Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Bảo vệ môi trường và tính bền vững không chỉ là chủ đề truyền thông của các công ty mà còn là yếu tố gia tăng giá trị. Việc tuân thủ nhất quán các hướng dẫn bảo vệ môi trường tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự. Đồng thời, công ty thực hiện trách nhiệm của mình. Tiêu chuẩn ISO 14001 được quốc tế công nhận xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường như vậy.

Tối ưu hóa hoạt động bảo vệ môi trường

Nhận dạng có hệ thống các rủi ro và cơ hội

Tăng tính chắc chắn về mặt pháp lý và giảm rủi ro môi trường

Tăng cường năng lực cạnh tranh

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Quản lý môi trường theo ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu về hệ thống quản lý môi trường (EMS), được công bố lần đầu tiên vào năm 1996. Các yêu cầu của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo rằng các công ty thúc đẩy bền vững hoạt động bảo vệ môi trường, đặt ra các mục tiêu của riêng họ để thực hiện và giảm tác động tiêu cực từ hoạt động kinh doanh của họ đến môi trường - bao gồm cả việc đánh giá vòng đời của các sản phẩm và dịch vụ của họ.

Các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO 14001 không chỉ có thể được áp dụng cho bất kỳ quy mô và ngành công nghiệp nào mà còn cho các hoàn cảnh địa lý và văn hóa khác nhau. Một lĩnh vực cốt lõi của tiêu chuẩn là "nghĩa vụ tuân thủ". Đây là những nghĩa vụ ràng buộc mà công ty được chứng nhận tự xác định, dựa trên việc đánh giá các cơ hội và rủi ro liên quan đến các khía cạnh môi trường, các mục tiêu môi trường và các cam kết tự nguyện.

Tiêu chuẩn ISO 14001 được quốc tế công nhận tuân theo "Cấu trúc Bậc cao" (HLS). Cấu trúc cơ bản này dựa trên việc sử dụng thống nhất các dàn ý, thuật ngữ và định nghĩa. Bằng cách này, chứng nhận ISO 14001 có thể được kết hợp với các tiêu chuẩn được chứng nhận khác trong một hệ thống quản lý tích hợp - ví dụ với ISO 9001 (quản lý chất lượng) hoặc ISO 50001 (quản lý năng lượng). Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 có trên trang web của ISO.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Chứng nhận ISO 14001 mang lại lợi ích như thế nào cho các tổ chức?

ISO 14001 có thể được thực hiện bất kể quy mô và lĩnh vực công nghiệp của một công ty. Do đó, các tổ chức tư nhân, phi chính phủ và phi lợi nhuận cũng có thể hưởng lợi từ hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Việc thực hiện và chứng nhận thành công sẽ giúp công ty của bạn có được những lợi thế cạnh tranh có giá trị.

Những lợi thế này bao gồm : 

Tăng niềm tin của khách hàng thông qua quản lý môi trường đáng tin cậy
Liên tục cải thiện kết quả hoạt động môi trường của bạn
Tuân thủ  yêu cầu pháp lý và quy định thông qua một cách tiếp cận có hệ thống
Phòng ngừa rủi ro - xác định sớm và giảm thiểu các mối nguy tiềm ẩn
Giảm chi phí thông qua hành động chủ động, hướng tới tương lai
Tiết kiệm tài nguyên và năng lượng
Đạt được các mục tiêu về môi trường trong công ty của bạn
Hiện nay, khoảng 350.000 công ty và tổ chức trên khắp thế giới đã có hệ thống quản lý môi trường được chứng nhận ISO 14001 (nguồn: Khảo sát ISO 2020).

Xem thêm
Hiện ít hơn
Anforderungen
Loading...

Các yêu cầu quan trọng đối với chứng nhận ISO 14001

Để công ty hoặc tổ chức của bạn được chứng nhận theo ISO 14001: 2015, một số điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng. Những điều này bao gồm, chính sách môi trường do ban lãnh đạo công ty soạn thảo, trong đó có cam kết tự nguyện về bảo vệ môi trường và tối ưu hóa các biện pháp bảo vệ môi trường trong công ty.

