

Là một tiêu chuẩn quốc tế, ISO/IEC 20000-1 được thiết kế để phát triển hệ thống quản lý dịch vụ tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Tính minh bạch có được từ việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn cho phép bạn chấp nhận với tên gọi  "Thỏa thuận mức độ dịch vụ" (SLA).

Những điều này cung cấp khả năng lập kế hoạch và bảo mật hành động cho tất cả các bên liên quan. Hệ thống quản lý giúp bạn xác định tốt hơn các cơ hội cho các dịch vụ mới và triển khai chúng hiệu quả hơn. Ngoài ra, ISO 20000-1 cung cấp tài liệu minh bạch để giúp bạn theo dõi rủi ro và đóng góp vào sự thành công của công ty bằng các quy trình ổn định.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Tại sao ISO 20000-1 lại hữu ích cho công ty của bạn?

Tiêu chuẩn mang lại một số lợi ích cho công ty hoặc tổ chức của bạn, đó là lý do tại sao các công ty dịch vụ và bộ phận CNTT trong các tổ chức dựa vào tiêu chuẩn ISO 20000-1 được quốc tế công nhận như một bằng chứng về chất lượng dịch vụ của họ. Đây là công cụ hỗ trợ điều hướng hoàn hảo để thiết lập hệ thống quản lý dịch vụ tập trung vào nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của chính bạn.

 • Với chứng nhận, bạn cung cấp cho khách hàng bên trong và bên ngoài tài liệu về hệ thống quản lý dịch vụ (SMS) hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy
 • Ngoài ra, bạn xuất hiện với khách hàng của mình với tư cách là một tổ chức hoặc đơn vị tổ chức đáng tin cậy
 • Bạn có thể đóng "Thỏa thuận mức dịch vụ" (SLA) để cung cấp bảo mật hành động và lập kế hoạch cho tất cả các bên liên quan
 • Tiêu chuẩn cho phép nhân viên của bạn triển khai và phát triển các kỹ năng một cách có cấu trúc và có mục tiêu
 • Dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống quản lý giúp bạn xác định tốt hơn các cơ hội cho các dịch vụ mới và triển khai chúng hiệu quả hơn
 • Bạn cũng sẽ theo dõi các rủi ro và đóng góp vào sự thành công của công ty bằng các quy trình ổn định trong quản lý dịch vụ - bàn đạp cho một dịch vụ hướng đến khách hàng
 • Các hướng dẫn về phương pháp tiếp cận thực tiễn tốt nhất của Thư viện Hạ tầng CNTT (ITIL) cũng được tính đến. ITIL là cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi nhất để quản lý dịch vụ CNTT (viết tắt là ITSM), tức là cho tất cả các công ty cung cấp dịch vụ CNTT.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Prozessorientierung
Loading...

ISO 20000-1 và ISO 9001 - bạn có thể khai thác sức mạnh tổng hợp nào?

ISO 20000-1 được đặc trưng bởi mối quan hệ chặt chẽ với tiêu chuẩn ISO 9001 nổi tiếng về hệ thống quản lý chất lượng. Chỉ có một số khía cạnh từ quản lý chất lượng cần được xem xét bên cạnh quản lý dịch vụ. Đổi lại, hệ thống quản lý chất lượng hiện tại được hưởng lợi từ sự tập trung mạnh mẽ vào định hướng dịch vụ của ISO 20000-1.

Đối với các công ty muốn hoặc cần cung cấp bằng chứng về hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 ngoài ISO 20000-1, nỗ lực đánh giá bổ sung là tối thiểu trong khi phạm vi vẫn giữ nguyên. Hai chứng chỉ này là bằng chứng rõ ràng về dịch vụ và tư duy chất lượng của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi về việc đánh giá kết hợp ISO 20000-1 và ISO 9001 để được chứng nhận theo cả hai bộ quy tắc.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận ISO 20000-1 hoạt động như thế nào?

Khi tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn đã được thực hiện, bạn có thể chứng nhận hệ thống quản lý của mình bằng cách trải qua quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn của DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại trong công ty của bạn, thì quá trình này có thể được rút ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn chưa muốn triển khai một hệ thống quản lý dịch vụ toàn diện đầy đủ, chúng tôi cũng sẽ đánh giá các quy trình riêng lẻ trong công ty của bạn và cấp chứng chỉ phù hợp cho chúng.

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng chỉ ISO 20000-1 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội tốt để làm quen với đánh giá viên DQS của bạn, cũng như phát triển một chương trình đánh giá cá nhân cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan. Đánh giá trước tạo cơ hội để xác định trước các điểm mạnh và tiềm năng cải tiến của hệ thống quản lý của bạn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với phân tích hệ thống (giai đoạn đánh giá 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả của việc xem xét của ban quản lý và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong bước tiếp theo (giai đoạn 2 đánh giá hệ thống), chuyên gia đánh giá DQS của bạn sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp cuối cùng, họ sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và thông tin về những cải tiến tiềm năng cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá có chứa các kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của ISO 20000-1 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Bằng cách này, việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý dịch vụ và các quy trình kinh doanh của bạn được giám sát một cách kỹ lưỡng

Chứng chỉ ISO / IEC 20000-1 có hiệu lực tối đa là ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Trong trường hợp thuận lợi, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 20000-1 là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận ISO 20000-1 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, nó đóng một vai trò quan trọng cho dù các hệ thống quản lý được chứng nhận khác đã được áp dụng hay chưa. Hơn nữa, quy mô và mức độ phức tạp của công ty có ảnh hưởng đến giá cả.

Vì những lý do này, chi phí cho chứng nhận theo ISO / IEC 20000-1 không thể được đưa ra một lần. Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho tổ chức, cơ quan quản lý hoặc công ty của bạn.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business2.png
Loading...

Những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi

 • Nhiều năm kinh nghiệm trong chứng nhận ISO 20000-1
 • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về quản lý dịch vụ của bạn
 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực này
 • Chứng chỉ được quốc tế chấp nhận
 • Hỗ trợ tận tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Báo giá cụ thể với các điều khoản hợp đồng linh hoạt và không có chi phí ẩn
 • Các báo cáo đánh giá có ý nghĩa bao gồm các khuyến nghị hành động
Xem thêm
Hiện ít hơn
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho bạn báo giá phù hợp cho chứng nhận ISO 20000-1.