Tập trung vào hành vi đạo đức

Bạn có muốn tích hợp các mối quan tâm về xã hội, đạo đức và sinh thái vào chiến lược định hướng kinh tế của mình trong khi vẫn tính đến quyền của người tiêu dùng và con người không? Sau đó, định hướng bản thân dựa trên tiêu chuẩn CSR quốc tế IQNet SR 10. Tiêu chuẩn này, dựa trên nguyên tắc ISO 26000, cho phép bạn thực hiện các nguyên tắc CSR được công nhận trên toàn cầu trong tổ chức của mình và để chúng được chứng nhận.

Tăng khả năng cạnh tranh của bạn trong thời gian dài

Niềm tin và sự trung thành giữa các bên quan tâm

Đảm bảo tuân thủ pháp luật

Chứng chỉ được chấp nhận trên toàn thế giới

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

IQNet SR 10 là gì?

IQNet SR 10 là một hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội chuyển nội dung của hướng dẫn CSR ISO 26000 thành các yêu cầu cụ thể. Tiêu chuẩn IQNet SR 10 được quốc tế công nhận hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi quy mô và trong mọi ngành công nghiệp trong việc duy trì các nguyên tắc cơ bản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các quy trình làm việc của họ và ghi chép chúng.

IQNet SR 10 yêu cầu tuân thủ bảy nguyên tắc cơ bản đặc trưng cho một hệ thống quản lý có trách nhiệm với xã hội: Trách nhiệm giải trình, Tính minh bạch, Ứng xử có đạo đức, Tôn trọng lợi ích của các bên liên quan, Tôn trọng Quy tắc của Pháp luật, Tôn trọng các Quy tắc Ứng xử Hợp lệ Quốc tế và Tôn trọng Nhân quyền.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Tại sao tôi cần một hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội?

Ngày nay, hơn bao giờ hết, khách hàng không chỉ chú ý đến chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà còn ngày càng nhận thức được điều kiện sản xuất ra nó. Trách nhiệm xã hội (SR) hoặc Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là viết tắt của các hành động có trách nhiệm với xã hội của một công ty. Trách nhiệm này liên quan đến nhân viên, cổ đông và đối tác kinh doanh cũng như môi trường và xã hội.

Mehrwert
Loading...

Tại sao chứng nhận theo IQNet SR 10 lại có ý nghĩa?

Với chứng chỉ IQNEt SR 10, bạn ghi nhận trách nhiệm xã hội của mình và tạo ra mức độ tin cậy và lòng trung thành cao giữa tất cả các bên quan tâm. Bạn đạt được thành công về kinh tế với việc giảm tác động đến môi trường. Và với chứng chỉ, bạn đang gửi một thông điệp đến công chúng về một chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới.

Anforderungen
Loading...

Nội dung của IQNet SR 10 là gì?

Tiêu chuẩn dựa trên các nguyên tắc và chủ đề cốt lõi của ISO 26000. Để đảm bảo cải tiến liên tục, các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng dựa trên chu trình PDCA, giúp nó tương đối dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý hiện có, ví dụ: phù hợp với ISO 9001, ISO 14001 hoặc SA8000. IQNet SR 10 cũng tương thích với các công cụ báo cáo quốc tế bền vững như hướng dẫn GRI.

Auditplanung
Loading...

Đánh giá của DQS có gì đặc biệt?

IQNet SR 10 có thể được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, bất kể các đặc điểm như vị trí hoặc quy mô. Để được chứng nhận, bạn phải trải qua quy trình chứng nhận DQS truyền thống. Để làm như vậy, chúng tôi dựa vào các đánh giá viên không chỉ nắm rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế mà còn với luật lao động quốc gia và ngôn ngữ quốc gia tương ứng của địa điểm được đánh giá.

Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận IQNet SR 10 là gì?

Khi tất cả các yêu cầu của IQ Net SR 10 đã được thực hiện, bạn có thể được chứng nhận hệ thống quản lý của mình. Khi làm như vậy, bạn sẽ trải qua một quy trình chứng nhận nhiều giai đoạn tại DQS. Nếu một hệ thống quản lý được chứng nhận đã tồn tại trong công ty, quá trình này có thể được rút ngắn.

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, một cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên cũng như phát triển một chương trình đánh giá cá nhân cho tất cả các khu vực và địa điểm liên quan.

Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu bằng phân tích hệ thống (đánh giá giai đoạn 1) và đánh giá tài liệu, mục tiêu và kết quả đánh giá của ban lãnh đạo cũng như đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, chúng tôi xác định xem liệu hệ thống quản lý của bạn có được phát triển đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận hay không.

Trong lần đánh giá hệ thống tiếp theo (đánh giá giai đoạn 2), đánh giá viên của bạn đánh giá tính hiệu quả của tất cả các quy trình quản lý tại chỗ. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên của bạn sẽ cung cấp cho bạn một bản trình bày chi tiết về kết quả và tiềm năng cải tiến có thể có cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng của IQNet SR 10 sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Việc chứng nhận lại được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Sau khi hoàn thành, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận IQNet SR 10 là bao nhiêu?

Tùy theo mức độ phức tạp và phạm vi của cuộc đánh giá mà chúng tôi tính toán các chi phí. Vui lòng liên hệ với chúng tôi - chúng tôi sẽ rất vui khi đưa ra báo giá phù hợp cho bạn.

Business2.png
Loading...

Bạn có thể mong đợi gì từ chúng tôi?

  • Hơn 35 năm kinh nghiệm trong việc chứng nhận các hệ thống và quy trình quản lý
  • Các chuyên gia và đánh giá viên có kinh nghiệm trong ngành với kiến thức kỹ thuật vững vàng
  • Giá trị gia tăng thông tin chi tiết về công ty của bạn
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn một báo giá tùy chỉnh.