Ngoài ra, công ty của bạn phải xác định các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bạn, chuyển các "nghĩa vụ hành động" này thành hướng dẫn nội bộ và thường xuyên giám sát việc tuân thủ.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Chancen und Risiken
Loading...

Cơ hội và rủi ro liên quan đến ISO 14001 là gì?

Để xác định các nghĩa vụ tuân thủ, các công ty phải ghi lại các rủi ro và cơ hội liên quan đến kết quả hoạt động và các khía cạnh môi trường của họ. Tuy nhiên, các phương pháp được sử dụng để đánh giá cơ hội và rủi ro là tùy thuộc vào công ty của bạn.

Tuy nhiên, để phân loại rủi ro minh bạch thành "cao", "trung bình" hoặc "thấp", các tiêu chí đánh giá được thiết lập phải khách quan và dễ hiểu. Dựa trên các cơ hội và rủi ro, các công ty có thể sử dụng ISO 14001 để xác định các lĩnh vực hành động mới trong bảo vệ môi trường và phát triển các chiến lược để đối phó với biến đổi khí hậu.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 hoạt động như thế nào?

Khi các công ty đăng ký chứng nhận theo ISO 14001 tại DQS, họ phải trải qua một quy trình chứng nhận gồm nhiều giai đoạn. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã được thiết lập, quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, chúng tôi cùng xác định các mục tiêu mà bạn liên kết với việc chứng nhận hệ thống quản lý của bạn theo ISO 14001. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được đề nghị chi tiết và minh bạch phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

 

Sau khi vận hành, chúng tôi phát triển một chương trình đánh giá cá nhân và lịch trình đánh giá cho tất cả các phòng ban và địa điểm liên quan của công ty. Theo yêu cầu, chúng tôi tiến hành đánh giá trước như một đánh giá kết quả thực hiện đầu tiên. Đánh giá viên của DQS sẽ kiểm tra xem việc quản lý môi trường của bạn đã bao gồm tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn chưa. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá  giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu, kết quả đánh giá của ban lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Khi làm như vậy, chúng tôi xác định liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong bước tiếp theo ( đánh giá giai đoạn 2), đánh giá viên  đánh giá tính hiệu quả của tất cả các quy trình của hệ thống quản lý tại chỗ dựa trên các quan sát, phỏng vấn và đánh giá. Kết quả đánh giá được trình bày tại cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Trên cơ sở đánh giá chứng nhận, việc đánh giá hệ thống quản lý môi trường của bạn sẽ diễn ra, kết quả là một báo cáo. Nếu công ty của bạn đã hoàn thành tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn, bạn sẽ nhận được chứng chỉ ISO 14001.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của ISO 14001: 2015 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này đảm bảo sự hỗ trợ có thẩm quyền của chúng tôi đối với việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 14001 có giá trị trong ba năm. Trước khi hết hạn, việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp. Điều này đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được đáp ứng thường xuyên. Nếu tất cả các yêu cầu tiếp tục được đáp ứng, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

 

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận ISO 14001 là bao nhiêu?

Vì mỗi công ty có các yêu cầu khác nhau và duy trì một hệ thống quản lý môi trường riêng lẻ, nên không thể định lượng chi phí cho việc đánh giá và chứng nhận theo ISO 14001 toàn diện. Nếu bạn muốn công ty hoặc tổ chức của mình được chứng nhận, chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một đề nghị tùy chỉnh dựa trên đánh giá khách quan và hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao nên lựa chọn DQS?

-Hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong chứng nhận ISO 14001
-Năng lực cao trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp hiện tại của "Cơ quan Hợp tác Châu Âu về Công nhận (EA)".
-Các phân tích gia tăng giá trị của hệ thống quản lý môi trường của bạn.

Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - khu vực, quốc gia và quốc tế
Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt mà không có chi phí ẩn
Chứng chỉ được công nhận với sự chấp nhận quốc tế

Xem thêm
Hiện ít hơn
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn một lời đề nghị được thiết kế riêng cho chứng nhận ISO 14001.