Tiêu chuẩn quan trọng đối với các nhà sản xuất nguyên liệu thô trong ngành mỹ phẩm

Với chứng nhận EFfCI GMP, các nhà sản xuất nguyên liệu cho mỹ phẩm và các sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm chứng minh sự tuân thủ các thực hành sản xuất tốt. Điều này đảm bảo độ an toàn và chất lượng nguyên liệu cao và tạo được niềm tin cao đối với khách hàng của họ.

Chất lượng nguyên liệu được đảm bảo

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro

Bổ sung ISO 9001

Tăng niềm tin cho khách hàng

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Chứng nhận GMP EFfCI - Chứng minh sự tuân thủ thực hành sản xuất tốt đối với nguyên liệu mỹ phẩm

Tiêu chuẩn GMP EFfCI được phát triển bởi Liên đoàn các nhà sản xuất nguyên liệu làm nguyên liệu mỹ phẩm Châu Âu (EFfCI) nhằm nâng cao chất lượng và an toàn sản phẩm mỹ phẩm. Khi làm như vậy, hiệp hội đã đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và người dùng cuối.

Cốt lõi của chứng nhận GMP EFfCI là tuân thủ thực hành sản xuất tốt (GHP) trong sản xuất nguyên liệu cho các sản phẩm mỹ phẩm. Tiêu chuẩn bao gồm cả chất lượng của nguyên liệu thô được sử dụng và sự an toàn và chất lượng của quá trình sản xuất. Tiêu chuẩn GMP EFfCI được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2005. Hiện nay nó đã có phiên bản thứ tư, dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Chứng nhận theo EFfCI GMP là một ý tưởng hay đối với những công ty nào?

Nhóm đối tượng của tiêu chuẩn là tất cả các công ty sản xuất hoặc cung cấp nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm.

Mehrwert
Loading...

EFfCI GMP như một phần mở rộng của ISO 9001: 2015

Các công ty có quản lý chất lượng đã được chứng nhận theo ISO 9001 và những người sản xuất hoặc cung cấp nguyên liệu cho ngành mỹ phẩm có thể được chứng nhận bổ sung và tự nguyện theo EFfCI GMP. Các hướng dẫn dựa trên cấu trúc của ISO 9001 và chứng chỉ ISO 9001 hợp lệ là điều kiện tiên quyết để được chứng nhận EFfCI GMP. Khi các cuộc đánh giá ISO 9001 và EFfCI GMP được kết hợp, sự hiệp lực dẫn đến thời gian đánh giá tổng thể ngắn hơn.

Wer darf zertifizieren
Loading...

EFfCI là gì?

Từ viết tắt EFfCI là viết tắt của "Liên đoàn Châu Âu về Thành phần Mỹ phẩm." Đây là hiệp hội công nghiệp Châu Âu được thành lập vào năm 2000 nhằm đại diện cho quyền lợi của các nhà sản xuất thành phần mỹ phẩm tại EU.

Business28.png
Loading...

Quy trình chứng nhận EFfCI GMP là gì?

Trong bước đầu tiên, bạn thảo luận với chúng tôi về công ty, mục tiêu cụ thể của bạn và mục tiêu của chứng nhận EFfCI GMP. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Các bước này chuẩn bị cho cuộc đánh giá thực tế. Lập kế hoạch dự án có thể hữu ích cho các dự án lớn hơn, ví dụ, để lập kế hoạch lịch trình và việc thực hiện các cuộc đánh giá cho các địa điểm hoặc phòng ban riêng lẻ. Việc đánh giá trước mang lại cho bạn cơ hội để xác định trước các điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải tiến trong hệ thống của bạn.

Đánh giá chứng nhận bắt đầu với việc phân tích hệ thống của bạn. Điều này cho phép đánh giá viên DQS của bạn xác định xem hệ thống quản lý của bạn đã sẵn sàng để được chứng nhận hay chưa. Trong bước tiếp theo, đánh giá viên DQS của bạn đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý tại chỗ. Các kết quả được trình bày trong một cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Kết quả đánh giá được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn EFfCI GMP được đáp ứng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ DQS được quốc tế công nhận với thời hạn hiệu lực là ba năm.

Để duy trì chứng chỉ EFfCI GMP, các thành phần chính trong hệ thống của bạn được đánh giá hàng năm tại chỗ. Điều này đảm bảo sự cải tiến liên tục và hiệu quả liên tục của hệ thống của bạn

Chứng chỉ EFfCI GMP sẽ hết hạn muộn nhất sau ba năm. Tái chứng nhận  được thực hiện trong thời gian thích hợp trước khi hết hạn để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu. Sau khi tuân thủ, một chứng chỉ mới được cấp.

Banking13.png
Loading...

Chi phí chứng nhận EFfCI GMP là bao nhiêu ?

Chi phí của chứng nhận EFfCI GMP phụ thuộc vào quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của các quy trình của nó. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho tổ chức của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao các công ty nên được chứng nhận EFfCI GMP với DQS?

  • Tất cả các cuộc đánh giá quan trọng cho các chứng nhận trong lĩnh vực mỹ phẩm từ một nguồn
  • Trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm
  • Liên hệ cụ thể với định hướng khách hàng mạnh mẽ
  • Hỗ trợ chuyên nghiệp
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho chứng nhận GMP EFfCI.