Tiêu chuẩn chứng nhận quan trọng cho các nhà sản xuất và phân phối thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, các công ty có thể được chứng nhận theo HACCP. Chứng chỉ có thể được áp dụng cho tất cả các công ty trong chuỗi sản xuất và cung ứng.

Nâng cao việc bảo vệ người tiêu dùng

Mức độ an toàn thực phẩm cao

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Quy trình sản xuất minh bạch

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

HACCP - Một khái niệm quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn HACCP  nhằm mục đích tăng cường an toàn thực phẩm và do đó đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Khái niệm này liên quan đến tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến bán thực phẩm. Trọng tâm là ngăn ngừa nhiễm khuẩn sản phẩm với các chất độc hại và vi khuẩn.

Khái niệm HACCP được quốc tế công nhận. Nó được phát triển để tạo ra các yêu cầu chính cho việc sản xuất thực phẩm an toàn. Ở nhiều quốc gia, việc duy trì khái niệm HACCP là bắt buộc đối với tất cả các công ty sản xuất, chế biến hoặc kinh doanh thực phẩm.
Mục tiêu hàng đầu là cung cấp cho người tiêu dùng thực phẩm an toàn. Do đó, chứng nhận HACCP góp phần nâng cao khả năng bảo vệ người tiêu dùng.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Những công ty nào nên được chứng nhận theo HACCP?

Nhóm mục tiêu của khái niệm HACCP là tất cả các công ty sản xuất, chế biến hoặc tiếp thị thực phẩm. Theo đó, chứng chỉ áp dụng cho nhà sản xuất cũng như nhà cung cấp.

Chứng nhận HACCP rất quan trọng đối với:

 • Nhà sản xuất bao bì thực phẩm
 • Nhà sản xuất thực phẩm
 • Nhà bán lẻ thực phẩm
 • Nhân viên nhà hàng và nhà bếp
 • Cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống
 • Các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà sản xuất thực phẩm hoặc các công ty chế biến thực phẩm

Khái niệm HACCP không chỉ phù hợp ở EU mà còn được yêu cầu ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều quốc gia khác đối với các nhà phân phối và sản xuất trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Mehrwert
Loading...

Các thành phần quan trọng của chứng nhận HACCP

Khái niệm HACCP dựa trên các hệ thống vệ sinh chung đã thực hiện các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm ràng buộc về mặt pháp lý. Ba khía cạnh quan trọng nhất bao gồm

 • Phân tích và đánh giá mối nguy
 • Xác định "Điểm kiểm soát tới hạn" và các biện pháp để kiểm soát chúng
 • Xác minh và tài liệu của hệ thống HACCP
Business28.png
Loading...

Chứng nhận HACCP hoạt động như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận về công ty của bạn, hệ thống quản lý của bạn và các mục tiêu của chứng nhận với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Đặc biệt đối với các dự án chứng nhận lớn hơn, cuộc họp lập kế hoạch là cơ hội quý giá để làm quen với đánh giá viên của cũng như phát triển chương trình đánh giá phù hợp cho tất cả các phòng ban và địa điểm liên quan.
Đánh giá trước cũng tạo cơ hội để xác định trước tiềm năng cải tiến cũng như các điểm mạnh của hệ thống quản lý của bạn. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Ngay sau khi công ty của bạn sẵn sàng, ngày đánh giá sẽ được thiết lập  và các đánh giá viên được chấp thuận có năng lực và kinh nghiệm cần thiết trong ngành của bạn sẽ được chọn. Trong quá trình đánh giá chứng nhận, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu hệ thống quản lý của bạn có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hay không và xác định tiềm năng cải tiến. Trong cuộc thảo luận cuối cùng, bạn sẽ nhận được bản trình bày chi tiết về kết quả từ đánh giá viên của mình, bao gồm cả mô tả về tiềm năng cải tiến cho công ty của bạn. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi đánh giá chứng nhận, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Bạn sẽ nhận được một báo cáo đánh giá ghi lại kết quả đánh giá. Nếu tất cả các yêu cầu tiêu chuẩn được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được quốc tế công nhận.

Để đảm bảo rằng công ty của bạn tiếp tục đáp ứng tất cả các tiêu chí quan trọng của tiêu chuẩn sau khi đánh giá chứng nhận, chúng tôi tiến hành đánh giá giám sát hàng năm. Điều này cung cấp hỗ trợ có thẩm quyền cho việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý và quy trình kinh doanh của bạn.

Chứng chỉ có giá trị tối đa là ba năm. Việc tái chứng nhận được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng. Khi tuân thủ, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận HACCP là bao nhiêu?

Chi phí của chứng nhận HACCP phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của nó và những yếu tố khác. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận HACCP với DQS?

 • Tất cả các cuộc đánh giá quan trọng để chứng nhận chất lượng và an toàn sản phẩm từ một nguồn
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và các đánh giá viên của chúng tôi có đầy đủ năng lực
 • Mạng lưới liên hệ rộng khắp tại 80 quốc gia trên thế giới
 • Chất lượng dịch vụ cao cũng vượt ra ngoài cuộc đánh giá
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá cụ thể và chi tiết cho chứng nhận HACCP.